Toate articolele de Oana Andreea Ion

RP 2018-2 (RO)

2018. 2. Cover

STUDII TEORETICE

PROGRAMA DE MATEMATICĂ PENTRU GIMNAZIU: UN ECHILIBRU ÎNTRE MODERN ŞI TRADIŢIONAL | Luminiţa CATANĂ

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: După intrarea în vigoare, în 2017, a noii programe de matematică pentru gimnaziu, s-a constatat că pot apărea diferenţe semnificative între curriculumul oficial, gândit de conceptorii programei şcolare respective, şi curriculumul interpretat de profesori şi aplicat la clasă, chiar şi atunci când profesorii au participat la cursuri de abilitare curriculară. Aceste diferenţe pot fi determinate de factori precum obişnuinţele de predare, nivelul clasei, manualul utilizat sau chiar evaluările naţionale. Pornind de la ideea generală că este necesar ca profesorii să decodifice corect şi mai ales să accepte noua viziune de construcţie a cunoaşterii matematice din programa şcolară, articolul detaliază aspectele noi ale programei de matematică de gimnaziu. Prezentarea acestora este raportată la fiecare secţiune a programei, insistând pe diferenţele faţă de varianta anterioară. Articolul poate fi util atât furnizorilor de programe de perfecţionare didactică a profesorilor de matematică din gimnaziu, cât şi profesorilor care doresc să elaboreze diverse resurse didactice pentru disciplina matematică, nivel gimnazial, în acord cu noua programă.

Cuvinte cheie: didactica matematicii, programa de matematică pentru gimnaziu

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


ASUMAREA UNEI IDENTITĂŢI REFLEXIVE – O PROVOCARE PENTRU MANAGEMENTUL ŞCOLII | Carmen-Violeta IOSIFESCU

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: De treizeci de ani, învaţarea reprezintă un concept intens studiat de organizaţii, specialiştii considerând că „vremea planificării strategice se transformă rapid în era învăţării organizaţionale” (Schon, 1994), omul fiind considerat nu numai o resursă pentru organizaţia şcolară, ci o sursă de valoare în inima procesului de dezvoltare strategică a organizaţiei. Cercetări relativ recente (Senge, 1991; Schon, 1994) arată că inovaţia se instaurează mai uşor şi mai durabil în ,,organizaţiile care învaţă”. Articolul nostru vizează alimentarea reflecţiei teoretice asupra şcolii ca ,,organizaţie care învaţă”, asupra ambivalenţelor şi paradoxurilor acesteia şi realizarea unui plus de clarificare privind direcţiile de management ale acesteia. Ne fondăm analiza pe principiile postmodernismului în educaţie, pe o postură interpretativă, de esenţă umanistă, construind o „grilă de lectură” transversală şi multinivelară a organizaţiei şcolare axate pe un astfel demers de învăţare. Conceptul de „organizaţie care învaţă” are multe de oferit reformării si restructurării gândirii despre organizaţie. Deşi în analizele teoretice exercită o mare atracţie, organizaţia care învaţă, ca program coerent, este destul de dificil de pus de în practică. Acest fapt ridică numeroase întrebări. Să nu uităm că şcoala este percepută (încă) destul de puternic ca fiind locul «de predat», de transmitere a cunoştinţelor. Or, elevul care învaţă, organizaţia care învaţă, sunt construiţi pe altceva.

Cuvinte cheie: empowerment, organizaţie care învaţă, postmodernism, practică reflexivă.

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


PROIECTAREA SITUAŢIILOR EDUCAŢIONALE CARE UTILIZEAZĂ RESURSE DIGITALE ŞI APLICAŢII ONLINE | Olimpius ISTRATE

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Chiar şi atunci când avem la dispoziţie software educaţional, resurse digitale, aplicaţii online sau o platformă educaţională virtuală, planificarea activităţilor de învăţare nu este mai simplă sau mai puţin precisă. Activităţile de învăţare şi evaluarea trebuie gândite chiar cu mai mare atenţie şi corelate mai bine cu obiectivele învăţării, pentru evitarea distractorilor, pentru încadrarea în timp, pentru utilizarea la maxim a potenţialului suportului digital în creşterea participării tuturor elevilor, pentru complementarizarea învăţării din clasă cu activităţi de învăţare realizate acasă (flipped classroom). În contextul designului „convenţional” al instruirii, centrat pe calibrarea finalităţilor şi metodelor în funcţie de conţinuturi, tematică, audienţă şi resurse disponibile, articolul prezintă câteva modele de organizare a activităţilor de învăţare, construite iniţial pentru a susţine designul jocurilor educaţionale digitale (Quinn, 2005), care pot fi utilizate pentru a înţelege cum putem transforma o activitate didactică într-un moment atractiv, similar activităţilor ludice, în special în condiţiile integrării noilor tehnologii. Prezentăm o selecţie de trei modele – mini-scenarii, scenarii înlănţuite, scenarii condiţionate – ordonate progresiv în funcţie de capacitatea lor de a creşte angajamentul şi atractivitatea activităţilor de învăţare.

Cuvinte cheie: Aplicaţii online, design instrucţional, resurse educaţionale digitale.

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


REFORME EDUCAŢIONALE MODERNE ÎN SISTEMUL EDUCAŢIONAL VOCAŢIONAL DIN TURCIA | Makhira H. MALYSHEVA

Vezi articolul Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Articolul urmăreşte reforma educţională pe zona educaţiei vocaţionale în Turcia, impactul şi dezvoltarea educaţiei vocaţionale. Au fost luaţi în considerare factorii cheie care influenţează reforma educaţională şi au fost analizate rezultatele lor. Au fost prezentate avantajele şi dezavantajele unor astfel de schimbări. S-a concluzionat că experienţa turcă în acest domeniu ar putea fi folositoare altor ţări care urmăresc îmbunătăţirea calităţii educaţiei profesionale.

Cuvinte cheie: educaţie vocaţională, reforma educaţiei, Turcia.

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


PREVENIREA COMPORTAMENTELOR AGRESIVE LA ELEVI PRIN DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE INTELIGENŢĂ EMOŢIONALĂ | Luminiţa MITROFAN

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Trăim într-o societate în care agresivitatea şi violenţa tind deja să devină o problemă socială majoră. Agresivitatea este prezentă în toate mediile, este condiţionată de numeroşi factori culturali, de mediu şi sociali, factori care influenţează modalitatea în care ea va fi exprimată şi adesea implică costuri sociale ridicate. În ultimii ani se constată o creştere accentuată a agresivităţii şi violenţei în mediul şcolar, fapt care generează îngrijorare şi necesitatea de a găsi soluţii eficiente pentru combaterea lor. De altfel, problematica violenţei şcolare a fost dezbătută în cadrul Conferinţei Comisiei Europene de la Utrecht din 1997, asigurarea unui mediu şcolar sigur devenind un obiectiv major pentru ţările participante. Scopul prezentului articol este acela de a evidenţia relaţia agresivitate-inteligenţă emoţională la elevi, precum şi rolul foarte important pe care programele de dezvoltare a abilităţilor emoţionale îl au în prevenirea şi combaterea acestui fenomen. Agresivitatea şi violenţa în mediul şcolar necesită o abordare frontală prin utilizarea unor strategii educaţionale eficiente la nivelul clasei, care să implice în mod activ elevii şi cadrele didactice. Astfel de strategii ar putea fi reprezentate de implementarea unor programe de dezvoltare socio-emoţională, care să ajute elevii să îşi dezvolte abilităţi emoţionale precum: identificarea şi gestionarea eficientă a emoţiilor negative şi a stresului, empatia, compasiunea şi altruismul, cooperarea cu colegii şi lucrul în echipă, comunicare asertivă şi nu în ultimul rând abilităţi de management al conflictelor. Atunci când elevii sunt înarmaţi cu astfel de abilităţi, cresc performanţele şcolare, creşte nivelul empatiei şi calitatea interacţiunilor sociale, în paralel cu diminuarea frecvenţei de apariţie a problemelor de disciplină la şcoală, precum şi a manifestărilor de agresivitate.

Cuvinte cheie: agresivitate, dezvoltare socio-emoţională, inteligenţă emoţională, mediu şcolar, violenţă.

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


„MIRACOLULPOLITICILOR EDUCAŢIONALE ÎN FINLANDA ÎNTRE ECHITATE ŞI ÎNCREDERE. DE LA PERFORMANŢĂ LA EXCELENŢĂ | Mihaela-Viorica RUŞITORU

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: „Miracol” (Niemi et al., 2012), „mister”,  ”excelenţă”, „performanţă”, „lider mondial”, etc. sunt cuvinte cheie utilizate astăzi pentru a descrie sistemul de educaţie din Finlanda. Articolul de faţă analizează principalele caracteristici ale politicii educaţionale finlandeze. Câteva aspecte sunt  identificate şi disecate amănunţit, spre exemplu: 1) contextul istoric şi cultural; 2) egalitatea şi echitatea pentru învăţarea de-a lungul intregii vieţi; 3) cultura încrederii la toate nivelurile; 4) performanţa educativă şi educaţia bazată pe cercetare; 5) calitatea pregătirii profesorilor. Studiul are ca obiectiv să ajute cercetătorii şi cititorii, în general, în înţelegerea sistemului de educaţie din Finlanda şi în aprecierea practicilor pedagogice relevante ce pot fi adaptate pentru ameliorarea politicilor educative.

Cuvinte-cheie: Cultura echităţii şi încrederii, Finlanda, politici educaţionale.

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional.

STUDII EMPIRICE

O ANALIZĂ A MĂSURILOR DE POLITICI EDUCAŢIONALE PROPUSE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL RURAL | Elena UNGUREANU

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Acest studiu explorează tipologia măsurilor destinate învăţământului rural, propuse în Strategiile Educaţionale, elaborate între anii 2002 – 2017. Am analizat tematic douăsprezece strategii educaţionale, conform unei grile de   analiză ce include obiectivele şi instrumentele propuse spre utilizare în învăţământul din mediul rural. Pe de-o parte, obiectivele identificate au fost organizate tematic, astfel încât să obţinem o hartă a ariilor de intervenţie în zona rurală. Pe de altă parte, instrumentele identificate au fost clasificate utilizând tipologia lui Vedung (1998) ca instrumente de reglementare, instrumente economice şi de tip informare.

Ariile de intervenţie identificate pe baza obiectivelor au fost: responsabilitatea şcolilor şi parteneriat/ învăţarea pe tot parcursul vieţii, îmbunătăţirea infrastructurii şcolare, calitatea ofertei educaţionale şi şanse egale de acces şi participare. Instrumentele utilizate variază atât în funcţie de aria de intervenţie, cât şi în funcţie de perioada în care sunt propuse spre implementare.

Tendinţele de utilizare identificate în propunerile de instrumente de politici, precum şi evidenţierea ariilor de intervenţie privind ruralul, în strategiile de educaţie analizate, reprezintă o modalitate nouă de a conceptualiza evoluţia politicilor publice educaţionale destinate mediului rural. O înţelegere aprofundată asupra planificării strategice şi a propunerilor de utilizare a anumitor instrumente de politici în mediul rural, ar putea contribui la elaborarea şi livrarea unor politici educaţionale tot mai potrivite beneficiarilor.

Cuvinte cheie: instrumente de politici, învăţare socială, învăţământ rural, paradigm politicilor, politici educaţionale

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional.


REPERE DE REFORMĂ STRUCTURALĂ ÎN DOMENIUL FORMĂRII PSIHO-PEDAGOGICE A CADRELOR DIDACTICE UNIVERSITARE DIN  ROMÂNIA PRIN PROIECTE COFINANŢATE DIN POSDRU 2007 – 2013 ŞI POCU 2014 – 2020 | Dorina Dumitra ZLOTA

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Scopul analizei realizate a fost determinat de necesitatea identificării stadiului de reformă structurală în domeniul formării psiho-pedagogice, iniţială şi continuă, a cadrelor didactice din învăţământul superior, inclusiv a formatorilor de formatori, adică a acelor cadre didactice care au atribuţii în formarea viitoarelor cadre didactice universitare sau a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, prin proiecte cofinanţate din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU). Spre deosebire de situaţia unei oferte consistente de programe de formare psihopedagogică continuă destinate personalului didactic din învăţământul preuniversitar, se constată existenţa unei palete mult mai restrânse de oferte de formare pentru cazul cadrelor didactice din învăţământul superior. Prin urmare, prima iniţiativă de reformă structurală în domeniul formării  psihopedagogice continue destinate personalului didactic universitar se doreşte a fi continuată şi prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU) şi devine tot mai necesară în contextual în care o premisă de prim ordin pentru eficientizarea sistemului românesc de educaţie şi formare profesională, este reprezentată de calitatea investiţiei în resursa umană implicată în educaţia generaţiilor actuale şi viitoare de elevi şi studenţi.

Cuvinte cheie: Cadre didactice, formare continuă, fromare iniţială, intervenţii POCU, proiecte POSDRU

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional.


MODELUL CONSTRUCTIVIST DE CONSILIERE ŞI PERCEPŢIA ELEVILOR ASUPRA CARIEREI | Roxana AXINTE

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Consilierul de carieră contribuie la conturarea încrederii în sine a beneficiarului, în vederea realizării unei opţiuni adecvate. Putem considera consilierea o acţiune complexă, cu beneficii multiple asupra consiliatului, dar şi pentru viitorul angajator. Pentru elev ne referim la identificarea aşteptărilor şi efectuarea unei alegeri, în vederea obţinerii de satisfacţii în plan personal şi profesional. Din perspectiva angajatorului, acesta doreşte un candidat încrezător în capacităţile sale, bine pregătit şi potrivit organizaţiei. Pe baza modelului constructivist, consilierii pot înţelege modul în care elevii se implică în acest proces, devenind astfel parteneri. Un principiu de bază al constructivismului este cel referitor la valorizarea opiniei celui implicat în proces, respectiv a elevului. Obiectivul principal al studiului are în vedere o descriere a percepţiilor elevilor, prin prisma a două dimensiuni, legate de alegerea pentru viitoarea carieră: importanţa activităţilor specifice consilierii constructiviste în carieră şi rolul stimei de sine. Comparativ a fost identificată şi percepţia consilierilor asupra organizării activităţilor de consiliere, conform modelului constructivist. Analiza comparativă a rezultatelor a evidenţiat similarităţi de opinie la nivelul celor două grupuri de respondenţi, asupra valorii modelului de consiliere constructivist. Acestea, ne determină să considerăm că există deschidere spre modul de organizare şi proiectare a activităţilor de consiliere în manieră constructivistă.

Cuvinte cheie: Consilier, consiliere, constructivism, elev, percepţie, stimă de sine.

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional.


O PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA EVOLUŢIILOR RECENTE ÎN EDUCAŢIA PRIN ARTĂ ŞI PATRIMONIU ÎN SISTEMUL EDUCAŢIONAL ROMÂNESC | Angelica MIHĂILESCU

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Această lucrare oferă o scurtă analiză a situaţiei dezvoltării activităţilor care vizează integrarea artei, culturii şi patrimoniului în sistemul de învăţământ preuniversitar. Analiza se bazează pe cercetarea exploratorie şi urmăreşte evoluţia acestor practici, având ca referinţă un studiu Eurydice din 2009. Studiul a fost axat pe beneficiari (elevi şi părinţi), profesori şi directori şcolari, precum şi pe artişti şi organizaţii culturale. La nivel naţional, schimbări precum introducerea unui curriculum bazat pe competenţe cheie şi programul “Şcoala altfel” reprezintă factori pozitivi în dezvoltarea activităţilor educaţionale dedicate artei, culturii şi patrimoniului. Am constatat că   practicile şi experienţele produse în perioada analizată relevă: o creştere a numărului de activităţi; organizarea acestora din perspectiva accesului egal al tuturor elevilor; deschiderea către noi domenii artistice, dar fără schimbări semnificative în utilizarea noilor tehnologii. Beneficiile activităţilor dedicate artelor, culturii şi patrimoniului sunt mai puţin valorificate din punctul de vedere al integrării acestora ca oportunităţi de învăţare în activităţile şcolare şi al evaluării rezultatelor (adesea limitate doar la evaluarea gradului de satisfacţie). În ultimii ani, şcolile şi operatorii culturali au fost mai deschişi colaborării / parteneriatului, dar nu există un program naţional care să asigure activităţi convergente şi continue. Nu am identificat schimbări semnificative în ceea ce priveşte abordarea patrimoniului cultural.

Cuvinte cheie: Atractivitatea şcolii, beneficii în învăţare, calitatea feedback-ului, educaţie prin artă şi patrimoniu.

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional.


CONSULTANŢĂ DE PROCES PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ŞCOLI ÎN JUDEŢUL VRANCEA | Paul BLENDEA și Irina GEANĂ

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Programul de formare „Consultanţa de proces – un model de intervenţie” se încadrează, din punct de vedere conceptual, în sistemul existent de management şi de asigurare a calităţii din România, care porneşte de la premisa că orice activitate derulată în şcoală trebuie să aibă ca scop îmbunătăţirea calităţii, reflectată la nivelul elevilor prin rezultate bune şi foarte bune, „stare de bine” şi prin progresul înregistrat de aceştia.

Cuvinte cheie: Calitate, consultanţa de proces, director de şcoală, formare, management.

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


DISCIPLINELE OPŢIONALE ÎN ŞCOALA ROMÂNESCĂ: OPINII ALE PĂRINŢILOR | Luminţa CATANĂ și Mădălina ANGELUŞIU

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Sunt mai mult de două decenii de când şcolile din România se bucură de autonomie privind oferta curriculară. Modul în care sunt propuse şi selectate astăzi disciplinele opţionale de către beneficiari, precum şi modalitatea de desfăşurare la clasă, reflect experienţele particulare ale şcolilor acumulate în aceşti ani, privind elaborarea şi avizarea disciplinelor opţionale. Există mai multe studii care evidenţiază aprecierile elevilor şi ale profesorilor cu privire la disciplinele opţionale; articolul de faţă îşi propune însă să sublinieze percepţiile părinţilor care au copii în gimnaziu, despre calitatea opţionalelor şi despre procesul de elaborare şi avizare a acestora. Opiniile părinţilor devin importante din perspectiva implicării lor în educaţia propriilor copii, mai ales pe durata studiilor gimnaziale.

Cuvinte cheie: Autonomie şcolară, curriculum la decizia şcolii, discipline opţionale, percepţii ale părinţilor.

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional.

RECENZII

ALETHA JAUCH SOLTER. JOCUL ATAŞAMENTULUI. REZOLVAREA PROBLEMELOR DE COMPORTAMENT ALE COPILULUI PRIN JOACĂ, RÂS ŞI CONECTARE. Bucureşti, Editura Herald, 2015, 272 pagini, ISBN 978-973-111-624-2 | Andreea-Diana SCODA

Vezi recenzia

NUMĂR ÎNTREG

Apel pentru articole – Revista de Pedagogie, nr. 1 / 2019

APEL PENTRU ARTICOLE

 

REVISTA de PEDAGOGIE – JOURNAL of PEDAGOGY

Nr. 1 / 2019

 

Locul publicării

România

Tipul publicației

Online și tipărită

Data publicării

Iunie 2019

Publicată de

Institutul de Științe ale Educației

ISSN

(print) 0034-8678; (online) 2559-639X

Tematica

Revista de Pedagogie (Journal of Pedagogy) este o publicație academică orientată către activitatea științifică din domeniul științelor educației, care promovează analize teoretice, metodologice și empirice relevante legate de această arie:

 • abordări teoretice în domeniul educaţiei (de exemplu, cercetări fundamentale, analize de politici educaţionale, repere europene, cercetări comparative, studii de fezabilitate);
 • cercetări, modele de intervenţie, studii de caz  şi bune practici în domeniul educaţiei;
 • evenimente și proiecte relevante pentru sistemul educational;
 • recenzii ale unor lucrări de referinţă, semnate de autori români și străini.

Articolele și recenziile sunt dedicate stimulării dezbaterii și facilitării consolidării unei rețele academice între cercetători și practicieni interesați de aceste subiecte.

