Apel pentru articole – Revista de Pedagogie, nr. 2 / 2017

APEL PENTRU ARTICOLE

REVISTA de PEDAGOGIE – JOURNAL of PEDAGOGY

Nr. 2 / 2017

 

Locul publicării România

Tipul publicației Online și tipărită

Data publicării Decembrie 2017

Publicată de Institutul de Științe ale Educației

ISSN 0034-8678

Tematica

Revista de Pedagogie (Journal of Pedagogy) este o publicație academică orientată către activitatea științifică din domeniul științelor educației, care promovează analize teoretice, metodologice și empirice relevante legate de această arie:

  • abordări teoretice în domeniul educaţiei (de exemplu, cercetări fundamentale, analize de politici educaţionale, repere europene, cercetări comparative, studii de fezabilitate);
  • cercetări, modele de intervenţie, studii de caz  şi bune practici în domeniul educaţiei;
  • evenimente și proiecte relevante pentru sistemul educational;
  • recenzii ale unor lucrări de referinţă, semnate de autori români și străini.

Articolele și recenziile sunt dedicate stimulării dezbaterii și facilitării consolidării unei rețele academice între cercetători și practicieni interesați de aceste subiecte.

Numărul 2 din 2017 va fi orientat, cu predilecție, către explorarea evoluțiilor și a experiențelor actuale privind domeniul curriculumului școlar și va fi coordonat de cercetătoarele științifice Laura Căpiță și Angelica Mihăilescu.

Termenele limită

Autorii trebuie să trimită titlul și rezumatele articolelor (200-250 de cuvinte) la revped@ise.ro până la data de 31 iulie 2017. Persoanele care doresc să trimită o recenzie ar trebui să informeze echipa editorială până la aceeași dată, cu privire la lucrarea care va face obiectul recenziei.

Termenul limită pentru trimiterea articolului/recenziei este 31 octombrie 2017.

Politica editorială și îndrumări pentru autori

Manuscrisele pot fi scrise în limba română și engleză (de preferat în limba engleză) și trebuie să respecte cerințele de editare ale revistei, așa cum sunt prezentate în modelul disponibil pe paginile dedicate politicii editoriale și instrucțiunilor pentru autori.

Publicarea unui articol este gratuită. Autorii trebuie să se asigure că prezentările lor sunt contribuții originale și nu au fost trimise spre publicare niciunei alte publicații. Toate articolele trimise fac obiectul unui proces riguros de evaluare inter pares, bazat inițial pe opinia editorului și apoi pe evaluarea a cel puțin doi recenzenți independenți, în condiții de anonimat reciproc.

Ghidul complet pentru elaborarea lucrărilor, precum și mai multe detalii despre politica editorială a revistei, sunt disponibile la secțiunea politică editorială de pe site.

Indexare

Revista este indexată în Crossref, ERIH PLUS și Ulrichsweb.

*

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați redacției la adresa de contact: revped@ise.ro.