Despre Revista de Pedagogie

Istoric 

„Revista de Pedagogie” are o istorie de 63 de ani. La 12 ianuarie 1952, Ministerul Învăţământului a emis decizia de înfiinţare a Institutului de Ştiinţe Pedagogice. În acelaşi an, a fost editat primul număr din „Revista de Pedagogie”, ca publicaţie cu rol de fundamentare a comunităţii educaţionale din România, în domeniul pedagogiei şi al educaţiei. Revista a avut o apariţie neîntreruptă până în zilele noastre.

Începând cu nr.2/2016 Revista de Pedagogie se realizează în parteneriat cu Academia Pedagogilor.

Frecvenţa aparițiiilor

„Revista de Pedagogie” a înregistrat, de-a lungul celor aproape 60 de ani de existență, anumite oscilări în ceea ce priveşte frecvenţa apariţiilor editoriale:

  • perioada 1952-1966: 4 numere/an;
  • 1966-1998: 12 numere/an;
  • perioada 1999-2008: 2 numere/an;
  • perioada 2009-2013: 4 numere/an;
  • din 2014: 2 numere/an.

Standarde de calitate

De-a lungul timpului, evaluarea calităţii articolelor publicate în cadrul „Revistei de Pedagogie” a constituit atribuţia responsabililor fiecărui număr, împreună cu membrii colegiului de redacţie. În ultimii ani, revista utilizează un colectiv de referenți selectaţi din domeniul educaţiei şi cercetării, atât din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, cât şi din afara acestuia. Standardele de calitate sunt propuse şi adoptate anual de către Consiliul Ştiinţific al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei şi vizează aspecte precum: corectitudinea ştiinţifică, actualitatea și originalitatea informaţiei, relevanţa pentru contextul educaţional românesc şi internaţional, adaptabilitate şi aplicabilitate la nivelul şcolii româneşti.

ISSN 0034-8678