Numărul 1 din 2019 va cuprinde articole din sfera educației, cu accent pe utilizarea tehnologiei pentru predare-învățare, inovarea practicilor educaționale și dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice. Numărul 1 din 2019 al Revistei de Pedagogie va fi coordonat de Oana Gheorghe, cercetător științific II, și de Alexandra Aramă, cercetător științific III.

Termenele limită

Autorii trebuie să trimită titlul și rezumatele articolelor (200-250 de cuvinte) la revped@ise.ro până la data de 25 ianuarie 2019. Persoanele care doresc să trimită o recenzie ar trebui să informeze echipa editorială până la aceeași dată, cu privire la lucrarea care va face obiectul recenziei.

Termenul limită pentru trimiterea articolului/recenziei este 1 martie 2019.

Politica editorială și îndrumări pentru autori

Manuscrisele pot fi scrise în limba română și engleză (de preferat în limba engleză) și trebuie să respecte cerințele de editare ale revistei, așa cum sunt prezentate în modelul disponibil pe paginile dedicate politicii editoriale și instrucțiunilor pentru autori.

Publicarea unui articol este gratuită. Autorii trebuie să se asigure că prezentările lor sunt contribuții originale și nu au fost trimise spre publicare niciunei alte publicații. Toate articolele trimise fac obiectul unui proces riguros de evaluare inter pares, bazat inițial pe opinia editorului și apoi pe evaluarea a cel puțin doi recenzenți independenți, în condiții de anonimat reciproc.

Ghidul complet pentru elaborarea lucrărilor, precum și mai multe detalii despre politica editorială a revistei, sunt disponibile la secțiunea politică editorială de pe site.

Indexare

Revista este indexată în Crossref, DOAJ, De Gruyter (IBZ și IBR), ERIH PLUS și Ulrichsweb. Articolele pe subiecte de învățământ superior pot fi indexate și în HEDBIB.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați redacției la adresa de contact: revped@ise.ro.

RP 2018-1 (RO)

Cover RP.2017.2

STUDII TEORETICE

EVALUAREA FORMATIVĂ CA EVALUARE PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂȚĂRII | Lucian VOINEA

Vezi articolul Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Articolul se dorește a fi o pledoarie pentru folosirea evaluării formative – cu evidențierea rolului atribuit feedback-ului în acest proces – în vederea dezvoltării învățării elevilor, inclusiv a competenței de a învăța să înveți. Avem în vedere, în special, următoarele aspecte aferente ,,vizibilizării” învățării (în sensul de explicitare, conștientizare, evaluare a progresului): scopuri/obiective, criterii de succes/reușită, evaluare a progresului în învățare, îmbunătățire a învățării, dezvoltare a auto-eficacității în învățare, auto-evaluare, folosire a greșelilor ca oportunități pentru învățare. Viziunea asupra evaluării formative folosită în cadrul prezentului articol îi aparține lui Royce D. Sadler.

Cuvinte cheie: a învăța să înveți, evaluare formativă, feedback, progres în învățare

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


EDUCAȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI. VIZIUNI, POLITICI ȘI CURRICULUM | Traian VRĂSMAȘ

Vezi articolul Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Educația persoanelor cu dizabilități preocupă tot mai mult Europa și întreaga lume, ca atare abordarea comparativă cu situația din România este necesară. Studiul trece în revistă principalele viziuni adoptate de societate, diacronic și sincronic (modelul medical, social si biopsihosocial, abordarea categorială și noncategorială), insistă asupra evoluției comune a viziunilor, terminologiei și politicilor educaționale în acest context, evidențiază conexiunea cu evoluția politicilor curriculare. În prezent, viziunea de necontestat a drepturilor umane (egalitate și echitate, prin egalizarea șanselor) conduce la focalizarea tot mai mult a politicilor pe o abordare individualizată (personalizată) și mai puțin pe una categorială, privitor la educația și fundamentarea curriculumului școlar la copiii/elevii cu dizabilități. Un decalaj constatat al României, din acest punct de vedere – față de alte țări din spațiul euroatlantic, chiar față de unele țări vecine – ne responsabilizează în adoptarea unor măsuri, pe termen scurt și mediu, posibile în actualul context legislativ, din perspectivă educațională.

Cuvinte cheie: dizabilitate, egalitate și echitate, educație incluzivă, individualizare

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A UNEI ABORDĂRI CENTRATE PE COMPETENȚE ÎN ȘCOALA UCRAINEANĂ | Olena LOKSHYNA

Vezi articolul Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Aprobarea Strategiei de la Lisabona (2000) și a Cadrului european al competenţelor cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții (2006) au început procesul de implementare a abordării centrate pe competențe în educația statelor membre a Uniunii Europene. În ultimul deceniu, acest tip de demers a influențat puternic politicile educaționale, curriculumul, programele de educație și modelele de evaluare. Abordarea centrată pe competențe servește drept mijloc de europenizare în vederea armonizării sistemelor educaționale pentru a îmbunătăți calitatea lor și astfel, pentru a transforma economia UE în sensul creșterii competitivității sale. Educația ucraineană este în mare măsură influențată de tendințele și politicile pro-europene, care conduc spre europenizare. Abordarea centrată pe competențe este unul dintre instrumentele acestui proces la nivelul învățământului școlar. Ucraina a parcurs un drum lung de la discuții și definirea conceptului de competență la selectarea și aprobarea la nivel național. În același timp, acest proces este însoțit de o serie de provocări, care fac experiențele europene importante pentru educația din Ucraina în condițiile integrării sale în spațiul educațional european.

Cuvinte cheie: competențe cheie, educaţia bazată pe competenţe, educația ucraineană, europenizare, învățământul secundar, spațiul educațional European

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


FORMAREA ABILITĂȚILOR DE COLABORARE INTERPROFESIONALĂ ÎN DOMENIILE SOCIAL ȘI EDUCAȚIONAL – PROPUNEREA UNUI MODUL | Mirela ALEXANDRU

Vezi articolul Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Nevoia de colaborare interprofesională poate fi sintetizată în afirmația lui Reid Hoffman: „Nu contează cât de inteligent ești sau cât de bună este strategia ta, dacă lucrezi singur, vei pierde întotdeauna în fața unei echipe”. În contextul social actual există o nevoie pregnantă de dezvoltare a competențelor de colaborare interprofesională, date fiind problemele din ce în ce mai complexe cu care se confruntă angajații pentru a răspunde solicitărilor. Domeniile medicale și IT sunt cele mai avansate în privința facilitării de contexte de dezvoltare a competențelor interprofesionale, pe când domeniul educațional și cel social sunt în faza de început. În România, educația interprofesională este în faza de pionierat, pentru a facilitat dezvoltarea acestei practici, propunem în acest articol un model de dezvoltare a competențelor de colaborare interprofesională pentru domeniile educațional și social adaptat din practica de formare a Universității VIA College, Holstebro din Danemarca.

Cuvinte cheie: colaborare interprofesională, educație interprofesională, formare, învățământ superior

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR GENERAL DIN UCRAINA, CĂTRE ATINGEREA STANDARDELOR EUROPENE | Oleh TOPUZOV

Vezi articolul Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Articolul analizează integrarea învățământului ucrainean în spațiul educațional european, în condițiile alegerii direcției europene, pentru Ucraina; în contextul integrării învățământului ucrainean în spațiul educațional european, se evidențiază o serie de reforme strategice, cum ar fi: actualizarea potențialului științific și pedagogic existent, punerea în aplicare a oportunităților elevilor și profesorilor ucraineni pentru prognoza, programarea, sprijinul științific și metodic pentru cooperarea în domeniile prioritare ale educației; adoptarea deciziilor strategice de management, care vor crea o foaie de parcurs pentru intrarea sistemului de educație ucrainean în spațiul educațional european; reformarea finanțării sistemului de învățământ; promovarea introducerii celor mai recente abordări științifice și a tehnologiilor educaționale; continuarea democratizării activității instituțiilor de învățământ; îmbunătățirea calității formării viitorilor profesori și a profesorilor universităților pedagogice; promovarea și dezvoltarea cooperării internaționale pentru instituțiile naționale de învățământ; asigurarea condițiilor pentru mobilitatea educațională. S-a stabilit ca una dintre prioritățile integrării sistemului de învățământ, în special a învățământului secundar general din Ucraina, în Spațiul Educațional European, să fie asigurarea calității în conformitate cu standardele europene. Conform Legii educației din 5 septembrie 2017, învățământul secundar general are trei niveluri de educație: învățământul primar care durează patru ani (începând cu vârsta de 6 ani); învățământul secundar de bază care durează cinci ani; învățământ secundar de profil de trei ani. S-a ajuns la concluzia că, în Ucraina, realizarea calității europene a educației va fi un factor puternic în rezolvarea problemelor economice, politice și culturale ale integrării europene a țării noastre, în dezvoltarea societății prospere și democratice. Prin urmare, în procesul de dezvoltare a sistemului național de învățământ, trebuie să se acorde mai multă atenție problemei asigurării calității educației.

Cuvinte cheie: asigurarea calității, învățământul secundar general, opțiunea de europenizare a Ucrainei, Spațiul Educațional European, standarde europene

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


PRACTICA REFLECTIVĂ A PROFESORULUI – O NECESITATE | Ioana STĂNCESCU, Luminiţa Mihaela DRĂGHICESCU, Ana-Maria Aurelia PETRESCU

Vezi articolul Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Lumea în care trăim este una în permanentă schimbare, restructurare, transformare. Sistemul educaţional trebuie să se racordeze la această lume şi să formeze viitori adulţi responsabili, flexibili, creativi, care să răspundă adecvat solicitărilor din mediul social. Raportându-se la o astfel de ţintă, procesul de învăţământ urmăreşte formarea unor elevi care să dispună de competenţe de comunicare, cognitive şi metacognitive, emoţionale, interculturale, investigative, digitale, civice etc.

Întrebarea care se pune, firesc, în această situaţie, este ce fel de profesori pot forma astfel de elevi. Dincolo de pregătirea iniţială şi continuă pentru profesia didactică, profesorii trebuie să înţeleagă că eficientizarea activităţii didactice implică, în mod necesar, reflecţia asupra acesteia.

Prezentul studiu se focalizează pe conceptul de practică reflectivă, pe delimitarea unor etape ale acestui demers, pe identificarea unor metode şi instrumente specifice practicii reflective (jurnalele de reflecţie, înregistrările video şi audio ale lecţiilor, feed-back-ul etc.) şi, respectiv, pe conturarea unui posibil model de personalitate al profesorului reflectiv, ce își subsumează următoarele dimensiuni: cunoaşterea de sine, cunoaşterea elevilor, cunoaşterea organizaţiei şcolare, cunoaşterea curriculum-ului, cunoştinţe în domeniul pedagogic.

Considerăm că practica reflectivă reprezintă o resursă valoroasă, încă insuficient exploatată, care poate aduce beneficii importante profesorului şi, implicit, elevilor, asigurând succesul şcolar şi, ulterior, profesional şi social.

Cuvinte cheie: calitatea procesului educaţional, competenţe, practică reflectivă, profesor reflectiv, stil didactic

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


STUDII EMPIRICE

CAUZE ALE VIOLENȚEI ȘCOLARE ȘI POSIBILE MODELE REMEDIALE | Otilia APOSTU

Vezi articolul Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Violența școlară este o manifestare la fel de veche ca istoria școlii. Formele de realizare, intensitatea și frecvența manifestărilor violente, implicarea diferiților actori ai școlii în inițierea acestora, dar și percepția și toleranța opiniei publice față de formele de violență și actorii ei sunt cele care variază de-a lungul timpului, conferindu-le specificitate și înțelegere diferită. Violența manifestată în spațiul școlar are forme variate de manifestare, iar pentru combaterea și prevenirea ei, esențiale sunt conștientizarea și acceptarea fenomenului în contextul larg al cauzelor care au determinat-o. Prezentul studiu este focalizat pe cauzele violenței școlare, în directă relație cu factorii determinanți ai acesteia (individuali, socio-familiali și școlari), și sunt analizate la trei niveluri diferite de manifestare: violența între elevi, violența elevilor asupra profesorilor, violența profesorilor asupra elevilor.

Prezentul studiu se bazează pe date de anchetă care investighează fenomenul violenței școlare la nivel național, din perspective multiple. Analiza realizată utilizează date cantitative obținute în cadrul unor anchete prin chestionar adresate elevilor, directorilor, profesorilor, consilierilor școlari, precum și date calitative obținute în cadrul unor anchete prin interviuri focalizate de grup realizate cu elevi, cadre didactice, părinți. Analizele întreprinse permit punerea în relație a opiniilor diferiților actori ai școlii asupra cauzelor violenței școlare, care, uneori, sunt antagoniste. Provocarea prezentului studiu nu este determinarea veridicității sau importanței cauzelor violenței școlare identificate de actorii școlii, ci pornind de la aceste cauze vor fi identificate măsuri, strategii, politici a căror implementare ar putea conduce la o vedere unitară a actorilor școlii asupra problematicii violenței școlare și la reducerea și combaterea manifestărilor violente la nivelul școlii.

Cuvinte cheie: politici educaționale, prevenție și combatere a violenței, violență școlară.

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


DISCURSURI COMPETITIVE DESPRE ROLUL PROFESORULUI, ÎNTR-UN LICEU TEORETIC | Octavia Mihaela BORȘ

Vezi articolul Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Acest articol descrie discursurile competitive despre rolul profesorului la clasă, identificate într-un colegiu teoretic din mediul urban mic, pe baza analizei a 11 interviuri semi-structurate cu profesori de liceu. Interpretarea modului în care profesorii invocă rolul profesorului în poveștile lor identitare, a dezvăluit următoarele discursuri competitive: profesorul trebuie să transmită cunoștințe versus profesorul trebuie să înlesnească înțelegerea; profesorul trebuie să noteze „obiectiv” versus profesorul trebuie să noteze „flexibil”. Argumentul principal al articolului este că în liceul studiat, domină ideea că profesorul trebuie să transmită cunoștințe și să noteze „flexibil”. A nota „flexibil” înseamnă a răspunde așteptărilor părinților, directorului și colegilor de „a da note mari” anumitor elevi și/sau tuturor elevilor. Această așteptare din partea profesorilor este favorizată de politica universităților de a include media generală din anii de liceu, în criteriile de admitere la programele de licență, dar și de politica liceului de a da posibilitatea părinților să aleagă profesorii copiilor lor pe baza unei cereri și dacă există consens între părinți.

Cuvinte cheie: analiză de discurs, colegiu teoretic, evaluare a elevilor, politici de admitere, programă

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


POLITICI PRIVIND MOBILITATEA ACADEMICĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA | Daniela POPA, Ratko KNEZEVIC

Vezi articolul Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Predarea și studierea în străinătate sunt elemente cheie în reducerea izolării regionale a comunității academice. Programele de schimb internațional sunt deosebit de importante pentru dezvoltarea profesională și personală pe care o facilitează, având, de asemenea, un efect pozitiv asupra mediului socio-economic. Aceste mobilități permit fiecărui candidat să câștige o nouă și prețioasă experiență, să învețe limbi străine și să-și dezvolte, exerseze competențele interpersonale în medii culturale diferite. Acest articol furnizează o analiză SWOT privind implementarea politicilor educaționale cu privire la mobilitățile academice din instituțiile de învățământ superior din Bosnia și Herzegovina. Cercetarea presupune un demers calitativ. Metodele de colectare a datelor au fost interviurile semi-structurate cu respondenți cheie, experți în învățământul superior și studiul documentelor (legi, măsuri de implementare, decizii ale consiliilor de administrație universitare). Rezultatele evidențiază ca principale avantaje: transferul de cunoștințe transfrontaliere și numărul crescut de tineri profesioniști cu un nivel ridicat de angajabilitate. Cele mai pregnante bariere sunt atitudinile tributare sistemului de educație anterior și insuficienta promovare a tuturor beneficiilor ce pot fi obținute din acest tip de mobilități. Valoarea acestui articol stă în potențialul său de a sublinia complexitatea țării cu neobișnuit de multe ministere ale educației care afectează mobilitățile academice.

Cuvinte cheie: învățământ universitar, procesul Bologna, transfer de cunoștințe

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


RECENZII

CONSTANTIN CUCOȘ. EDUCAȚIA. REÎNTEMEIERI, DINAMICI, PREFIGURĂRI. Iași, Editura Polirom, Colecția „Științele educației. Structuri, conținuturi, tehnici”, 2017, 278 pagini, ISBN print: 978-973-46-6760-4 | Gabriela Alina ANGHEL

Vezi recenzia


ADRIAN MIROIU, BOGDAN FLORIAN. UNIVERSITATEA ROMÂNEASCĂ AZI. București, Editura Tritonic, 2015, 356 pagini, ISBN: 978-606-749-033-6 | Otilia APOSTU

Vezi recenzia


CRISTINA SIN, AMÉLIA VEIGA, ALBERTO AMARAL. EUROPEAN POLICY IMPLEMENTATION AND HIGHER EDUCATION. ANALYSING THE BOLOGNA PROCESS (Implementarea politicii europene și învățământul superior. Analiza Procesului Bologna). Londra, Palgrave Macmillan, Colecția: Provocări în învățământul superior, 2016, 236 pagini, ISBN print: 978-1-137-50461-6 | Miruna Luana MIULESCU

Vezi recenzia


IN MEMORIAM EUGEN NOVEANU

DIMENSIUNEA ASCUNSĂ | Dan BADEA

Vezi articolul


NUMĂR ÎNTREG

Apel pentru articole – Revista de Pedagogie, nr. 2 / 2018

APEL PENTRU ARTICOLE

REVISTA de PEDAGOGIE – JOURNAL of PEDAGOGY

Nr. 2 / 2018

 

Locul publicării

România

Tipul publicației

Online și tipărită

Data publicării

Decembrie 2018

Publicată de

Institutul de Științe ale Educației

ISSN

(print) 0034-8678; (online) 2559-639X

Tematica

Revista de Pedagogie (Journal of Pedagogy) este o publicație academică orientată către activitatea științifică din domeniul științelor educației, care promovează analize teoretice, metodologice și empirice relevante legate de această arie:

 • abordări teoretice în domeniul educaţiei (de exemplu, cercetări fundamentale, analize de politici educaţionale, repere europene, cercetări comparative, studii de fezabilitate);
 • cercetări, modele de intervenţie, studii de caz  şi bune practici în domeniul educaţiei;
 • evenimente și proiecte relevante pentru sistemul educational;
 • recenzii ale unor lucrări de referinţă, semnate de autori români și străini.

Articolele și recenziile sunt dedicate stimulării dezbaterii și facilitării consolidării unei rețele academice între cercetători și practicieni interesați de aceste subiecte.

Numărul 2 din 2018 va fi orientat, cu predilecție, către analiza politicilor și practicilor manageriale atât din perspectivă teoretică, cât și din perspectiva implementării și a efectelor produse la nivelul managementului unităților de învățământ preuniversitar, la nivelul școlilor, inspectoratelor școlare și CCD-urilor. Numărul 2 din 2018 al Revistei de Pedagogie va fi coordonat de Paul Blendea, cercetător științific, și Irina Geană, asistent cercetător.

Termenele limită

Autorii trebuie să trimită titlul și rezumatele articolelor (200-250 de cuvinte) la revped@ise.ro până la data de 1 mai 2018. Persoanele care doresc să trimită o recenzie ar trebui să informeze echipa editorială până la aceeași dată, cu privire la lucrarea care va face obiectul recenziei.

Termenul limită pentru trimiterea articolului/recenziei este 1 iunie 2018.

Politica editorială și îndrumări pentru autori

Manuscrisele pot fi scrise în limba română și engleză (de preferat în limba engleză) și trebuie să respecte cerințele de editare ale revistei, așa cum sunt prezentate în modelul disponibil pe paginile dedicate politicii editoriale și instrucțiunilor pentru autori.

Publicarea unui articol este gratuită. Autorii trebuie să se asigure că prezentările lor sunt contribuții originale și nu au fost trimise spre publicare niciunei alte publicații. Toate articolele trimise fac obiectul unui proces riguros de evaluare inter pares, bazat inițial pe opinia editorului și apoi pe evaluarea a cel puțin doi recenzenți independenți, în condiții de anonimat reciproc.

Ghidul complet pentru elaborarea lucrărilor, precum și mai multe detalii despre politica editorială a revistei, sunt disponibile la secțiunea politică editorială de pe site.

Indexare

Revista este indexată în Crossref, DOAJ, De Gruyter (IBZ și IBR), ERIH PLUS și Ulrichsweb. Articolele pe subiecte de învățământ superior pot fi indexate și în HEDBIB.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați redacției la adresa de contact: revped@ise.ro.

RP 2017-2 (RO)

Cover RP.2017.2

ABORDĂRI TEORETICE

CERCETĂRI ASUPRA AUTOREGLĂRII ÎN CONTEXTUL NEOUROŞTIINŢEI EDUCAŢIEI – O ANALIZĂ SISTEMATICĂ | Violeta Maria CARAGEA, Lucian VOINEA, Miruna Luana MIULESCU

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Auto-reglarea în contexte şcolare este un subiect care a preocupat mulţi cercetători din variate discipline. Neuroştiinţa educaţiei este un domeniu emergent de cercetare care îşi propune să conecteze cunoaşterea şi metodologia specifică neuroştiinţelor cu cea a altor domenii mai consecrate în studiul învăţării şi educaţiei, precum psihologia, sociologia sau ştiinţele educaţiei. Lucrarea de faţă analizează studiile empirice recente ce explorează auto-reglarea în sistemul preuniversitar şi care se încadrează în literatura de neuroştiinţă a educaţiei. În urma unei căutări şi filtrări laborioase, conforme cu metodologia analizei sistematice, am identificat cinci articole care au trecut de criteriile de filtrare predefinite. Rezultatele analizei noastre sugerează că acest tip de literatură este publicat în mod special în ultimul deceniu, fiind prilejuit de noile metodologii din neuroştiinţă care au facilitat realizarea de studii non-invazive avansate la nivelul creierului uman. Principalele elemente ale auto-reglării studiate în aceste articole se referă la orientarea şi reglarea motivaţiei pentru învăţare, orientarea atenţiei, modul de percepere a propriilor abilităţi mentale şi comportamente, gradul de implicare cognitivă şi emoţională în învăţarea şcolară şi autocontrolul  comportamentului social şi cel privind implicarea în sarcinile şcolare. Metodologiile utilizate au constat în principal în aplicarea de chestionare auto-completate sau completate de către ceilalţi, evaluări comportamentale, testarea performanţei academice, teste computerizate vizând abilităţi cognitive, înregistrări de indicatori fiziologici (precum probe de salivă, sânge sau bătăile inimii), electroencefalografie (EGG) şi imagistică funcţională prin rezonanţă magnetică (RMN funcţional). Eşantioanele incluse în aceste studii variază de la elevi preşcolari la cei din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, însumând 376 de participanţi în total. Rezultatele de cercetare raportate sunt mai degrabă limitate, însă oferă totodată optimism privind utilizarea metodelor de investigare din neuroştiinţe pentru cercetarea auto-reglării în context şcolar. Diferite aspecte privind limitările acestui tip de cercetare sunt, de asemenea, discutate în acest articol.

Cuvinte-cheie: analiză sistematică de literatură; auto-reglare; context şcolar; neuroştiinţa educaţiei.

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


INTERCOMPREHENSIUNEA ÎN PREDAREA LIMBILOR STRĂINE | Andreea-Manuela COJOCARIU

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Conceptul de intercomprehensiune este acum parte a lexicului Didacticii limbilor sau a limbajului celor care reflectează asupra predării şi învăţării limbilor străine în contextul promovării plurilingvismului cetăţenilor europeni. Intercomprehensiunea este una dintre preocupările actuale, chiar dacă nu a intrat oficial în şcoli şi în universităţi. Intercomprehensiunea este încă în stadiul de experiment, proiect sau formare şi totuşi există material bogat şi o preocupare didactică intensă cu privire la acest subiect. Acest concept are meritul de a incita la experimentare şi din acest motiv există o pedagogie şi o didactică a intercomprehensiunii. Obiectivul meu cu privire la acest subiect este acela de a explora interesul, posibilităţile şi modalităţile unei mai bune înţelegeri a contactului limbilor în clasele de limbi străine şi în special a celor de limbă franceză.

Cuvinte-cheie: intercomprehensiune; limbi străine; plurilingvism.

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


ELEMENTE DE REFERINŢĂ PENTRU PROIECTAREA UNUI CURRICULUM DISCIPLINAR: GEOGRAFIE | Octavian MÂNDRUŢ

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Studiul de faţă are un caracter teoretic şi exploratoriu. Îşi propune să descrie un sistem referenţial care ar trebui să determine sau să influenţeze deciziile de construire a unui nou curriculum. Exemplul disciplinar al geografiei (sau, mai larg, al unui domeniu de studiu intitulat „geografie – mediu înconjurător”) are elemente specifice rezultate din caracteristicile structurii interioare. Sistemul referenţial poate fi modificat, redus, extins, taxonomizat sau adaptat în raport cu alte discipline sau domenii de studii, cel puţin asemănătoare. Exemplul curriculumului „vertical” al geografiei (V – XII) are la bază un sistem  de finalităţi (competenţe), progresul acestora (pe niveluri şi vârste) şi depinde de orizontul de timp al proiectării, rezultând variante posibile diferite. Tipul de curriculum este însă foarte dependent de paradigma construcţiei sale: predominant ştiinţifică (eventual cu o inserţie umană individuală minimă) sau predominant subiectivă, ca rezultat al unor păreri individuale sau de grup, mai mult sau mai puţin legitimate.

Cuvinte-cheie: competenţe; curriculum; domenii de studiu; geografie; mediu înconjurător.

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


O ANALIZĂ A MEDIULUI EDUCATIV DIN PERSPECTIVA FACTORILOR DE STRES LA ELEVI | Angelica MIHĂILESCU

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Articolul de faţă are ca obiectiv să aducă în atenţia profesorilor problematica expunerii elevilor la stres în mediul educativ. Abordarea stresului elevilor prin intermediul cercetării se dovedeşte încă insuficient explorată, dar poate deschide drumuri importante în educaţie, dat fiind interesul general pentru îmbunătăţirea randamentului şi a climatului şcolar. Pentru a expune succint această temă, am recurs la analiza documentară şi la prezentarea unor exemple de cercetări care au avut ca temă, explicit sau într-un cadru mai amplu, identificarea efectelor factorilor de stres în mediul educativ. Dintre aceştia, am ilustrat teama de eşec, evaluarea, comunicarea în faţa unui public.

Cuvinte-cheie: comunicarea în faţa unui public; evaluarea; factori de stres; stresul în mediul educativ; teama de eşec.

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


REZULTATE ALE CERCETĂRILOR

CONSILIEREA PENTRU CARIERĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR – NEVOI ŞI PRACTICI | Oana GHEORGHE, Mirela ALEXANDRU

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Dezvoltarea societăţii aduce astăzi o transformare continuă a conceptului de carieră, concept ce sparge bariere de gen şi de cultură. Debutul în carieră poate fi anevoios, iar nevoile tinerilor sunt dinamice, de aceea consilierea pentru carieră este un domeniu ce evoluează continuu, adaptându-şi strategiile, metodele şi mijloacele la grupul ţintă. În acest articol, s-a analizat relaţia dintre serviciile de consiliere pentru carieră, disponibile în cadrul universităţii VIA University College, din Danemarca, şi nevoile specifice ale studenţilor. De asemenea, am intenţionat să atragem atenţia asupra importanţei dezvoltării serviciilor pentru carieră, aceste servicii putând sprijini studenţii să îşi dezvolte atât competenţele profesionale, cât şi pe cele transversale, care să le permită să se adapteze mai uşor şi mai repede frecventelor schimbări apărute la nivelul pieţei muncii. Ideea realizării unei platforme on-line prin intermediul căreia să li se ofere studenţilor servicii de consiliere pentru carieră poate fi preluată şi adaptată contextului românesc.

Cuvinte-cheie: carieră; consiliere; nevoi ale studenţilor; piaţa muncii.

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


EXPERIENŢA UCRAINEANĂ PENTRU OPTIMIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SECUNDAR: ALFABETIZAREA FINANCIARĂ ÎN CADRUL ORELOR DE MATEMATICĂ | Nataliia VASYLIUK

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Articolul se referă la rolul alfabetizării financiare în creşterea economică a ţării, relevă esenţa acestui concept şi semnificaţia sa, subliniază principalele rezultate ale studiilor, care determină nivelul de alfabetizare financiară a populaţiei din România şi din Ucraina. Totodată, sunt enumerate principalele etape pentru îmbunătăţirea nivelului de educaţie financiară a cetăţenilor din cele două ţări. Este evidenţiată experienţa ucraineană de formare a alfabetizării financiare a elevilor în cadrul lecţiilor de matematică. Autoarea propune recomandări şi exemple de sarcini de lucru pentru creşterea nivelului de alfabetizare financiară a elevilor de liceu, în procesul de învăţare a matematicii.

Cuvinte-cheie: alfabetizare financiară; lecţii de matematică; pregătire matematică; probleme cu conţinut financiar.

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


TEATRUL ÎN ŞCOALĂ. O INIŢIATIVĂ EDUCAŢIONALĂ PENTRU VIITOR | Sylvia ROTTER, Ciprian NIŢIŞOR

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Scopul acestui articol este de a prezenta experienţele şi beneficiile utilizării teatrului în şcoală dezvoltate prin intermediul proiectului „Iniţiativa Educaţională Naţională – Teatrul în educaţie”, derulat din 2014 în şcolile gimnaziale şi liceele din România de către Asociaţia Teatrul Vienez de Copii. Acesta se adresează deopotrivă copiilor, adolescenţilor şi cadrelor didactice. Proiectul are ca punct de plecare cercetările şi metodologia dezvoltate în cadrul iniţiativei educaţionale „Şcoală pentru viaţă” derulată de Das Wiener Kindertheater la Viena, în 2008. Ideea centrală care a stat la baza definirii metodei de lucru şi a activităţilor de teatru în educaţie se află în explorarea impactului jocului în învăţare. În cele două proiecte prezentate în articol, au fost identificate şi evaluate achiziţiile anumitor abilităţi la copii şi tineri, în urma implicării acestora în ateliere teatrale. Rezultatele obţinute au pus în evidenţă progrese în domeniul cognitiv, emoţional şi al relaţiilor interpersonale.

Cuvinte-cheie: Teatrul Vienez de Copii; Iniţiativa Educaţională; învăţarea prin teatru; teatru pentru copii.

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


PARTENERIATUL EDUCAŢIONAL ŞCOALĂ – FAMILIE | Maria-Livia GÂRŢU

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Studiul aduce în atenţie problema rolului parental şi a parteneriatului şcoală-familie, şi anume cazul copiilor, având în vedere faptul că educaţia lor ridică din ce în ce mai multe probleme serioase părinţilor. Aceştia sunt în întregime responsabili pentru educarea copiilor lor până la vârsta şcolară. Când copiii încep şcoala, responsabilităţile pentru educaţia lor sunt împărţite între familie şcoală. Parteneriatul şcoală-familie înseamnă comunicare eficientă, sarcini clar definite, acţiuni omogene în beneficiul copilului; părinţii trebuie să fie consideraţi participanţi activi la educaţia şcolară, având în vedere faptul că aceştia îşi cunosc cel mai bine copiii. În ultimii ani, programele parentale cunosc un succes mai mare decât oricând, prin intermediul căruia educatorii îi învaţă pe părinţi cum să-şi înveţe copiii cu privire la aspectele pozitive – rolul parental apreciativ. Părinţilor le sunt oferite mai multe tipuri de sprijin parental: consiliere individuală, coaching, consiliere de grup, cursuri pentru părinţi, grupuri de sprijin. Pentru a forma comportamente pozitive la copii, atât părinţii, cât şi educatorii, au nevoie de patru elemente: dragoste, disponibilitate, direcţie şi măsură.

Cuvinte-cheie: parteneriat şcoală – familie, programe de educaţie parentală, rol parental apreciativ, comportamentul copilului.

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


NUMĂR ÎNTREG

Apel pentru articole – Revista de Pedagogie, nr. 1 / 2018

APEL PENTRU ARTICOLE

REVISTA de PEDAGOGIE – JOURNAL of PEDAGOGY

Nr. 1 / 2018

Locul publicării România

Tipul publicației Online și tipărită

Data publicării Iunie 2018

Publicată de Institutul de Științe ale Educației

ISSN (print) 0034-8678; (online) 2559-639X

Tematica

Revista de Pedagogie (Journal of Pedagogy) este o publicație academică orientată către activitatea științifică din domeniul științelor educației, care promovează analize teoretice, metodologice și empirice relevante legate de această arie:

 • abordări teoretice în domeniul educaţiei (de exemplu, cercetări fundamentale, analize de politici educaţionale, repere europene, cercetări comparative, studii de fezabilitate);
 • cercetări, modele de intervenţie, studii de caz  şi bune practici în domeniul educaţiei;
 • evenimente și proiecte relevante pentru sistemul educational;
 • recenzii ale unor lucrări de referinţă, semnate de autori români și străini.

Articolele și recenziile sunt dedicate stimulării dezbaterii și facilitării consolidării unei rețele academice între cercetători și practicieni interesați de aceste subiecte.

Numărul 1 din 2018 va fi orientat, cu predilecție, către analiza politicilor educaționale atât din perspectivă teoretică, cât și din perspectiva implementării și efectelor produse la nivelul diferitelor grupuri specifice (elevi, studenți, cadre didactice, grupuri dezavantajate etc.). Numărul 1 din 2018 al Revistei de Pedagogie va fi coordonat de cercetătoarele științifice Otilia Apostu și Miruna Luana Miulescu.

Termenele limită

Autorii trebuie să trimită titlul și rezumatele articolelor (200-250 de cuvinte) la revped@ise.ro până la data de 1 februarie 2018. Persoanele care doresc să trimită o recenzie ar trebui să informeze echipa editorială până la aceeași dată, cu privire la lucrarea care va face obiectul recenziei.

Termenul limită pentru trimiterea articolului/recenziei este 1 martie 2018.

Politica editorială și îndrumări pentru autori

Manuscrisele pot fi scrise în limba română și engleză (de preferat în limba engleză) și trebuie să respecte cerințele de editare ale revistei, așa cum sunt prezentate în modelul disponibil pe paginile dedicate politicii editoriale și instrucțiunilor pentru autori.

Publicarea unui articol este gratuită. Autorii trebuie să se asigure că prezentările lor sunt contribuții originale și nu au fost trimise spre publicare niciunei alte publicații. Toate articolele trimise fac obiectul unui proces riguros de evaluare inter pares, bazat inițial pe opinia editorului și apoi pe evaluarea a cel puțin doi recenzenți independenți, în condiții de anonimat reciproc.

Ghidul complet pentru elaborarea lucrărilor, precum și mai multe detalii despre politica editorială a revistei, sunt disponibile la secțiunea politică editorială de pe site.

Indexare

Revista este indexată în Crossref, ERIH PLUS și Ulrichsweb. Articolele pe subiecte de învățământ superior vor fi indexate și în HEDBIB.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați redacției la adresa de contact: revped@ise.ro.

RP 2017-1

RP 2017.1

ABORDĂRI TEORETICE


LES FONDEMENTS POLITIQUES, ÉCONOMIQUES, SOCIAUX, PERSONNELS ET PEDAGOGIQUES DE LA NOTION D’ÉDUCATION TOUT AU LONG DE LA VIE (BAZELE POLITICE, ECONOMICE, SOCIALE, PERSONALE ŞI PEDAGOGICE ALE CONCEPTULUI DE EDUCAŢIE PE TOT PARCURSUL VIEŢII) | Mihaela-Viorica RUŞITORU

Vezi articolul Rezumate&Cuvinte cheie

Résumé: À l’aube du nouveau millénaire, l’éducation tout au long de la vie s’avère être un concept académique riche et un slogan politique assez répandu. Pourtant, peut-on renfermer une notion tellement vaste dans une simple définition? Dans cet article, nous avons émis l’hypothèse que l’éducation tout au long de la vie est produite de nos jours par une panoplie d’acteurs éducatifs et politiques nationaux, européens et internationaux. L’analyse qualitative des entretiens a relevé que l’éducation tout au long de la vie ressemble à une chaîne dont les principaux chaînons regroupent cinq pôles: économique, social, personnel, pédagogique et politique. Cette approche sera complétée par d’autres éléments révélateurs abordés dans l’article.

Mots-clés: éducation tout au long de la vie, formation, apprentissage, Union Européenne, organisations internationales, analyse du discours.

Rezumat: La începutul noului mileniu, educaţia pe tot parcursul vieţii se adevereşte a fi un concept academic bogat şi un slogan politic destul de răspândit. Totuşi, este posibil să limităm o noţiune atât de vastă într-o simplă definiţie? Căutând un răspuns, în cadrul acestui articol, am emis ipoteza că educaţia pe tot parcursul vieţii este astăzi construită de o panoplie de actori educativi şi politici naţionali, europeni şi internaţionali. Analiza calitativă a unor interviuri a relevat faptul că educaţia adulţilor se aseamănă unui lanţ ce regrupează cinci verigi: economică, socială, personală, pedagogică şi politică. Această abordare va fi completată cu alte elemente revelatoare abordate în prezentul articol.

Cuvinte-cheie: educaţie pe tot parcursul vieţii, formare, învăţare, Uniunea Europeană, organizaţii internaţionale, analiza de discurs.

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


COMPETENŢELE PROFESORULUI: SPRE UN CADRU AL DEFINIRII | Oana Rica POPA, Norica Felicia BUCUR

Vezi articolul Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Având în vedere multiplele faţete ale conceptului de competenţă, precum şi evoluţia educaţiei pe bază de competenţe, acest articol îşi propune să ofere un posibil punct de plecare pentru realizarea, în România, a unui cadru al competenţelor profesorului. După evidenţierea obstacolelor care fac dificilă definirea acestor competenţe, încercăm să oferim o privire succintă asupra tendinţelor care există la nivel internaţional în acest domeniu, cu referire specială la spaţiul Uniunii Europene. Opiniile specialiştilor români sunt, de asemenea, trecute în revistă, pentru a putea contura perspectivele definirii acestui cadru, în context naţional.

Cuvinte-cheie: competenţă, competenţele profesorului, cadrul competentelor profesorului.

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


IMPLICAŢII TEORETICO-PRACTICE ALE COMPETENŢEI DE COMUNICARE ÎNTR-O LIMBĂ STRĂINĂ | Lilia PETRICIUC

Vezi articolul Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Conceptul de competenţă de comunicare a constituit nucleul a numeroase studii de specialitate şi interdisciplinare în ultimele 5 decenii. Cu toate acestea, încă mai prezintă interes aparte pentru specialiştii din diverse domenii atât datorită valorii sale, cât şi din cauza a numeroase confuzii pe care le produce atunci când este interpretat. Articolul  abordează noţiuni teoretice ce ţin de competenţa de comunicare, identifică componentele sale evocând câteva modele componenţiale. Se subliniază rolul şi responsabilitatea profesorului în dezvoltarea competenţei de comunicare, în special prin selectarea adaptarea si prezentarea de conţinuturi didactice astfel încât să vizeze dezvoltarea holistică a acesteia.

Cuvinte-cheie: competenţă de comunicare, model componenţial, CECRL, abordare holistică, materiale didactice relevante.

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


REZULTATE ALE CERCETĂRILOR

BUN VENIT EDUCAŢIEI INCLUZIVE! | Cristian RĂDUCANU

Vezi articolul Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Acest articol este dedicat problemelor specifice tinerilor de etnie romă care se confruntă în şcolile de stat cu o falsă egalitate a şanselor privind educaţia şi un tip de discriminare pozitivă care nu îi ajută în parcursul şcolar. Alături de argumente de natură istorică, socială, economică  sunt exprimate şi argumentele personale ale autorului, formate pe baza unei experienţe îndelungate la catedră în clase mixte de elevi români şi romi. Lucrarea conţine propuneri prin care sunt promovate activităţi adecvate acestei etnii. La finalul articolului sunt formulate recomandări privind îmbunătăţirea performanţelor tinerilor romi şi a relaţiilor care se stabilesc cu aceşti tineri, pentru asigurarea unui climat şcolar plăcut, echilibrat, relaxat, impregnat de valori culturale înţelese şi acceptate de etnia romă.

Cuvinte-cheie: educaţie incluzivă, educaţie interculturală, discriminare, curriculum integrat, stil de învăţare, parteneriate şcolare, etnia romă.

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


ÎNVĂŢARE FLEXIBILĂ LA ORA DE LIMBĂ STRĂINĂ – PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI | Diana COJOCNEAN

Vezi articolul Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Articolul prezintă modul în care profesorii de limbi străine pot folosi învăţarea cu ajutorul dispozitivelor portabile în situaţii de învăţare formală şi informală. Unul dintre obiectivele cheie ale articolului este accentul pe definirea pedagogiei bazată pe principii de învăţare cu ajutorul dispozitivelor portabile în contextul predării şi învăţării limbilor străine prin folosirea dispozitivelor portabile în cadrul orelor de limbi străine dar şi în situaţii informale de învăţare, încurajând implicarea şi autonomia elevilor în activitatea de învăţare. Astfel, articolul arată modul în care profesorii de limbi străine pot încerca  activităţi la clasă sau în afara clasei, folosind dispozitivele mobile ale elevilor prin implementarea tehnicii Bring Your Own Device (BYOD).

Cuvinte-cheie: mobile learning, pedagogie, predarea limbilor străine, Bring Your Own Device (BYOD), aplicaţii, competenţe de limbă.

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


COMUNICAREA ÎN CLASĂ. UN PLAN DE INTERVENŢIE ASUPRA BLOCAJELOR DE COMUNICARE | Ahmed KHALID

Vezi articolul Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Analiza procesului educaţional include o inventariere şi o investigare în profunzime a comunicării în clasă, a interacţiunilor dintre elevi şi profesor, a surselor şi consecinţelor unor disfuncţionalităţi din comunicare şi a evoluţiei comunicării în timp. Eficienţa comunicării didactice este generată de mai mulţi factori, asupra cărora, dacă se intervine, se pot reduce diferenţele între ceea ce profesorul intenţionează să transmită elevilor şi ceea ce aceştia din urmă reţin sau înţeleg. Aceşti factori depind de personalitatea profesorului, personalitatea elevilor, de contextului psihosocial şi ambiental.Pornind de la premisa că sporirea influenţei profesorului asupra elevilor se poate realiza prin identificarea şi înlăturarea barierelor în comunicare, articolul îşi propune să sublinieze provenienţa blocajelor de comunicare şi să propună un plan de ameliorare a comunicării didactice.

Cuvinte-cheie: comunicare didactică, comunicare eficientă, strategii de comunicare, efecte ale distorsiunilor în comunicare.

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


INTEGRAREA PROFESORULUI DEBUTANT. O CERCETARE ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ | Irina IORDAN

Vezi articolul Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Cercetarea îşi propune să surprindă momentul debutului şi gradul de adaptare al profesorului din şcoala românească, să evidenţieze problemele de natură profesională şi mai ales cele de natură relaţională, să surprindă reacţia profesorului debutant la contactul cu ceea ce reprezintă cultura şcolii, pe de o parte şi măsura în care şcoala vine în întâmpinarea  nevoilor sale specifice, dacă se admite validitatea ipotezei lansate, conform căreia formarea iniţială dominant teoretică nu asigură o adaptare şi o integrare optimă din punct de vedere profesional, aspectele de natură practică fiind adesea absente din pregătirea studenţilor.

Cuvinte-cheie: profesor debutant, integrare profesională, cultura şcolii, status şi rol social.

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


SCHIŢA UNUI OPŢIONAL DE EDUCAŢIE PENTRU VALORI LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ | Mihaela-Anca JOARZĂ

Vezi articolul Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Într-un mediu educaţional stimulativ, plin de valori, receptivitatea copilului este esenţială. Aceasta se poate modela încă din perioada preşcolară, cu aportul grădiniţei, familiei şi comunităţii. Articolul rezumă o propunere de opţional integrat de educaţie pentru valori la nivelul grupei mari. Realizarea lui se încadreză în finalităţile educaţiei preşcolare înseşi, care vizează temelia caracterului omului în devenire.

Cuvinte-cheie: educaţie axiologică, valoare, valorizare, preşcolaritate, opţional pentru educaţie axiologică.

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


AGENDA EDUCAŢIEI

PROIECTUL „GUVERNARE DEMOCRATICĂ A ŞCOLILOR PENTRU INCLUZIUNE: O ABORDARE DIN PERSPECTIVA ÎNTREGII COMUNITĂŢI” – PROIECT REALIZAT CU SPRIJINUL FINANCIAR AL CONSILIULUI EUROPEI | Andreea-Diana SCODA

Vezi articolul


PROMOVAREA ECHITĂŢII PRIN CONSILIERE ŞI ORIENTARE: REFLECŢII, ACŢIUNI, IMPACT – DISEMINAREA PARTICIPĂRII LA CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ IAEVG 2016 (1) | Speranţa ŢIBU

Vezi articolul


FORMAREA PROFESIONALĂ PRIN METODE NON-FORMALE ÎN INSTITUŢIILE DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ | Alina CIOBANU, Silviu COBZARU

Vezi articolul


PROIECTUL MOVE-ME – CURSURI DE LIMBI STRĂINE PENTRU SPRIJINIREA MOBILITĂŢII STUNDENŢILOR | Mihai IACOB

Vezi articolul


RECENZII

SORIN MITULESCU (coord.), VIOLENŢA ŞCOLARĂ: CERCETĂRI, POLITICI, RECOMANDĂRI. Bucureşti, Editura Afir, 2016, 133 p., ISBN 978-973-7714-80-0 | Manuela MANU

Vezi recenzia


JOHN HATTIE. ÎNVĂŢAREA VIZIBILĂ. GHID PENTRU PROFESORI (Visible learning for teachers: maximizing impact on learning, 2012, Routledge). Traducere de: Cristina Dumitru, Bucureşti, Editura Trei, 2014, 408 p. ISBN: 978-606-719-058-8 | Irina Mariana GEANĂ

Vezi recenzia


NUMĂR ÎNTREG

Apel pentru articole – Revista de Pedagogie, nr. 2 / 2017

APEL PENTRU ARTICOLE

REVISTA de PEDAGOGIE – JOURNAL of PEDAGOGY

Nr. 2 / 2017

 

Locul publicării România

Tipul publicației Online și tipărită

Data publicării Decembrie 2017

Publicată de Institutul de Științe ale Educației

ISSN 0034-8678

Tematica

Revista de Pedagogie (Journal of Pedagogy) este o publicație academică orientată către activitatea științifică din domeniul științelor educației, care promovează analize teoretice, metodologice și empirice relevante legate de această arie:

 • abordări teoretice în domeniul educaţiei (de exemplu, cercetări fundamentale, analize de politici educaţionale, repere europene, cercetări comparative, studii de fezabilitate);
 • cercetări, modele de intervenţie, studii de caz  şi bune practici în domeniul educaţiei;
 • evenimente și proiecte relevante pentru sistemul educational;
 • recenzii ale unor lucrări de referinţă, semnate de autori români și străini.

Articolele și recenziile sunt dedicate stimulării dezbaterii și facilitării consolidării unei rețele academice între cercetători și practicieni interesați de aceste subiecte.

Numărul 2 din 2017 va fi orientat, cu predilecție, către explorarea evoluțiilor și a experiențelor actuale privind domeniul curriculumului școlar și va fi coordonat de cercetătoarele științifice Laura Căpiță și Angelica Mihăilescu.

Termenele limită

Autorii trebuie să trimită titlul și rezumatele articolelor (200-250 de cuvinte) la revped@ise.ro până la data de 31 iulie 2017. Persoanele care doresc să trimită o recenzie ar trebui să informeze echipa editorială până la aceeași dată, cu privire la lucrarea care va face obiectul recenziei.

Termenul limită pentru trimiterea articolului/recenziei este 31 octombrie 2017.

Politica editorială și îndrumări pentru autori

Manuscrisele pot fi scrise în limba română și engleză (de preferat în limba engleză) și trebuie să respecte cerințele de editare ale revistei, așa cum sunt prezentate în modelul disponibil pe paginile dedicate politicii editoriale și instrucțiunilor pentru autori.

Publicarea unui articol este gratuită. Autorii trebuie să se asigure că prezentările lor sunt contribuții originale și nu au fost trimise spre publicare niciunei alte publicații. Toate articolele trimise fac obiectul unui proces riguros de evaluare inter pares, bazat inițial pe opinia editorului și apoi pe evaluarea a cel puțin doi recenzenți independenți, în condiții de anonimat reciproc.

Ghidul complet pentru elaborarea lucrărilor, precum și mai multe detalii despre politica editorială a revistei, sunt disponibile la secțiunea politică editorială de pe site.

Indexare

Revista este indexată în Crossref, ERIH PLUS și Ulrichsweb.

*

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați redacției la adresa de contact: revped@ise.ro.

Anii 2000 – 2009

Anul LVII – nr. 1-3 – 2009

Număr întreg | Cuprins

CUVÂNT ÎNAINTE

POLITICI ÎN DOMENIUL CONSILIERII

CONSILIEREA DE-A LUNGUL ÎNTREGII VIEȚI | Mihai JIGĂU

ISO9001:2000 ȘI CALITATEA ÎN SERVICIILE DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE | Leonardo EVANGELISTA

CALITATE ȘI PROFESSIONALISM ÎN CONSILIEREA EDUCAȚIONALĂ ȘI CONSILIEREA CARIEREI | Christiane SCHIERSMANN, Peter C. WEBER

COMPETENȚELE CONSILIERULUI

COMPETENȚELE ȘI CONSILIEREA CARIEREI | Leonardo EVANGELISTA

COMPETENȚELE INFORMATICE ALE PRACTICIENILOR ÎN CONSILIERE | Petre BOTNARIUC

PROCESUL CONSILIERII

EURISTICA: O CALE DE SCĂPARE DIN LABIRINTUL LUĂRII UNEI DECIZII ÎN CONSILIEREA CARIEREI | Bernd-Joachim ERTELT, Jean-Jacques RUPPERT

EVALUAREA ȘI MĂSURAREA REZULTATELOR CONSILIERII | Speranța Lavinia ȚIBU

CONSILIEREA ȘCOLARĂ – O „PUNTE DE LEGĂTURĂ“ ÎNTRE ELEVI, PĂRINȚI ȘI PROFESORI | Angela MUSCĂ

ORIENTAREA PENTRU ÎNVĂȚARE CONTINUĂ | Luminița Cătălina TĂSICA

PRACTICILE CONSILIERULUI ȘCOLAR: ACȚIUNI, INTERACȚIUNI, TRANZACȚII | Carmen IOSIFESCU

DOMENIILE DE REUȘITĂ ALE PREADOLESCENȚILOR | Daciana Angelica LUPU

TRANZIȚIA CĂTRE VÂRSTA ADULTĂ: CARACTERISTICI ALE DEZVOLTĂRII ȘI INTERVENȚII EDUCATIVE PENTRU CARIERĂ | Oana NEGRU, Ioana Eleonora POP

STUDII OSP

STUDIU PRIVIND ORIENTAREA ȘCOLARĂ A ELEVILOR DIN CLASELE A VIII-A ȘI SAM | Ioan ORBAN, Cristina HARAP, Luciana SIDOR, Alina MILĂȘAN

STUDIU PRIVIND OPȚIUNILE ȘCOLARE ALE ELEVILOR DE CLASA A VIII-A DIN JUDEȚUL VASLUI | Maria AMARIEI, Octavia NACU, Iuliana SĂNDULESCU

PROBLEMELE ADOLESCENȚILOR AI CĂROR PĂRINȚI SUNT PLECAȚI ÎN STRĂINĂTATE | Ágota BODOR, Cristina AMBRUȘ

CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

TERAPIE ȘI PSIHOPEDAGOGIE SOCIALĂ PRIN MUZICĂ ÎN TRATAREA DEPENDENȚEI DE HEROINĂ | Mihai IACOB

TEHNICI COGNITIV-COMPORTAMENTALE ÎN CONSILIEREA COPIILOR CU ADHD | Ani RĂDUCU

SPECIFICUL PSIHOLOGIC AL AGRESIVITĂȚII ÎN ADOLESCENȚĂ | Ramona Elena STEMANTE

CONSILIERE MULTICULTURALĂ

CUNOȘTINȚE ȘI REPREZENTĂRI SOCIALE ALE UNUI GRUP DE TINERI DE ETNIE RROMĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PREVENIREA HIV/SIDA | Delia GOIA

ABANDONUL ȘCOLAR ÎN RÂNDUL COPIILOR DE POPULAȚIE RROMĂ | Alina GAVRILIȚĂ

PROIECTE, PROGRAME, REȚELE EUROPENE

CONSILIERE PENTRU DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR ANTREPRENORIALE ÎN CENTRE EDUCATIVE | Louis M. SOBRADO FERNÁNDEZ, Elena FERNÁNDEZ REY, Cristina CEINOS SANZ, Rebeca GARCÍA MURIAS

„EXPORTUL ȘI IMPORTUL DE INTELIGENȚĂ“, UN PROIECT LEONARDO DA VINCI (TRANSFER DE INOVAȚIE) | Regina KORTE

CAREER GUIDANCE IN ITALY | Leonardo EVANGELISTA

PROGRAMUL „VIZITE DE STUDIU“. PRINCIPALELE REZULTATE ALE VIZITELOR DE STUDIU ORGANIZATE ÎN DOMENIUL CONSILIERII PERMANENTE ÎN EUROPA | Angela MUSCĂ

PROGRAMUL „TINERET ÎN ACȚIUNE”|Andrei POPESCU

EURODESK – ORICARE AR FI ÎNTREBAREA … ÎNCEPE CU NOI | Mihaela NICOLAI

PROIECT: PAȘI SPRE O CARIERĂ EUROPEANĂ | Daniela Elena SANDU

Anul LVII – nr. 4-6 – 2009

Număr întreg | Cuprins

CUVÂNT ÎNAINTE

LES POLITIQUES LINGUISTIQUES EN ROUMANIE | Marius SALA

ASPECTE CONCEPTUALE

FALANGA JUNIMISTĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT | Ioan DERŞIDAN

LA QUALITÀ DELLA DIDATTICA | Paolo OREFICE

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A UNUI PROGRAM TRANSVERSAL DE LECTURĂ | Octavia COSTEA

POLITICI

INTENSIUNE ŞI EXTENSIUNE ÎN PREDAREA, ÎNVĂŢAREA ŞI EVALUAREA LIMBILOR STRĂINE | Maria-Ionela NEAGU

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – ALEGERI POSIBILE ŞI CONTEXTUALIZĂRI NECESARE | Florentina SÂMIHĂIAN

DEZVOLTĂRI CURRICULARE

MODELE CURRICULARE ALE LIMBII MATERNE ŞI ALE LITERATURII NAŢIONALE ÎNTR-O EUROPĂ MULTICULTURALĂ | Mirela MUREŞAN

APLICAREA TEORIEI INTELIGENŢELOR MULTIPLE ÎN ORELE DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ | Mariana NOREL

DEMERSURI DIDACTICE

PREDAREA ŞI EXERSAREA HĂRŢII CONCEPTUALE ÎN CLASĂ CA MIJLOC DE DOBÂNDIRE ŞI DE COMUNICARE A ÎNŢELEGERII: BENEFICII, FUNDAMENTĂRI ŞI REPERE METODOLOGICE | Nicoleta BERCU

LA SIMULATION GLOBALE. UNE PRATIQUE DIDACTIQUE EFFICACE DANS L’ENSEIGNEMENT – APPRENTISSAGE DES LANGUES ÉTRANGÈRES | Victoria – Delia BUNCEANU

METODE DE MODERNIZARE A PREDĂRII LIMBII ROMÂNE | Sofia DOBRA

COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE: POLITEŢEA VERBALĂ | Angelica MIHĂILESCU

PROIECTAREA STUDIULUI DE CAZ

DINAMICA UNOR SPECII: JURNALUL ŞI MEMORIILE DE DETENŢIE – APARIŢII EDITORIALE DUPĂ 1990 (STUDIU DE CAZ) | Maria HULBER

STUDIUL DE CAZ: DE LA PROGRAMĂ LA REALITATEA ŞCOLARĂ – O ABORDARE CRITICĂ DIN PERSPECTIVA EXPERIENŢEI DIDACTICE | Luminiţa MEDEŞAN

RECENZII

MATEI CĂLINESCU. A CITI, A RECITI. CĂTRE O POETICĂ A (RE)LECTURII. Iaşi, Ed. Polirom, Ed. a 2-a, 2007, 432 pagini, ISBN: 978-973-46-0766-2 | Irina HORGA

Anul LVII – nr. 7-9 – 2009

Număr întreg | Cuprins

CUVÂNT ÎNAINTE

PRIORITĂŢI ÎN EDUCAŢIE ŞI FORMARE – ASPECTE CONCEPTUALE ŞI POLITICI

POLICY AND PROGRAMME TRANSFER: LESSONS FOR EDUCATION FROM THE LITERATURE AND FROM PRACTICE | Jack PEFFERS

THE CHALLENGE OF PERSONALISATION FOR TOMORROW’S SCHOOLS: AN OVERVIEW | Giorgio CHIOSSO

PERSPECTIVE DE ABORDARE A ÎNVĂŢĂRII ADULŢILOR ŞI EDUCAŢIA LA DISTANŢĂ | Magdalena BALICA

BENCHMARKING GENDER POLICY IN ROMANIA. AN ANALYSIS OF VARIOUS STATE INTERVENTION PATTERNS ON GENDER ISSUES | Mirela CERKEZ

DISCRIMINATION OF THE WORKING POOR AND GENDER IN ROMANIA | Alice IANCU

THE LABOUR MARKET IN ROMANIA – CREATED BY MEN FOR MEN. WHERE DOES THE GENDER DIMENSION FIT? | Alina DRAGOLEA

GRUPURI AFLATE ÎN SITUAŢIE DE RISC – MODELE DE INTERVENŢIE EDUCAŢIONALĂ

DEZVOLTAREA POLITICILOR DE EDUCAŢIE PRIORITARĂ ÎN SISTEMUL EDUCAŢIONAL DIN ROMÂNIA: INTERVENŢIA ZEP | Mihaela JIGĂU, Ciprian FARTUŞNIC

GENUL ÎN EDUCAŢIE – UN MODEL POSIBIL DE SENSIBILIZARE ŞI REFLECŢIE ASUPRA PRACTICILOR DIDACTICE. EXPERIENŢA INSTITUTULUI DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI | Lucian VOINEA, Magdalena BALICA

VIOLENŢA ÎN SPAŢIUL ŞCOLAR: DE LA ÎNŢELEGERE LA ACŢIUNE | Mihaela JIGĂU, Ciprian FARTUŞNIC

EDUCAŢIA COPIILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ: DEMERS DE PERSONALIZARE ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ | Irina HORGA

PROVOCĂRI CĂTRE NOI PERSPECTIVE ÎN EDUCAŢIE. PARADIGMA BLENDED LEARNING | Daria DOBRE, Adriana OLARU

BASED ON THE COMMUNAL CONSTRUCTIVISM COURSE DESIGN – AN ATTEMPT TO BREAK UP THE TRANSMISSION MODEL OF UNIVERSITY TEACHING | Roumiana PEYTCHEVA-FORSYTH

CARTOON PLANET: MICRO-REFLECTION THROUGH DIGITAL CARTOONS. A CASE STUDY ON TEACHING AND LEARNING WITH YOUNG PEOPLE | Cristina COSTA, Graham ATTWELL, Helen KEEGAN

FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA | Magdalena BALICA, Ciprian FARTUŞNIC, Irina HORGA, Mihaela JIGĂU

INOVAŢII ÎN PLAN EDUCAŢIONAL – TEZE DE DOCTORAT ÎN AVANPREMIERĂ

DEFINIREA PROFILULUI PSIHO-PEDAGOGIC AL TUTORULUI ÎN E-LEARNING | Maria GOGA

NOILE TIC ŞI ÎNVĂŢAREA ÎN COMUNITĂŢI VIRTUALE | Petre BOTNARIUC

PROCESE DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR. ACREDITAREA | Bogdan FLORIAN

AGRESIVITATEA VERBALĂ MANIFESTATĂ ÎN RELAŢIILE ELEVI-PROFESORI ŞI PROFESORI-ELEVI | Andreea-Diana SCODA

L’IDENTITÉ NATIONALE – INSTITUTION À MULTIPLES FACETTES | Otilia APOSTU

RECENZII

OECD. POLITICI ÎN EDUCAŢIE PENTRU ELEVII ÎN SITUAŢIE DE RISC ŞI PENTRU CEI CU DIZABILITĂŢI ÎN EUROPA DE SUD-EST. Paris, 2007 | Lucian VOINEA

MARIA VOINEA, IULIAN APOSTU. FAMILIA ŞI ŞCOALA ÎN IMPAS? Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2008, ISBN: 978-973-737-6039 | Otilia APOSTU

DAVID PHILLIPS, MICHELE SCHWEISFURTH. COMPARATIVE AND INTERNATIONAL EDUCATION: AN INTRODUCTION TO THEORY, METHOD AND PRACTICE (Educația comparativă și internațională: introducere la teorie, metodă și practică). New York, Continuum Publishing Group, 2007, ISBN:847060595 | Monica MINCU

Anul LVII – nr. 10-12 – 2009

Număr întreg | Cuprins

IDEI CONTEMPORANE ÎN EDUCAȚIE

COMPARATIVE STUDIES AND UNTHINKING COMPARATIVE „THOUGHT”: THE PARADOX OF „REASON” AND ITS ABJECTIONS | Thomas POPKEWITZ

TIMP ȘI CALITATE PENTRU ELEV… ȘI PENTRU PROFESOR | Kees BOTH

SCHOOL COMMUNITY, PARENT PARTICIPATION AND NON-NEUTRALITY: A COMMUNITARIAN PERSPECTIVE | Monica E. MINCU

BIOLOGIE ET PSYCHANALYSE AUJOURD´HUI | Daniela VOICA

DE LA UNIVERSALISM LA ARBITRARUL CULTURAL. LIMITELE ȘI ILUZIILE PEDAGOGIEI COMPARATE ȘI ALE PEDAGOGIEI CRITICE | Dan BADEA

EDUCAȚIA TIMPURIE

ROLUL MAMELOR ÎN CREȘTEREA ȘI EDUCAREA COPIILOR | Ramona PĂUNESCU

POPULATION-LEVEL APPROACH TO INTERPRETATION AND UTILITY OF EARLY CHILD DEVELOPEMENT SCHOOL READINESS DATA: THE EARLY DEVELOPEMENT INSTRUMENT | Magdalena JANUS

CREȘELE DIN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL MODELULUI SERVICIILOR INTEGRATE CENTRATE PE COPIL | Cătălina ULRICH

REPERE PSIHANALITICE ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI | Speranța FARCA

COLABORAREA CONSTANTĂ ȘI COERENTĂ DINTRE FAMILIE ȘI GRĂDINIȚĂ | Monica CUCIUREANU

FACTORI DE RISC ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI MIC ÎN FAMILIE. DINAMICĂ INTRAFAMILIALĂ ȘI TULBURĂRI ALE NIVELULUI PSIHOAFECTIV | Gabriela ALECU

SPRE EGALIZAREA ȘANSELOR, PRIN EDUCAȚIE TIMPURIE | Alexandra MATEIAȘ

PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCAȚIONALE

THE PHOENIX PROJECT: DEVELOPING THE EDUCATIONAL RESILIENCE OF CHILDREN IN DIFFICULTY | Cristina COGGI, Paola RICCHIARDI

PROIECT DE CERCETARE PENTRU EDUCAȚIA TIMPURIE – INTEGRAREA COPIILOR ÎN GRĂDINIȚĂ | Monica CUCIUREANU

FORMAREA PĂRINȚILOR PENTRU EDUCAȚIA TIMPURIE | Speranța FARCA

EDUCAȚIA PENTRU VIAȚA DE FAMILIE – DISCIPLINĂ OPȚIONALĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL | Simona VELEA, Mihaela IONESCU

EXPERIENȚE ALE PĂRINȚILOR ȘI CADRELOR DIDACTICE. ESEURI

GRĂDINIȚA FĂRĂ JUCĂRII | Raluca VERWEIJEN-SLĂMNESCU

UNDE SUNT CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ? EDUCAȚIA TIMPURIE ÎNTRE RISCURILE ETATISMULUI ȘI ROLUL ESENȚIAL AL FAMILIEI | Șerban-Adrian MIRCEA

GRĂDINIȚA DE ARTE | Alexandrina NEAGU

GRĂDINIȚA LIBERTĂȚII DE A FI | Ana LANȚOȘ, Nicoleta DIN

STIMULAREA CREATIVITĂȚII COPILULUI PREȘCOLAR | Ana-Maria CAVESCU

Anul LVI – nr. 1-6 – 2008

Număr întreg | Cuprins

ISTORIA CA PARTICIPARE | Zoe PETRE

POLITICI

CICLUL POLITIC AL EDUCAŢIEI PENTRU CETĂŢENIE DEMOCRATICĂ | Cezar BÎRZEA

UN CADRU EDUCAȚIONAL MORAL PENTRU ERA GLOBALIZĂRII | Thomas MISCO

IMPACTUL POLITICII ASUPRA EDUCAȚIEI CIVICE ȘI A CETĂȚENIEI DEMOCRATICE ÎN AFRICA DE SUD | Sharon SUBREENDUTH, Annette DE NICKER

DEZBATERI

UNDE EXISTĂ SPAȚIUL PENTRU DEMOCRAȚIE? O TIPOLOGIE ÎN CURS DE DEZVOLTARE A STUDENȚILOR PENTRU PROFESORII DE METODE DE STUDII SOCIALE | Nancy C. PATTERSON

EDUCAŢIA / CULTURA CIVICĂ – OPŢIUNI CURRICULARE, DESCHIDERE EUROPEANĂ | Angela TEŞILEANU

ISTORIE RECENTĂ, MEMORIE, NOSTALGIE – ARGUMENT PENTRU “O ISTORIE A COMUNISMULUI DIN ROMÂNIA” | Mihai STAMATESCU

CINE ARE NEVOIE DE CALITATE ÎN EDUCAŢIA CIVICĂ | Corina LECA

PREDAREA ISTORIEI ŞI A CULTURII CIVICE DUPĂ 18 ANI DE REFORMĂ | Anca IVAN

REALITATEA CLASEI ŞI EDUCAŢIA NONFORMALĂ

POVEŞTILE: VALORI UNIVERSALE, DIFERENŢE INDIVIDUALE | Hilary COOPER, Elizabeth DITCHBURG

RELAŢIA INTERPERSONALĂ ŞI ORA DE CURS | Angela MIHĂILESCU

ISTORIA CONTRAFACTUALĂ CA INSTRUMENT DE LUCRU LA CLASELE DE LICEU | Valentin BĂLUŢOIU

EDUCAŢIA PENTRU CETĂŢENIE EUROPEANĂ ŞI EDUCAŢIA ŞTIINŢIFICĂ: VALORI COMUNE | Luminiţa CATANĂ, Alina MARHAN

PERSOANA: TEMĂ DE STUDIU PENTRU EDUCAŢIE CIVICĂ ÎN CLASA A III-A | Alexandra MATEIAŞ

ABORDAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE DIN PERSPECTIVASTRATEGIILOR DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE. UN EXEMPLU PENTRU CLASA A XI-A | Laura CĂPIŢĂ

RECENZII

JEAN-PAUL BRIGHELLI. LA FABRIQUE DU CRÉTIN. LA MORT PROGRAMMÉE DE L’ÉCOLE (Fabrica moronului. Moartea programată a școlii). Jean-Claude Gawsewitch Éditeur, Paris 2005 | Carol CĂPIŢĂ

Anul LVI – nr. 7-12 – 2008

Număr întreg | Cuprins

CUVÂNT ÎNAINTE

STUDII

IMPACTUL CERCETĂRII ÎN DOMENIUL EDUCAȚIONAL ASUPRA POLITICII EDUCAȚIONALE ÎN EUROPA: CONSIDERAȚII PRIVIND O RELAȚIE COMPLEXĂ ȘI AMBIVALENTĂ | Wolfgang MITTER

CURRICULUM SUB REFLECTOR. RAPORT TEHNIC PRIVIND DEZVOLTAREA CURRICULARĂ ÎN PERIOADA 2001-2008 ÎN ROMÂNIA | Ligia SARIVAN & Mihaela SINGER

ROLUL ÎN SCHIMBARE AL PROFESORILOR BULGARI ÎN EDUCAȚIA SECUNDARĂ | Irene PSIFIDOU

REFORMA EDUCAȚIONALĂ DIN 1999 ÎN POLONIA. VIZIUNILE PROFESORILOR ȘI ALE PUBLICULUI LARG | Inetta NOWOSAD

POLITICI LINGVISTICE EUROPENE ȘI IMPLEMENTAREA LOR ÎN SISTEMUL DE EDUCAȚIE PREUNIVERSITAR DIN ROMÂNIA | Carmen CREȚU & Nicoleta MICLĂUȘ

IMPLEMENTAREA STANDARDELOR NAȚIONALE DE EDUCAȚIE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI ÎN EGIPT | Nagwa M. MEGAHED

POLITICA EDUCAȚIONALĂ A REFORMELOR BAZATE PE ÎMPRUMUTURI ȘI FINANȚĂRI ÎNTR-O PERSPECTIVĂ COMPARATIVĂ. CAZUL ROMÂNIEI | Eva SZOLAR

ECHITATE ÎN EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR: OPINII ALE PROFESORILOR ȘI PĂRINȚILOR DIN SLOVENIA | Mojca Kovač ŠEBART & Janez KREK

IMPLEMENTARE EDUCAȚIEI POLITICE CA DISCIPLINĂ ȘCOLARĂ: UN STUDIU DE CAZ ALE DECIZIILOR PEDAGOGICE ALE PROFESORILOR DIN HONG KONG DUPĂ 1997 | Timothy Yuen Wai WA

POLITICA PRIVIND RELIGIA ȘI EDUCAȚIA: CAZUL AFRICII DE SUD ÎN PERSPECTIVA INTERNAȚIONALĂ | C. C. WOLHUTER & J. L. VAN DER WALT & F. J. POTGIETER

ANALIZA MODULUI ÎN CARE PERCEPȚIILE PROFESORILOR MODELEAZĂ FELUL ÎN CARE EI ÎNȚELEG PREDAREA ȘI EVALUREA. CAZUL EDUCAȚIEI FIZICE | Franc CANKAR & Tomi DEUTSCH

TRANSPORTUL ȘCOLAR – UN BENEFICIU SAU O GRIJĂ PENTRU SISTEMUL DE EDUCAȚIE MUNICIPAL? | Magda Vianna DE SOUZA & Marta Luz Sisson DE CASTRO

ESEURI

A FI PROFESOR DE MATEMATICĂ | Solomon MARCUS

EDUCAȚIA SOCIOLINGVISTICĂ ÎN CONTEXTUAL MIGRAȚIEI | Mina-Maria RUSU

CONDIȚII PRELIMINARE PRIVIND POLITICA EDUCAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL CALITĂȚII EDUCAȚIEI | Mariana DOGARU

O ANALIZĂ PRIVIND ACCESUL LA RESURSE INFORMAȚIONALE, ORIENTAREA ȘI CONSILIEREA TINERILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA CARE DORESC SĂ URMEZE STUDII LICEALE ȘI UNIVERSITARE ÎN ROMANIA | Nicolae TODERAȘ

ABORDAREA DIDACTICĂ BAZATĂ PE PROCESS ÎN ÎNVĂȚARE ȘI PREDARE | Amalija ŽAKELJ

PROIECTE

ELEVII ROMÂNI ÎNȚELEG TEXTILE PE CARE LE CITESC? REZULTATE ALE PARTICIPĂRII ROMÂNIEI LA STUDIUL PIRLS 2006 | Gabriela Nausica NOVEANU

CUM SĂ CONCEPEM O EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE ÎN ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE SAU TEHNOLOGICE? | Etienne BOLMONT

CONȚINUTUL WIRELESS ȘI ÎNVĂȚAREA INTEGRATĂ A LIMBILOR: UTILIZAREA VIDEOCONFERINȚELOR ÎN VEDEREA CONSOLIDĂRII MULTILINGVISMULUI ȘI A COMPETENȚEI COMUNICATIVE ÎN EUROPA | Lauretta D’ANGELO

RECENZII

BERT. P. M. CREEMERS & LEONIDAS KYRIAKIDES. THE DYNAMICS OF EDUCATIONAL EFFECTIVENESS (Dinamica efectivității educaționale. O contributie la politicile, practicile și teoriile scolilor contemporane). Routledge, 2008 | Maria Magdalena ISAC

KAREN KÖNINGS. STUDENT PERSPECTIVES ON EDUCATION. IMPLICAIONS FOR INSTRUCTIONAL REDESIGN (Importanța perspectivei elevilor și efectul acesteia asupra reproiectării schimbărilor în educație). NWO, 2007 | Catalina LOMOS

JIGAU, MIHAELA (COORD.). ÎNVĂȚĂMÂNTUL OBLIGATORIU DE 10 ANI. CONDIȚII DE IMPLEMENTARE, REZULTATE ȘI MĂSURI CORRECTIVE. Institutul de Științe ale Educației, Reprezentanța UNICEF în România, Ed. Alfa MDN, Buzău, 2008 | Irina HORGA

EUGEN NOVEANU & DAN POTOLEA (COORDS.). ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI: DICȚIONAR ENCICLOPEDIC. Ed. Sigma, Bucuresti, 2007-2008; vol.1+vol.2 | Eugen NOVEANU, Dan POTOLEA

ION T. RADU, LILIANA EZECHIL. DIDACTICA. TEORIA INSTRUIRII. Editura Paralela 45, Bucuresti, 2006 | Amedeo ISTOCESCU

MARIA COBIANU-BĂCANU & PETRUȘ ALEXANDRESCU. ȘCOALA ROMÂNEASCĂ, ÎNCOTRO? Editura Paralela 45, Bucuresti, 2004 | Amedeo ISTOCESCU

VASILE MOLAN. INSPECȚIA ȘCOLARĂ, COMPONENTĂ A MANAGEMENTULUI EDUCAȚIONAL PENTRU INSPECTORI, DIRECTORI, DIRECTORI ADJUNCȚI. Editura Paralela 45, Bucuresti, 2007 | Amedeo ISTOCESCU

MUȘATA BOCOȘ & DANA JUCAN. FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI. TEORIA ȘI METODOLOGIA CURRICULUMULUI. REPERE ȘI INSTRUMENTE DIDACTICE PENTRU FORMAREA PROFESORILOR. Editura Paralela 45, Bucuresti, 2008 | Amedeo ISTOCESCU

MUȘATA BOCOȘ. DIDACTICA DISCIPLINELOR PEDAGOGICE. UN CADRU CONSTRUCTIVIST. Editura Paralela 45, Bucuresti, 2007 | Amedeo ISTOCESCU

Anul LV – 2007

Număr întreg | Cuprins

ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI. DICȚIONAR ENCICLOPEDIC. Extrase

Anul LIV – 2006

Număr întreg | Cuprins

,,MAJESTATEA SA COPILUL” ȘI PEDAGOGIILE ALTERNATIVE | Viorel NICOLESCU

PEDAGOGII ALTERNATIVE

* MONTESSORI

PEDAGOGIA MONTESSORI | Elisabeta NEGREANU

EVALUAREA EDUCAȚIEI MONTESSORI | Angeline LILLARD, Nicole ELSE-QUEST

PRIMUL MEU CONTACT CU EDUCAȚIA MONTESSORI | Carmina DOBAS

* * * – PERSPECTIVA ISTORICĂ PARALELĂ

* * * – PERSPECTIVA ISTORICĂ PARALELĂ

* * * – TENDINȚE ALE REFORMELOR ACTUALE DIN EDUCAȚIE CARE CONFIRMĂ IDEILE MARIEI MONTESSORI

* PLANUL JENA

PLANUL JENA – O PROVOCARE PESTE DECENII | Monica CUCIUREANU

* * * – CARTA ȘCOLII PRIMARE – PRINCIPIILE PLANULUI JENA

DESPRE PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE PLANULUI JENA. CUM AU LUAT ELE FIINȚĂ, CE REPREZINTĂ ȘI LA CE POT FI UTILIZATE? | Kees BOTH

KEES BOTH IN ROMANIA | Monica CUCIUREANU

IMPACTUL ASUPRA PĂRINȚILOR A INTRODUCERII ALTERNATIVEI PLANULUI JENA ÎN GRĂDINIȚĂ | Maria FEFCEAC

FREINET

MODERNITATEA ȘI ACTUALITATEA PEDAGOGIEI FREINET | Mihaela Șt. RĂDULESCU

PEDAGOGIA FREINET ÎN ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE. ȘCOALA DE VACANȚĂ FREINET | Mariana BÂNDEA

ANCHETA DOCUMENTARĂ | Mihaela DOBÂNDĂ

* * * – DIN EXPERIENȚA PRACTICIENILOR ROMÂNI AI PEDAGOGIEI FREINET

EMIL FLORESCU, UN PIONIER AL PEDAGOGIEI FREINET ÎN ROMÂNIA | Constantin GUȚU, Vasile MUSCALU

WALDORF

WALDORF – O PEDAGOGIE A METAMORFOZELOR | Liliana Emilia DUMITRIU

CITATE REFERITOARE LA PEDAGOGIA WALDORF

ABSOLVENȚI DE ȘCOALĂ WALDORF. STUDIU EMPIRIC PRIVITOR LA FORMARE ȘI ORGANIZAREA VIEȚII | Heiner BARZ, Dirk RANDOLL

STUDIU ERGONOMIC AL ACTIVITĂȚI ȘCOLARE LA ELEVII DIN CLASELE I-IV DIN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT WALDORF COMPARATIV CU SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TRADIȚIONAL | Constanta HUIDUMAC-PETRESCU

PEDAGOGIA CURATIVĂ

CUVÂNT DE SALUT | Rudiger GRIMM

CONSIDERAȚII ANTROPOLOGICE GENERALE PENTRU ÎNȚELEGEREA ORGANIZĂRII VIEȚII COMUNITARE DIN INSTITUȚIILE DE PEDAGOGIE CURATIVĂ ȘI TERAPIE SOCIALĂ ANTROPOSOFICE | Constantin PAXINO

ÎNCEPUTURILE PEDAGOGIEI CURATIVE ÎN LUME | Livia VLAD

PEDAGOGIA CURATIVA – PREZENTARE GENERALĂ | Mihaela ȘEULEANU

FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI CURATIVE | LIVIA VLAD

PARTICULARITĂȚI ALE ORGANIZĂRII PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN ALTERNATIVA EDUCAȚIONALĂ DE PEDAGOGIE CURATIVĂ | Anca-Maria Perța

ISTORICUL EURITMIEI | Constantin GRUIA

EURITMIA ARTISTICA ȘI EURITMIA CURATIVĂ | Ioan ENACHE

CONTINUITATEA PEDAGOGIEI CURATIVE | Mirella PINTEA, Iolanda STĂNICĂ, Camelia VOICA, Livia VLAD

STEP BY STEP

ALTERNATIVA EDUCAȚIONALĂ STEP BY STEP ȘI CALITATEA ÎN EDUCAȚIE | Ioana HERSENI

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ – UN ,,BUN VENIT LA ȘCOALĂ” | Simona PETRAN

SCAUNUL AUTORULUI – SCAUNUL ÎN CARE NE SIMȚIM BINE | Laura GUNESCH

MODALITĂȚI DE OPTIMIZARE A RELAȚIEI DE GRUP DIN GRĂDINIȚA ,,STEP BY STEP” | Lavinia Gabriela RUSU, Didina BURSUC

***

RADU PETRE ȘI CONDUCEREA DE SERIE A CLASEI | Steliana LEFTER

ALTERNATIVELE EDUCAȚIONALE – ÎNTRE EFECTUL PYGMALION ȘI OBSESIA CRONOS | Gheorghe FELEA

RECENZII

MIHAELA ȘT. RĂDULESCU. METODOLOGIA CERCETĂRll ȘTIINȚIFICE. ELABORAREA LUCRĂRILOR DE LICENȚĂ, MASTERAT, DOCTORAT. Editura Didactică și Pedagogică, București, 2006 | Angela STERPU

Anul LIII – 2005

Număr întreg | Cuprins

PARADIGMELE SCHIMBĂRII

STUDII ȘI CERCETĂRI ROMÂNEȘTI

FORMAREA INIȚIALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT ROMÂNESC | Romiță B. IUCU

UN CURRICULUM CENTRAT PE COMPETENȚE PENTRU FORMAREA INIȚIALĂ A PROFESORILOR: DE LA DEZIDERAT LA REALITATE | Mihaela SINGER, Ligia SARIVAN

FORMAREA PERSONALULUI DIDACTIC: PREMISE PENTRU SCHIMBARE | Luciana Simona VELEA, Olimpius ISTRATE

PROFESIONALISM MORAL ȘI FORMARE INIȚIALĂ | Dan BADEA

VIRTUALIZAREA FORMĂRII CADRELOR DIDACTICE. DETERMINĂRI ȘI EVOLUȚII POSIBILE | Constantin CUCOȘ

FORMAREA INIȚIALĂ A PROFESORILOR DE ISTORIE. STRUCTURI ȘI STANDARDE EUROPENE | Laura CĂPIȚĂ

OBSTACOLE PSIHOLOGICE ÎN FORMAREA INIȚIALĂ | Gabriel ALBU

CURRICULUM DE FORMARE INIȚIALĂ A PROFESORILOR: PLAN DE STUDIU PENTRU UN PROGRAM DE MASTERAT IN EDUCAȚIE | Șerban IOSIFESCU

FORMAREA PERSONALULUI DIDACTIC – ÎNTRE DEZIDERAT ȘI REALITATE | Ion Al. DUMITRU

FORMAREA PROFESORILOR – O PROBLEMĂ CRUCIALĂ ÎNTR-O ERA A SCHIMBĂRII | Rodica Mariana NICULESCU

DIMENSIUNEA SOCIALĂ A FORMĂRII ACADEMICE INIȚIALE | Octavia COSTEA

FORMAREA INIȚIALĂ A CADRELOR DIDACTICE UNIVERSITARE. PROBLEME ȘI PERSPECTIVE. STUDIU DE CAZ | Amedeo ISTOCESCU

FORMAREA INIȚIALA A CADRELOR DIDACTICE. MODELE ȘI EXPERIENȚE EUROPENE | Mihaela SUDITU

FORMAREA INIȚIALĂ ȘI PROFESIONALIZAREA CADRELOR DIDACTICE | Roxana TUDORICĂ

MENTORATUL DE CALITATE ÎN FORMAREA INIȚIALĂ, CONDIȚIE ESENȚIALĂ PENTRU ASIGURAREA CALITĂȚII | Doina FLEANȚĂ, Monica MĂRĂȘESCU

ROLUL ȘI LOCUL MENTORULUI ÎN PROFESIONALIZAREA PROFESORILOR DEBUTANȚI | Mirela POPESCU

EXTINDEREA ARIEI DE COMPETENȚE NECESARE PRACTICII EDUCAȚIONALE. UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE ȘI COMUNICAȚIONALE | Petre BOTNARIUC

COMUNICAREA PARAVERBALĂ ÎN FORMAREA INIȚIALĂ. ASPECTE PSIHOPEDAGOGICE | Alina PETRESCU

DIN EXPERIENȚA ALTOR SISTEME EDUCAȚIONALE

FORMAREA PROFESORILOR ÎN ANGLIA ȘI ȚARA GALILOR. EDUCAȚIA INIȚIALĂ | Gerald DUNNING, David A. TURNER

EDUCAȚIA PROFESORILOR ÎN GERMANIA. CONTINUITATE SI SCHIMBARE | Wolfgang MITTER

FORMAREA PROFESORILOR ÎN CANADA. O EXPLORARE A DISCURSULUI DIDACTIC | Marie J. MYERS

EDUCAȚIA PROFESORILOR ÎNTR-O SOCIETATE DEMOCRATICĂ ÎN SCHIMBARE: O PERSPECTIVĂ DIN FLORIDA | Marcella L. KYSILKA

ABORDAREA JAPONIEI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA EDUCAȚIEI PRIN FORMAREA PROFESORILOR LA LOCUL DE MUNCĂ | Mohammad Reza Sarkar ARANI, Masami MATOBA

UTILIZAREA CONTINUUMULUI COMPETENȚELOR PROFESIONALE PENTRU A CONSOLIDA DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIU ÎN HONG KONG | Shun-wing NG

APARIȚII EDITORIALE

GETTA VILĂU (ED.), BIBLIOGRAFIE PEDAGOGICĂ, RETROSPECTIVĂ ROMÂNEASCĂ 1785-1948, Vol. I-III, Ed. a 2-a, Editura Bibliotecii Pedagogice, București, 2005

VENERA MIHAELA COJOCARIU, EDUCAȚIE PENTRU SCHIMBARE ȘI CREATIVITATE, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2003

IOAN CERGHIT, SISTEME DE INSTRUIRE ALTERNATIVE ȘI COMPLEMENTARE. STRUCTURI, STILURI ȘI STRATEGII, Aramis, București, 2002

ELENA MACAVEI, LUCIAN BOLOGA – VIAȚA ȘI OPERA, Psihomedia, Sibiu, 2005

EMILIO TENTI FANFANI, LA CONDICION DOCENTE – ANALISIS COMPARADO DE LA ARGENTINA, BRASIL, PERU Y URUGUAY, Editura Siglo XXI Editores Argentina, Buenos Aires, 2005

PUBLICAȚII PERIODICE

PSIHOPEDAGOGIA COPILULUI

IN MEMORIAM

IACOB FELIX

VASILE PETRI

ION POP RETEGANUL

Anul LII – 2004

Număr întreg  | Cuprins

DESPRE PERSPECTIVE ASUPRA DIMENSIUNII DE GEN ÎN EDUCAȚIE

PROGRAM PILOT DE INTERVENȚIE PRIN SISTEMUL ZONELOR DE EDUCAȚIE PRIORITARĂ

PERSPECTIVE ASUPRA DIMENSIUNII DE GEN ÎN EDUCAȚIE | Magdalena BALICA, Ciprian FARTUȘNIC, Irina HORGA, Mihaela JIGĂU, Lucian VOINEA

OUTLOOK ON THE GENDER DIMENSION IN EDUCATION | Magdalena BALICA, Ciprian FARTUȘNIC, Irina HORGA, Mihaela JIGĂU, Lucian VOINEA

PROGRAM PILOT DE INTERVENȚIE PRIN SISTEMUL ZEP (ZONE PRIORITARE DE EDUCAȚIE) | Magdalena BALICA, Ciprian FARTUȘNIC, Irina HORGA, Mihaela JIGĂU, Ligia SARIVAN

EDUCATION PRIORITY AREAS PROJECT | Magdalena BALICA, Ciprian FARTUȘNIC, Irina HORGA, Mihaela JIGĂU, Ligia SARIVAN

CENTRELE DE RESURSE PENTRU PĂRINȚI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR | Mihaela IONESCU

THE RESOURCE CENTERS FOR PARENTS FROM THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM – A STUDY ANALYSIS | Mihaela IONESCU

Anul LI – 2003

Număr întreg | Cuprins

EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ – UN IMPERATIV SAU O PRIORITATE? | Călin RUS

INTERCULTURALITATE, MULTICULTURALITATE ȘI EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ | Cezar BÎRZEA

EDUCAȚIE ȘI MULTICULTURALISM | George F. MCLEAN

NOI PROVOCĂRI ÎN EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ | Octavia COSTEA

SA CULTIVĂM DIFERENȚA ÎN EDUCAȚIE? | Cătălina ULRICH

EDUCAȚIA PENTRU CETĂȚENIE ÎN ANGLIA: CREAREA UNEI NOI DISCIPLINE | David KERR

CULTURA EUROPEANĂ, DIMENSIUNE EUROPEANĂ, EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ | Roxana TUDORICĂ

CONDUITE INTERCULTURALE PRIN EDUCAȚIE | Olimpia ISTRATE

STUDIU INTERCULTURAL AL PREFERINȚELOR PENTRU ANUMITE METODE CORECTIVE | Camelia-Marinela ȚUGUI

UN CAZ DE INTERCULTURALITATE ÎN AFACERILE FRANCOFONE: LOCUITORII DIN QUEBEC ȘI ROMÂNII ÎN ȚĂRILE LOR DE ORIGINE  (UN CAS D’INTERCULTURALITE EN FRANCOPHONIE DES AFFAIRES: QUEBECOIS ET ROUMAINS DANS LEURS PAYS D’ACCEUIL) | Michaela GULEA, Ruxandra CONSTANTINESCU-ȘTEFANEL

EVALUAREA AUTENTICĂ ÎN SCOPUL FORMĂRII UNOR CETĂȚENI ACTIVI. STUDIU COMPARATIV DIN PERSPECTIVA EVALUĂRII AUTENTICE | Norica OPREA, Georgeta DRAGNA

CĂTRE O SOCIETATE INTERCULTURALĂ | Laura DUMBRĂVEANU

RECENZII

EDWARD DE BONO, GÂNDIREA LATERALĂ, Editura Curtea Veche, București, 2003. Trad. de Sabina Dorneanu | Paul BLENDEA

TARIQ MODOOD ȘI PNINA WERBNER (COORD.). THE POLITICS OF MULTICULTURALISM IN THE NEW EUROPE – RACISM, IDENTITY AND COMMUNITY (POLITICILE MULTICULTURALISMULUI ÎN NOUA EUROPA – RASISM, IDENTITATE ȘI COMUNITATE), Editura Zed Books Ltd, Londra & New York, 1997 | Ovidiu MĂNTĂLUȚĂ

Anul XLX – 2002(2)

Număr întreg | Cuprins

*** CERCETAREA PEDAGOGICĂ INSTITUȚIONALIZATĂ – ANIVERSÂND 50 DE ANI

ÎNAINTE DE… RETROSPECTIVĂ SUBIECTIVĂ | Eugen NOVEANU

INVESTIGAȚII ÎN ISTORIA GÂNDIRII ȘI PRACTICII PEDAGOGICE | Ion Gh. STANCIU

50 DE ANI ÎN CĂUTAREA UNEI TEORII (STATUTUL REFLECȚIEI PEDAGOGICE ÎN REVISTA DE PEDAGOGIE) | Dan C. BADEA

PSIHOPEDAGOGIA SPECIALĂ ÎN CONTEXTUL ȘTIINȚELOR EDUCAȚIEI | Gheorghe RADU

ORIENTĂRI ÎN DIDACTICA LIMBILOR MODERNE | Octavian OPRICĂ

PEDAGOGIA SOCIALĂ ȘI SOCIOLOGIA EDUCAȚIEI PERMANENTE – CONTRIBUȚII ALE CERCETĂRII | Gheorghe BUNESCU

UN „SECTOR…” PREA ÎNDEPĂRTAT… JURNAL ATIPIC | Alexandru DARIE

… ȘI DUPĂ: NOI ORIZONTURI – PROIECTE INTERNAȚIONALE | Matei CERKEZ

MODERNIZAREA CURRICULUMULUI ȘCOLAR ÎN ROMÂNIA DE DUPĂ 1989: PROVOCĂRI, CONSTRÂNGERI, PERSPECTIVE | Mihaela SINGER

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ÎN MEDIUL RURAL ÎN ROMÂNIA – DIAGNOZĂ ȘI STRATEGIE DE DEZVOLTARE | Mihaela JIGĂU, Florentina ANGHEL, Magda BALICA, Ciprian FARTUȘNIC, Irina HORGA, Cornelia NOVAK

STUDIILE I.E.A. | Gabriela NOVEANU

A TREIA CULTURĂ ÎN CONTEXTUL EDUCAȚIEI EUROPENE | Octavia COSTEA

DE LA ORIENTAREA ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ LA CONSILIEREA CARIEREI | Mihai JIGĂU

CERCETĂRI DE MANAGEMENT EDUCAȚIONAL | Șerban IOSIFESCU

CONTRIBUȚIA INSTITUTULUI DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI LA MIȘCAREA MONTESSORIANĂ DIN ROMÂNIA | Elisabeta NEGREANU

Anul XLX – 2002(1)

Număr întreg | Cuprins

REVISTA DE PEDAGOGIE LA „CEASUL UNEI TRIPLE ANIVERSĂRI” | Andrei CUJBĂ

STUDII ȘI CERCETĂRI

NOI PERSPECTIVE PENTRU ÎNVĂȚAREA UMANĂ | Cezar BÎRZEA

CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ ȘCOLARĂ ȘI SCHIMBAREA | Mihaela IONESCU

DEZBATERILE ACADEMICE ÎN FORMATUL „KARL POPPER” – PREZENTAREA UNEI NOI METODE ȘI A AVANTAJELOR FOLOSIRII SALE CA AUXILIAR DIDACTIC | Viorel MURARIU

DATE DIN STUDII INTERNAȚIONALE PRIVIND FACTORII CE INFLUENȚEAZĂ ÎNVĂȚAREA | Viorica Livia POP

CADRUL LEGISLATIV AL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI: 1990-2000 | Eleonora RĂDULESCU

COMPONENTE SEMIOLOGICE ALE PARADIGMEI INTERCULTURALE DE EDUCAȚIE | Octavia COSTEA

REALIZAREA UNUI CURRICULUM CENTRAT PE COMPETENȚE – O PROVOCARE ASUMATĂ | Mihaela SINGER

PUNCTE DE VEDERE

A CITI ȘI A FACE LECTURĂ | Matei CERKEZ

CÂTEVA CONSIDERAȚII PE TEMA VALORILOR ÎN ȘCOALA DE ASTĂZI | Irina HORGA

POSIBILUL „MÂINE” – PRIVIRE ASUPRA VIITORULUI EDUCAȚIEI | Bogdan VÎLCEANU

Anul XLIX – 2001

Număr întreg | Cuprins

DREPTURILE COPIILOR ȘI DISCRIMINAREA ÎN EDUCAȚIE

DECLARAȚIA TINERILOR ȘI A COPIILOR – PREZENTATA LA CONFERINȚA DE LA OREBO, SUEDIA – PENTRU SESIUNEA SPECIALA A NAȚIUNILOR UNITE

STUDII ȘI CERCETĂRI

EDUCAȚIA PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ ÎNTR-O SOCIETATE ÎN SCHIMBARE | Cezar BÎRZEA

CONVENȚIA CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI ȘI PREVENIREA DISCRIMINĂRII NEGATIVE | Octavia COSTEA

DISCRIMINAREA – O PROBLEMĂ DE POLITICĂ EDUCAȚIONALĂ ÎN SOCIETATEA POSTMODERNĂ: REALITATE SAU SLOGAN? | Dan BADEA

EDUCAȚIA INCLUZIVĂ CA PRINCIPIU METODOLOGIC | Liliana EZECHIL

PROTECȚIA ȘI DREPTURILE COPILULUI ÎN SISTEMUL ROMÂNESC DE ÎNVĂȚĂMÂNT |  Ștefan POPENICI

DREPTURILE COPILULUI PROMOVATE DE MARIA MONTESSORI | Elisabeta NEGREANU

ORGANIZAȚIA SALVAȚI COPIII – DREPTUL COPIILOR LA NON-DISCRIMINARE

PUNCTE DE VEDERE

TOȚI COPIII AU DREPTUL SA ZÂMBEASCĂ

ÎNVĂȚĂMÂNTUL OBIȘNUIT, UN OBSTACOL PENTRU COPIII CU DIZABILITĂȚI FIZICE? | Camelia LUPU

COPIII SPUN DA LEGII COPILULUI! | Alexandru ROȘU

Anul XLVIII – 2000

Număr întreg | Cuprins

DICȚIONARUL PEDAGOGILOR ROMÂNI

Anii 2010 – 2013

Anul LXI – nr.  1 – 2013

Număr întreg | Cuprins

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

FACILITAREA ÎNVĂŢĂRII, COMUNICĂRII ŞI COLABORĂRII COPIILOR ÎN RISC DE ABANDON: INTERVENŢII ÎN ARIA EDUCAŢIEI TEHNOLOGICE | Rodica CONSTANTIN, Lucian VOINEA

DEMERSUL DIDACTIC EXPLORATORIU ÎN MATEMATICA DE GIMNAZIU: FORMULE DE CALCUL PRESCURTAT | Iliana DUMITRESCU

OPŢIUNILE ŞCOLARE ŞI PROFESIONALE ALE ELEVILOR – CALEA SPRE SUCCESUL ÎN CARIERĂ | Alina GÂTLAN, Mihaela Luminiţa CREANGĂ

VALORIFICAREA ORGANIZAŢIONALĂ A FORMĂRII ŞI CONSILIERII ÎN MANAGEMENT EDUCAŢIONAL | Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ, Paul BLENDEA

IMPORTANŢA STUDIERII CURSULUI DE „PEDAGOGIE“ ÎN FORMAREA STUDENŢILOR CA VIITORI PROFESORI | Andreea-Diana SCODA

PORTOFOLIUL ELECTRONIC DE ÎNVĂŢARE – INSTRUMENT REFLEXIV DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A DEZVOLTĂRII PERSONALE/ŞCOLARE/PROFESIONALE A ELEVILOR | Lucian VOINEA

ABORDĂRI TEORETICE

GHIDUL PĂRINŢILOR PRIVIND PORTOFOLIUL EDUCAŢIONAL AL ELEVULUI | Luminiţa Cătălina TĂSICA

TEORII ŞI MODELE DE INTERVENŢIE SPECIFICE DEZVOLTĂRII CARIEREI | Speranţa ŢIBU

AGENDA EDUCAŢIEI

PREZENTAREA RAPORTULUI „DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR-CHEIE ÎN ŞCOALĂ ÎN EUROPA: PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI PENTRU POLITICĂ” | Nicoleta BERCU

SISTEMUL EDUCAŢIONAL FINLANDEZ II. DESPRE ŞCOALA PROFESIONALĂ | Sanda BORDEI

Anul LXI – nr.  2 – 2013

Număr întreg | Cuprins

LA RECHERCHE EN ÉDUCATION EN TEMPS DE CRISE: L’EXEMPLE GREC (CERCETAREA ÎN DOMENIUL EDUCAȚIONAL PE TIMPUL CRIZEI: CAZUL GRECIEI) | Louis MARMOZ, Maria MOUMOULIDOU, Giogros STAMELOS, Despina TSAKIRIS

O PERSPECTIVĂ METODOLOGICĂ ASUPRA INTERACŢIUNII DINTRE ACTORI ŞI FACTORI ÎN DEZVOLTAREA ŞI IMPLEMENTAREA CURRICULUMULUI LA NIVEL DE ŞCOALĂ ŞI DE CLASĂ | Nicoleta BERCU

ANALIZĂ NARATIVĂ PENTRU IDENTIFICAREA FACTORILOR DE STRES ÎN CAZUL DIRECTORILOR DE ȘCOALĂ | Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ

PLANUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ CA INSTRUMENT AL SCHIMBĂRII MANAGEMENTULUI ŞCOLII | Paul BLENDEA

PROMOVAREA VOLUNTARIATULUI PENTRU PERSOANELE PESTE 50 DE ANI: UN PROIECT EUROPEAN INOVATOR | Ciprian FARTUŞNIC

UN EXEMPLU DE UTILIZARE A NOILOR TEHNOLOGII ÎN PREDAREA ISTORIEI | Valentin BALUŢOIU

DESPRE DEZVOLTARE PERSONALĂ SAU CĂMAŞA OMULUI FERICIT | Ioana ŞTEFĂNESCU

O INTERSECŢIE RELEVANTĂ A REPREZENTĂRILOR PRIVIND PROFILUL ELEVULUI BUN ŞI AL PROFESORULUI BUN: REZULTATELE UNEI CERCETĂRI A OPINIILOR ELEVILOR ŞI A CADRELOR DIDACTICE | Dan Ion NASTA, Angela TEŞILEANU

ELEMENTE DE TEORIE A JOCULUI UTILIZATE ÎN DIDACTICĂ DE PEDAGOGIE | Luminiţa CATANĂ

INTRAREA ÎN CLASA A V-A: PRILEJ DE BUCURIE SAU DE ÎNGRIJORARE? | Monica CUCIUREANU

RESURSE DE EDUCAŢIE NONFORMALĂ DIN MEDIUL RURAL | Angelica MIHĂILESCU

LITERATURĂ ŞI CUNOAŞTERE. IMPLICAŢII DIDACTICE | Aniela MANCAŞ

AGENDA EDUCAŢIEI

EDEN ANNUAL CONFERENCE – OSLO, 12-15 IUNIE 2013 | Angela TEŞILEANU

Anul LXI – nr.  3 – 2013

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

FORMAREA LA DISTANȚĂ – METODOLOGII DIDACTICE ȘI MODELE DE DEZVOLTARE A CONȚINUTULUI E-LEARNING | Giuseppe D’ANGELO

CHESTIONARUL CARIEREI: UN INSTRUMENT DE ORIENTARE ÎN CARIERĂ PENTRU SPRIJINIREA ANGAJABILITĂȚII| Leonardo EVANGELISTA

FAMILII MAI PUTERNICE, COMUNITĂȚI MAI PUTERNICE: SPRIJINIREA FAMILIILOR DEZAVANTAJATE PRIN PARTENERIATE ÎNTRE FAMILIE-ȘCOALĂ-COMUNITATE | Kylie P. DOTSON-BLAKE

CUM INSPIRĂ TEORIA INTELIGENŢELOR MULTIPLE PROCESUL EDUCAŢIONAL LA NEW CITY SCHOOL | Thomas HOERR

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

INTRODUCEREA UNOR NOI SISTEME DE GUVERNANŢĂ ÎN ÎNVĂŢĂMANTUL PREUNIVERSITAR | Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ, Paul BLENDEA

MANAGEMENTUL CONSILIERII CARIEREI DE CONDUCERE ÎN EDUCAŢIE DIN/ÎN PERSPECTIVA GUVERNANŢEI ŞCOLARE | Tiberiu Marcian MIHAIL

GÂNDIREA INCONŞTIENTĂ ŞI VALORIFICAREA EI ÎN MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL | Paul BLENDEA

CONSILIERE PENTRU FACILITAREA INSERŢIEI PE PIAŢA MUNCII A ABSOLVENŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR – PERSPECTIVA MANAGERILOR DE RESURSE UMANE DIN COMPANII | Speranţa ŢIBU

DEZVOLTAREA UNEI REŢELE DE SUSŢINERE A UTILIZĂRII ARTELOR ÎN EDUCAŢIE | Mihai IACOB, Bianca FLOAREA, Raluca Ana-Maria POP, Ioana TAMAŞ

CONSILIEREA ÎN CAZUL CLASEI PREGĂTITOARE | Luminiţa TĂSICA

SITUAŢII CONFLICTUALE ÎN ORGANIZAŢIILE ŞCOLARE – REALITATE ŞI MODELE UTILIZABILE | Luminiţa CATANĂ

MODELE TEORETICE ÎN ORIENTAREA ŞI CONSILIEREA CARIEREI | Angela ANDREI (MUSCĂ)

DE LA JOC LA PERFORMANŢA PRIN TRANSFER DE EXPERIENŢĂ | Ana Maria DRĂGAN

INTERVENŢII SPECIFICE DEZVOLTĂRII CARIEREI | Speranţa ŢIBU

IDENTIFICAREA GRADULUI DE SATISFACŢIE AL PĂRINŢILOR FAŢĂ DE GRUPA PREGĂTITOARE, 2012-2013 | Grigore Ionaşcu, Violeta SIMION

MEDIEREA ÎN ŞCOALĂ, ÎNTRE NECESITATE ŞI ARTĂ | Silvia BANEA

STUDIU PRIVIND ADAPTAREA ŞCOLARĂ A COPILULUI DIN CLASA PREGĂTITOARE, 2012-2013 | Dan BUTNARU, Anca HARDULEA, Alina – Elena VASILESCU, Doru – Valentin VLASOV, Elena Manuela VLASIE

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII PROFESOR ÎN FINLANDA | Sanda BORDEI

AGENDA EDUCAŢIEI

NOBOMA – MANUALUL TRANSNAŢIONAL PENTRU DOMENIUL ÎNGRIJIRII VÂRSTNICILOR | Petre BOTNARIUC

CONGRESUL „JOURNÉES NATIONALES APMEP – 2013” | Alexandru Marcel FLORESCU, Rodica FLORESCU

PROIECTUL S.M.Y.L.E | Luminiţa TĂSICA

RECENZII

GABRIEL ALBU. GRIJILE ŞI ÎNGRIJORĂRILE PROFESORULUI. Bucureşti, Editura Paralela 45, 2013, 240p., ISBN: 978-973-471-626-5 | Luminiţa Cătălina TĂSICA

Anul LXI – nr.  4 – 2013

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

VÎGOTSKI ȘI INCLUZIUNE| Harry DANIELS

EDUCAŢIA INFORMALĂ ŞI CRIZA ŞCOLII ÎN POSTMODERNITATE | Şerban Adrian MIRCEA

TRANSDISCIPLINARITATEA – UN MODEL INTEGRAT DE ABORDARE A INSTRUIRII | Octavian MÂNDRUŢ, Marilena MÂNDRUŢ

IMPORTANŢA COMPETENŢEI DE CUNOAŞTERE ŞTIINŢIFICĂ ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI | Ion BOTGROS, Ludmila FRANŢUZAN

JOCURI MATEMATICE COMBINATORIALE – POSIBILITĂŢI DE STUDIU ÎN ŞCOALA OBLIGATORIE | Luminita CATANĂ

TEORIA MICROECONOMICĂ ŞI POLITICILE PUBLICE PRIVIND EDUCAŢIA – REFLECŢII ŞI INTEROGAŢII | Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ

REZULTATE ALE CERCETĂRILOR

INTRAREA LA ŞCOALĂ A COPILULUI | Speranţa FARCA

ASPECTE ALE ALEGERII TRASEULUI ŞCOLAR DE CĂTRE ELEVII DE CLASA A VIII-A | Viorel ROBU

PERCEPȚIA ASUPRA CONȚINUTULUI MEDIA A UNOR ELEVI ÎN CLASA A DOUA A UNUI LICEU DIN PODGORIŢA | Dijana VUČKOVIĆ, Veselin MIĆANOVIĆ

ABILITĂŢI DE VIAŢĂ ALE ELEVILOR ÎN PROGRAMUL „ŞCOALA ALTFEL”| Manuella MANU

INFLUENȚA POZITIVĂ A FAMILIILOR IMIGRANTE ASUPRA SUCCESULUI EDUCAȚIONAL AL COPIILOR LOR | Maite FERNANDEZ

ISTORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

ÎNVĂŢĂMÂNTUL ÎN SATELE DE LA SUD-VEST DE BUCUREŞTI ÎNTRE 1848-1864 | Petre ROMAN, Silvia DIACONU

ANA CONTA-KERNBACH – O SUTĂ CINZECI DE ANI DE LA NAŞTERE | Eugen NOVEANU

AGENDA EDUCAŢIEI

AGENŢIA EUROPEANĂ PENTRU CERINŢE SPECIALE ŞI EDUCAŢIE INCLUZIVĂ | Traian VRĂSMAŞ

RECENZII

HARRY DANIELS ȘI MARIANE HEDEGAARD (Eds.) VYGOTSKY AND SPECIAL NEEDS EDUCATION: RETHINKING SUPPORT FOR CHILDREN AND SCHOOLS. Londra, Continuum, 2011 | Traian VRĂSMAŞ

ANTON ILICA. O ISTORIE A IDEILOR ŞI DOCTRINELOR PEDAGOGICE DE LA ORIGINI PÂNĂ ÎN PREZENT. Chişinău, Editura Învăţătorul Modern, 2014, 325p | Dan BADEA

COMENIUS. LABIRINTUL LUMII ŞI RAIUL INIMII (1623), traducere de Irina Ionescu, Bucureşti, Editura All, 2013, 284p | Dan BADEA

CONSTANTIN CUCOŞ. EDUCAŢIA: EXPERIENŢE, REFLECŢII, SOLUŢII. Iaşi, Editura Polirom, 2013, 318p | Dan BADEA

Anul LX – nr.  1 – 2012

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

EVOLUŢII ALE EXPRESIVITĂŢII ARTISTICE ÎN ERA DIGITALĂ ŞI NOI ARGUMENTE PENTRU O EDUCAŢIE ESTETICĂ | Constantin CUCOŞ

CONTEXTUALITATEA PRAGMATICĂ A EDUCAŢIEI ISTORICE | Nina PETROVSKI

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

CONSUM CULTURAL ŞI LOISIR LA TINERII DIN ROMÂNIA. DATE DE SONDAJ | Marius LAZĂR

PREDICTORI AI ANXIETĂŢII FAŢĂ DE TESTARE ÎN RÂNDUL ELEVILOR DE LICEU. IMPLICAŢII PENTRU ACTUL DIDACTIC | Viorel ROBU

COMPETENŢA NONVERBALĂ ŞI PERFORMANŢA MOTRICĂ A STUDENŢILOR | Alina DUDUCIUC

STUDIU PRIVIND IMPACTUL UTILIZĂRII SISTEMULUI EDUCAŢIONAL ONLINE ADAPTIV ŞI INTELIGENT DE CONCEPŢIE PROPRIE ÎN PREDAREA T.I.C. | Florin OCHIA

IMAGINAŢIA CONSTRUCTIVĂ ÎN PREDAREA FIZICII – METODA PALARIILOR GÂNDITOARE | GELU MAFTEI, CRISTINA KUNCSER, MUZA MAFTEI

UN MODEL DE LECŢIE INTERDISCIPLINARĂ LA DISCIPLINE TEHNICE | Daniela CÂRSTEA

AGENDA EDUCAŢIEI

EVOLUŢIA POLITICII EUROPENE DE TINERET (1976-2011) | Adina CĂLĂFĂTEANU

ISTORIA ACTIVITĂȚILOR PENTRU TINERET ȘI A POLITICILOR PENTRU TINERET ÎN PORTUGALIA, PE SCURT | Jorge Orlando QUEIRÓS

POLITICA PRIVIND LUCRUL CU TINERII– O ISTORIE SUEDEZĂ | Torbjörn FORKBY

RECENZII

FELICE RIZZI, MICHELE BRUNELLI, ALFRED FERNANDEZ, VALERIA ARREGUI TRUJILLO, CLAIRE DE LAVERNETTE, ANA MARIA VEGA GUTIÉRREZ. L’IMPLICATION PARENTALE AU SEIN DE L’ÉCOLE. UNE APPROCHE INNOVANTE POUR UN ÉDUCATION DE QUALITÉ (Implicarea parentală în școala. O abordare inovativă pentru educația de calitate). Paris, L’Harmattan, 2011, 176 p, ISBN 978-2-296-54568-7 | Angelica MIHĂILESCU

Anul LX – nr.  2 – 2012

Număr întreg | Cuprins

INTRODUCERE

EDUCAŢIA ÎN SPIRITUL LIBERTĂŢII ŞI PEDAGOGIA CA ARTIFICIU | Dan BADEA

L’EMILE OU L’EXIGENCE PARADOXALE D’UNE ÉDUCATION À LA LIBERTÉ PAR LA LIBERTÉ (EMILE SAU CERINȚA PARADOXALĂ A EDUCAȚIEI PENTRU LIBERTATE PRIN LIBERTATE) | Annie BARTHELEMY

HISTOIRE D’UN AMOUR INTERDIT „JULIE OU LA NOUVELLE HÉLOÏSE“ DE J. J. ROUSSEAU (POVESTEA UNEI IUBIRI INTERZISE „JULIE SAU NOUA ELOIZĂ” DE J. J. ROUSSEAU) | Gabriela JIROŞ

DESPĂRŢIRE ŞI MOARTE ÎN ROMANUL JULIE SAU NOUA ELOIZĂ DE JEAN JACQUES ROUSSEAU | Petruţa SPÂNU

EDUCAŢIA NEGATIVĂ ÎN CONCEPŢIA LUI JEAN-JACQUES ROUSSEAU | Elena MACAVEI

JEAN-JACQUES ROUSSEAU – DESPRE SINE ÎN CONFESIUNI | Iliana DUMITRESCU

INFLUENŢE ALE CONCEPŢIEI DESPRE EDUCAŢIE LA ROUSSEAU ASUPRA PEDAGOGIEI CONTEMPORANE | Ioan SCHEAU

J.J. ROUSSEAU ŞI FILANTROPISMUL |Monica CUCIUREANU

ABSORBŢIA ŞI REFLECTAREA VIZIUNII PEDAGOGICE ROUSSEAUISTE ÎN CULTURA ŞI PEDAGOGIA ROMÂNEASCĂ (I) | Eugen NOVEANU

STIMULI EDUCATIVI ÎMPOTRIVA NATURII SAU UITÂND DE ROUSSEAU ŞI EDUCAŢIA NEGATIVĂ | Petre BOTNARIUC

J.J. ROUSSEAU ŞI DREPTURILE OMULUI | Izabela Nicoleta DINU

ŒUVRE PÉDAGOGIQUE DE ROUSSEAU À L’OCCASION DU TRICENTENAIRE DE SA NAISSANCE. COMPTE RENDU CRITIQUE DES RECHERCHES ACTUELLES SUR L’ŒUVRE DE ROUSSEAU DANS LE PRISME DU COLLOQUE DE CERISY-LA-FORET ET LE CONGRÈS DE GENÈVE, JUIN 2012 (ACTIVITATEA PEDAGOGICĂ A LUI ROUSSEAU CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A TREI SUTE DE ANI DE LA NAȘTEREA SA. RAPORTUL CRITIC AL CERCETĂRILOR CURENTE ASUPRA LUCRĂRILOR LUI ROUSSEAU ÎN PRISMA COLOCVIULUI CERISY-LA-FORET ȘI A CONGRESULUI DE LA GENEVA, IUNIE 2012) | Ioana UNGUREANU

INCURSIUNI ÎN PEDAGOGIA SOCIOLOGICĂ – JEAN-JACQUES ROUSSEAU: SINCRONIZĂRI SPIRITUALE | Paul GRIGORIU

ROUSSEAU ÎN ZIARELE VREMII | Simona LUPU

RECENZII

IZABELA NICOLETA DINU. PARADIGMA ROUSSEAU ŞI EDUCAŢIA CONTEMPORANĂ. Iaşi, Editura Institutul European, 2006, 216p, ISBN 973-611-429-5 | Angela STAN

Anul LX – nr.  3 – 2012

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

EDUCAŢIA, TEMPLELE ŞI SLUJITORII SĂI | Speranţa FARCA

SPAŢIUL ŞCOLAR. PEDAGOGIA REFORMEI ŞI SPAŢIUL | Kees BOTH

ROLUL METAFOREI ŞI AL RAŢIONAMENTULUI ANALOGIC ÎN PREDAREA ECONOMIEI | Adrian COSTACHE

CENZURA ŞI LITERATURA ÎN EMILE SAU DESPRE EDUCAŢIE | Cristina SĂRĂCU

EDUCAȚIA PERMANENTĂ ȘI COEZIUNEA SOCIALĂ ÎN DISCURSUL POLITICILOR UE | Adriana FARI-PALKO

EDUCAŢIA PERMANENTĂ ŞI COEZIUNEA SOCIALĂ ÎN POLITICA DISCURSULUI ÎN CADRUL UE

IN MEMORIAM ANTON VELINI – PEDAGOGUL ÎNAINTEMERGĂTOR | Eugen NOVEANU

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

PROIECTUL – METODĂ MODERNĂ DE ABORDARE INTEGRATĂ A CURRICULUMULUI | Iliana DUMITRESCU

ALTERNATIVE EDUCAŢIONALE – ASPECTE DE ACTUALITATE | Monica CUCIUREANU, Luminiţa CĂTANĂ

EMOŢIILE PROFESORULUI GENERATE DE PERCEPŢIA SOCIETĂŢII | Oana GHEORGHE

MATURITATEA DECIZIEI VOCAŢIONALE: COMPONENTĂ CHEIE A DEZVOLTĂRII PERSONALITĂŢII ÎN ADOLESCENŢĂ | László BRASSAI, Mirela ROTUNDU-COJOCARU

RECENZII

SEPTIMIU CHELCEA. METODOLOGIA CERCETĂRII SOCIOLOGICE. METODE CANTITATIVE SI CALITATIVE. Bucureşti, Editura Economică, [2004] 2007, ediţia a treia, 751 p., ISBN 978-973-709-323-3 | Cristina OPRIŞ

MARIAN VASILE. STILURI DE VIAŢĂ ÎN ROMÂNIA POSTCOMUNISTĂ. CE MODELE COMPORTAMENTALE ADOPTĂM ŞI DE CE. Iaşi, Editura Lumen, 2010, 231 p., ISBN: 973-166-238-3 | Andreea-Diana SCODA

PHILIPPE JONNAERT, MOUSSADAK ETTAYEBI, ROSETTE DEFISE (eds.) CURRICULUM ŞI COMPETENŢE: UN CADRU OPERAŢIONAL (Curriculum et compétences. Un cadre opérationnel. Bruxelles, de Boeck, 2009). Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2010, 121 p., ISBN: 978-973-7973-98-6 | Carmen FLORESCU

Anul LX – nr.  4 – 2012

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

NEVOIA DE IDEAL ÎN PEDAGOGIE: C. DIMITRESCU-IAŞI, G. G. ANTONESCU, C. NARLY | Viorel NICOLESCU

PLURALISM ÎN EDUCAŢIA DIN BULGARIA | Valentina MILENKOVA

PRIMI PAŞI ÎN EDUCAŢIA NON-FORMALĂ ŞI MUNCA DE TINERET | Sorin MITULESCU

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

ŞCOALA ŞI FAMILIA – POSIBILITĂŢI DE INTERACŢIUNE ÎN ŢĂRILE EUROPENE | Eva GONÇALVES

ALFABETIZAREA DIGITALĂ, UN IMPORTANT FACTOR DE EFICIENTIZARE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR | Tatiana SHOPOVA

FORMAREA CADRELOR DIDACTICE, UN ELEMENT ESENŢIAL PENTRU CREŞTEREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI DIN ALBANIA | Loreta MAMANI, Arben GABA, Ilir BOZGO

ÎNCEPUTURILE METODEI MONTESSORI ÎN ROMÂNIA – O ANALIZĂ DIACRONICĂ | Vasile ŢAMPĂU

AGENDA EDUCAŢIEI

IN MEMORIAM PROFESOR VASILE POPEANGĂ (1920-2012) | Eugen NOVEANU

REVISTA DE PEDAGOGIE – 60 DE ANI DE EXISTENŢĂ | Petre BODNARIUC, Andreea SCODA

COMEMORARE SPIRU HARET: 1912-2012 | Paul GRIGORIU

SISTEMUL DE EDUCAŢIE FINLANDEZ (I) | Sanda BORDEI

RECENZII

EACEA. CITIZENSHIP EDUCATION IN EUROPE (Educație pentru cetățenie în Europa). Bruxelles, Eurydice, 2012, 140 p., ISBN 978-92-9201-264-9 | Ioana ŞTEFĂNESCU

Anul LIX – nr.  1 – 2011

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI CONCEPTUALE ŞI TEORETICE

VIZA DE INTEGRARE A LITERATURII ROMÂNE ÎN UE – POSTMODERNISMUL CĂRTĂRESCIAN | Cristiana-Ligia-Maria LĂPUŞAN

MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN BIBLIOTECA ŞCOLARĂ | Camelia DUMITRU

EDUCAŢIA INTERCULTURALĂ ÎN NOUL CONTEXT EUROPEAN | Mona RADU

ROLUL MENTORULUI PENTRU STAGIATURĂ ÎN FORMAREA INIŢIALĂ A CADRELOR DIDACTICE | Roxana-Sorina CONSTANTINESCU

MODELE INOVATIVE ALE COMUNICĂRII ÎN PRACTICA ŞCOLARĂ | Alina BĂLAN

EDUCAŢIA ROMÂNEASCĂ, ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERN | Daniela CÂRSTEA

O POSIBILĂ DIALECTICĂ ÎN SPAŢIUL IDEILOR PEDAGOGICE ROMÂNEŞTI INTERBELICE: TEORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI DIDACTICA | Laura SIMION

FORMAREA TEHNOLOGICĂ ÎN SISTEMUL DE EDUCAȚIE GENERALĂ ÎN REPUBLICA BULGARIA | Maria Mihaylova KAVDANSKA

POLITICI ALE EDUCAŢIEI ŞI STRATEGII EDUCAŢIONALE ÎN REALITATEA EUROPEANĂ | Giorgio CHIOSSO

REZULTATE ALE CERCETĂRILOR EDUCAŢIONALE

CUM E SĂ FII STUDENT ÎN ROMÂNIA? DESPRE ANCHETA EUROSTUDENT IV | Irina HORGA

ASPECTE PRIVIND RISCURILE ÎN SISTEMELE EDUCAŢIONALE. CONTRIBUŢII METODOLOGICE LA ELABORAREA MICROPOLITICILOR ŞCOLARE, BAZATE PE ANALIZA RISCURILOR | Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ

PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR: EXTINDEREA SISTEMULUI ZEP ÎN 24 DE COMUNITĂŢI DEZAVANTAJATE | Ciprian FARTUŞNIC, Otilia APOSTU

SISTEM DE EVALUARE CONTINUĂ: UN MODEL AMERICAN ADAPTAT SPECIFICULUI ROMÂNESC CONFORM CERINŢELOR PROCESULUI DE LA BOLOGNA | Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR

AGENDA EDUCAŢIEI

ACADEMIA ROMÂNĂ PREMIAZĂ EDUCAŢIA | Dan BADEA

RECENZII

IOAN MILICĂ. EXPRESIVITATEAARGOULUI. Iaşi, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, 2009, 352 p., ISBN 978-973-703-495-3 | Amalia-Florina POPESCU

Anul LIX – nr.  2 – 2011

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

EDUCAŢIA ŞI VALORILE MORALE | Vali ILIE

PĂRINȚI BUNI, NU DOAR PĂRINȚI „SIMPATICI” | Anna Marina MARIANI

AGRESIVITATEA COPILULUI ÎN ŞCOALĂ | Speranţa FARCA

TULBURĂRILE DE COMPORTAMENT | Gabriela ALECU

COPIII MICI ŞI NOILE MEDIA. O PRIVIRE REALISTĂ | Kees BOTH

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

CRITERII PENTRU EVALUAREA PROGRAMELOR DE ELEARNING | Olimpius ISTRATE

CALITATEA EVALUĂRII PROGRAMELOR SOCIALE ŞI EDUCAŢIONALE: NEVOIA DE FORMARE A EVALUATORILOR | Simona VELEA

COMUNICAREA DE GRUP ÎN GRĂDINIŢĂ | Monica CUCIUREANU

ÎNVĂŢAREA FIZICII – ÎNTRE NECESITATE ŞI INDIFERENŢĂ | Gelu MAFTEI

REFORMA CURRICULUMULUI ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ; STUDIU DE IMPACT | Claudiu Marian BUNĂIAŞU

PARTICIPAREA TINERILOR LA FORMARE PROFESIONALĂ. OPORTUNITĂŢI ŞI OBSTACOLE | Iulian NEACŞU, Corina-Cristiana DALU

AGENDA EDUCAŢIEI

DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ ALE ELEVILOR – ÎNTRE NECESITATE ŞI OPORTUNITATE | Adriana POPESCU

ETWINNING: DEZVOLTARE PROFESIONALĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE ŞI NOI OPORTUNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE PENTRU ELEVI | Gabriela APOSTOLESCU, Simona VELEA

PROIECTUL SEFIN: CERCETĂRI MULTIDISCIPLINARE PRIVIND UTILIZAREA SISTEMELOR INFORMATICE INTELIGENTE PENTRU EFICIENTIZAREA ÎNVĂŢĂRII | Olimpius ISTRATE, Radu GRAMATOVICI, Cristian FOTA

PROIECTUL „INTEGRATING CALL IN EARLY EDUCATION ENVIRONMENTS” | Simona GABUREANU, Irina VASILESCU

Anul LIX – nr.  3 – 2011

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

PROBLEME PRIVIND RECUNOAȘTEREA PRACTICANȚILOR COMPETENȚI ÎN ORIENTAREA CARIEREI| Leonardo EVANGELISTA

PORTOFOLIU DIGITAL ÎN SISTEM E-LEARNING| Luminiţa Cătălina TĂSICA

COMPORTAMENTUL MANAGERULUI INTUITIV | Paul BLENDEA

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII (LLP) – RAPORT NAŢIONAL INTERMEDIAR 2007 – 2009 ROMÂNIA| Petre BOTNARIUC

NOUVELLES PERSPECTIVES DANS L’ORIENTATION SCOLAIRE EN FRANCE (NOI PERSPECTIVE ÎN ORIENTAREA ȘCOLARĂ ÎN FRANȚA) | Graziana BOSCATO

TRANZIŢIA DE LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL OBLIGATORIU LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR – PERSPECTIVA CONSILIERILOR ŞCOLARI| Speranţa Lavinia ŢIBU

IMPLEMENTAREA PORTOFOLIULUI EDUCAŢIONAL ÎN ŞCOALĂ | Alina GAVRILIŢĂ

CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ A ŞCOLII ŞI VALORILE PROFESORILOR | Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ

REZULTATE PRIVIND NIVELUL DEPRINDERILOR DE CORECTARE RECIPROCĂ ALE ELEVILOR DIN CLASELE A III-A ŞI A IV-A CA URMARE A APLICĂRII MODELULUI COOPERANT LEARNING TOGETHER| Carmen POPA

FORMAREA DIDACTICĂ INIŢIALĂ ÎN VIZIUNEA STUDENŢILOR (NIVELUL I) | Gabriela DOMILESCU

PROIECTAREA PEDAGOGICĂ A SOFTULUI EDUCAŢIONAL – UN MODEL INTEGRATIV AL CONSTRUIRII CUNOAŞTERII | Petre BOTNARIUC

DEZVOLTAREA UNUI APARAT CRITIC PENTRU COMPORTAMENTUL ECONOMIC AL ACTORILOR SOCIALI ÎN RAPORT CU ÎNVĂŢĂMÂNTUL| Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ

AGENDA EDUCAŢIEI

IN MEMORIAM. SOFIA CHRISOSCOLEU-COCEA| Eugen NOVEANU

PROMEP| Luminiţa Cătălina TĂSICA

PROGRAMUL DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII – O OPORTUNITATE DE DEZVOLTARE INDIVIDUALĂ ŞI INSTITUŢIONALĂ | Corina POPESCU, Mărioara ENE

EUROGUIDANCE| Mihai IACOB

BE – OK, PROIECT EUROPEAN ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI DE TIP BULLYING | Ioana ŞANDRU

WRITING THEATRE| Alina GAVRILIŢĂ

Anul LIX – nr.  4 – 2011

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

STILURI DE ÎNVĂȚARE ȘI STILURI DE PREDARE – UNDE ESTE DIFERENȚA?| Carol CĂPIŢĂ

COMPETENȚE PROFESIONALE ÎN FORMAREA INIȚIALĂ A PROFESORILOR: UNELE ASPECTE ALE EXPERIENȚEI DE LA FACULTATEA DE EDUCAȚIE, UNIVERSITATEA DIN VALLADOLID (SPANIA) | Paloma Castro PRIETO

DIDACTICA LA ŞCOALA COMPETENŢELOR – DOMINANTE ŞI EXEMPLIFICĂRI ALE SCENARIULUI DIDACTIC | Dan BADEA

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

DE LA VARIÉTÉ À LA CONVERGENCE – CONSIDÉRATIONS SUR QUELQUES PRATIQUES ET PROJETS EUROPÉENS TOURNÉS VERS L’ÉDUCATION PLURILINGUE (DE LA VARIETATE LA CONVERGENȚĂ – CONSIDERAȚII PRIVIND UNELE PRACTICI ȘI PROIECTE EUROPENE ORIENTATE SPRE EDUCAȚIA PLURILINGVĂ) | Dan Ion NASTA

DIDACTICA LIMBILOR STRĂINE. OPORTUNITĂŢI EUROPENE ŞI STRATEGII ACTUALE | Daniela FLOAREŞ

EDUCAȚIE ÎN TRANZIȚIE: METODOLOGII DE EXPLORARE A CAZULUI ROMÂNIEI | F. Tony DI GIACOMO

REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII STUDENȚILOR ROMÂNI LA DISCIPLINELE ȘTIINȚIFICE – O EXPLORARE A TENDINȚELOR DEZVĂLUITĂ DE REZULTATELE TIMSS DIN 2003 | Gabriela Nausica NOVEANU

METODE DIGITALE COMPLEMENTARE ÎN PREDAREA-ÎNVĂŢAREA FIZICII | Carmen – Gabriela BOSTAN

ABORDAREA INTEGRATĂ A CURRICULUMULUI ŞCOLAR | Luminiţa CATANĂ, Octavian MÂNDRUŢ

EDUCAŢIE PENTRU DREPTURILE OMULUI | Eugen STOICA

DEZVOLTAREA UNUI STANDARD NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIA PENTRU ÎNTREPRINDERI ÎN ANGLIA | Craig GREWCOCK, Malcolm HOARE

CÂND PRODUCE ŞCOALA REVOLUŢIONARI. O INCURSIUNE ÎN ISTORIA SOCIALĂ A VIEŢII UNIVERSITARE INTERBELICE | Ionuţ BUTOI

PARTICIPAREA PĂRINȚILOR LA ȘCOALA OBLIGATORIE. O ABORDARE INOVATOARE PRIVIND DREPTURILE OMULUI ÎN EDUCAȚIA DE CALITATE | Michele BRUNELLI

INVERSAREA SPIRALEI CARE COBOARĂ: OPORTUNITĂȚI PENTRU ABORDĂRILE CENTRATE PE ELEV ÎN DOMENIILE PRIORITARE ALE EDUCAȚIEI | Ligia SARIVAN

FORMAREA CADRELOR DIDACTICE UNIVERSITARE. STUDIU COMPARATIV PRIVIND SCOPURILE FORMĂRII CONTINUE ŞI IMPORTANŢA LOR | Nicoleta DUŢĂ

VOLUNTARI EUROPENI DUPĂ FINALIZAREA STUDIILOR ŞI ÎNAINTE DE ANGAJARE | Sorin MITULESCU, Elena Mihaela DAMIAN

PROIECTAREA CURRICULARĂ ÎN CONDIŢIILE INSTRUIRII PE COMPETENŢE | Octavian MÂNDRUŢ, Luminiţa CATANĂ

AGENDA EDUCAŢIEI

INTERVIU CU PROFESORUL PAUL KIM, STANFORD UNIVERSITY SCHOOL OF EDUCATION | Angela TEŞILEANU

DEMERSURI DE FUNDAMENTARE A NOULUI CADRU DE REFERINŢĂ AL CURRICULUMULUI NAŢIONAL. O EXPERIENŢĂ DE PROIECT | Laura-Elena CĂPIŢĂ

UN MODEL DE FORMARE A PROFESORILOR | Angelica MIHĂILESCU

A 4A CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ – TIC PENTRU ÎNVĂȚAREA LIMBILOR STRĂINE, FLORENȚA 20-21 OCTOMBRIE 2011 | Ligia SARIVAN

CONFERINȚA ANUALĂ EDEN, DUBLIN 19-22 IUNIE 2011 | Angela TEŞILEANU

RECENZII

WIM VEEN, BEN VRAKKING. HOMO ZAPPIENS. JOC ŞI ÎNVĂŢARE ÎN EPOCA DIGITALĂ (Homo Zappiens: Growing up in a digital age, Network Continuum, 2007). Bucureşti, Editura Sigma, 2011, ISBN 978-973-649-713-1 | Daria DOBRE

EACEA. TEACHING READING IN EUROPE: CONTEXTS, POLICIES AND PRACTICES (Învățarea citirii în Europa: contexte, politici și practici). Bruxelles (EACEA P9 Eurydice), 2011, 207 p. ISBN 978-92-9201-179-6 | Veronica Gabriela CHIREA

Anul LVIII – nr.  1 – 2010

Număr întreg | Cuprins

CUVÂNT ÎNAINTE

MANAGEMENT ŞI CALITATE ÎN EDUCAŢIE

MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT – EVALUAREA INTERNĂ A PERSONALULUI DIDACTIC ÎN VEDEREA OPTIMIZĂRII EXPERTIZEI PROFESIONALE | Carmen BĂLĂŞOIU, Paul BLENDEA, Viorica POP

MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT – CERCETAREA ŞI INOVAREA REALIZATE DE PERSONALUL DIDACTIC | Carmen BĂLĂŞOIU, Paul BLENDEA, Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ, Viorica POP

MANAGEMENTUL CLASEI – ÎNTRE RUTINĂ ŞI PROVOCARE | Eugenia Claudia GOGA

MANAGEMENT ŞI ADECVARE

EDUCAȚIA NEADMINISTRABILĂ – O ALTĂ MODALITATE DE A ANALIZA MANAGEMENTUL EDUCAȚIEI | Kazuko NARUI

COMPETENŢELE MANAGERIALE – CÂT CONTEAZĂ PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI DE PROIECTE AL UNEI UNITĂŢI ŞCOLARE? | Ciprian FARTUŞNIC

DESCENTRALIZAREA CURRICULARĂ – ÎNTRE DEZIDERAT ŞI REALITATE | Olimpia MATEESCU

DE CE ABSENTEAZĂ ELEVII? | Raluca Maria ROTAR

MANAGEMENT DE SISTEM ŞI DE PROCES

COMPETENŢELE PARTAJATE ŞI POLITICILE DE DESCENTRALIZARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR | Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ

MANAGEMENT EDUCAŢIONAL – PERFORMANŢĂ ŞI DESCENTRALIZARE | Lucica CRISTEA

MANAGEMENTUL FORMĂRII

MODEL DE COMUNICARE PENTRU CASELE CORPULUI DIDACTIC | Diana MELNIC

RESPONSABILITATE ÎN FORMAREA CADRELOR DIDACTICE | Roxana Corina MĂRCUŞANU

UNELE ASPECTE PRIVIND METODELE REAL-ACTIVE ŞI FUNCŢIILE ACESTORA, INSTRUMENTE ANGAJATE ÎN PROCESUL INSTRUIRII | Ileana BĂLAN

CONSTITUIREA UNEI ECHIPE CU AJUTORUL TESTULUI BELBIN | Diana Cristina FRĂTEANU

FORME DE COMUNICARE ÎN MANAGEMENTUL EDUCATIONAL | Mircea BĂDUŢ

MODELE DE INTERVENŢIE

SITUAŢII DE ÎNVĂŢARE PENTRU ELEVII CLASELOR A XII-A. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR DE INVESTIGARE ŞI VALORIZARE A PROPRIEI EXPERIENŢE | Pompilia HERMAN

EDUCAŢIA SOLUŢIONĂRII CONFLICTELOR | Ioana-Claudia LAZĂR

SEMNIFICAŢII ŞI DEZVOLTĂRI ÎN MANAGEMENTUL EDUCAŢIEI ŞI PEDAGOGIE

MEDALION PEDAGOGIC: MIRON IONESCU | Anton ILICA

RAPORTUL DE CAPITAL INTELECTUAL AL ORGANIZAŢIEI | Laura BORBE

Anul LVIII – nr.  2 – 2010

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

CONSILIEREA CA PROFESIE ŞI PROFESIONALIZAREA PRACTICII CONSILIERII | Gheorghe TOMŞA

„COMUNITĂŢILE DE PRACTICĂ” UN POSIBIL INSTRUMENT DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A CONSILIERILOR ŞCOLARI | Carmen IOSIFESCU

METODE ŞI TEHNICI UTILE ÎN CONSILIEREA ADOLESCENŢILOR CU AGRESIVITATE RIDICATĂ | Ramona-Elena STEMATE

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

RELAŢIA CIUDATĂ ÎNTRE PERSOANELE DE GEN MASCULIN ŞI PUTERE: ANALIZA RELAŢIEI ÎNTRE VALORI ŞI STAREA DE BINE ÎN ADOLESCENŢĂ | Andrea LAUDADIO, Giuliana FRANCIOSA, Lavinia MAZZOCCHETTI, Antonietta MAIORANO, Francisco Javier Fiz PÈREZ

SERVICIILE DE ORIENTARE ŞI CONSILIEREA CARIEREI DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR EUROPEAN – ANALIZĂ COMPARATIVĂ | Speranţa ŢIBU

ACREDITAREA PROFESIONIŞTILOR ÎN CONSILIERE ÎN CONTEXT INTERNAŢIONAL: ANALIZĂ COMPARATIVĂ | Luís Sobrado FERNÁNDEZ, Elena Fernández REY, Cristina Ceinos SANZ, Rebeca García MURIAS, Ana Couce SANTALLA

INTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALĂ A PERSOANELOR SEROPOZITIVE | Geanina SURDU, Iulian PETRE

DESCHIDEREA UNOR NOI ARII ÎN CONSTRUIREA CARIEREI PENTRU COPIII STRĂZII DIN TURCIA: ŞTIINŢĂ, TEHNOLOGIE ŞI INOVAŢIE | Ilkay SAVCI

CONECTAREA SERVICIILOR DE CONSILIERE – MODELUL GIANT | Alina GRAVILIŢĂ, Mihai IACOB

AGENDA EDUCAŢIEI

„W-EDUCATION” – APĂ PENTRU VIAŢĂ – EDUCAŢIE PENTRU APĂ CURATĂ | Luminiţa TĂSICA

PRESTO – INSTRUMENTE DE SUSŢINERE A EDUCAŢIEI ÎNTRE EGALI | Delia GOIA

NCP-VET-CO | Mihai IACOB

TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA PIAŢA MUNCII | Alina GAVRILIŢĂ

ORIENTAREA VIRTUALĂ | Mihai IACOB

Anul LVIII – nr.  3 – 2010

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

DEFINIREA ŞI CLASIFICAREA COMPETENŢELOR | Cezar BÎRZEA

STUDII DESPRE CURRICULUM ȘI ISTORIA PREZENTULUI | Thomas POPKEWITZ

COMPETENŢE ŞI CUNOŞTINŢE – FAŢA ŞI REVERSUL ABORDĂRII LOR | Dan BADEA

PEDAGOGIA COMPETENŢELOR – O VIZIUNE INTEGRATOARE ASUPRA EDUCAŢIEI | Marin MANOLESCU

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

DESPRE A ÎNVĂŢA ELEVUL SĂ ÎNVEŢE | Nicoleta BERCU, Laura-Elena CĂPIŢĂ

EVALUAREA PRIN COMPETENŢE: O ABORDARE EMPIRICĂ A CRITERIILOR UTILIZATE DE CADRELE DIDACTICE UNIVERSITARE ÎN ACTIVITATEA CU STUDENŢII | Nicoleta DUŢĂ, Kattherinne Urriola LÓPEZ, Patricia Compańó FERNÁNDEZ, Juan Cárdenas TAPIA

O NOUĂ PARADIGMĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC: CENTRAREA PE COMPETENŢE | Maria Eliza DULAMĂ

2005 REFORMA CURRICULUMULUI ÎN TURCIA ȘI UN EXEMPLU DESPRE GEOGRAFIE | Eyüp ARTVINLI

INSTRUIREA CENTRATĂ PE COMPETENŢE – ÎNTRE DIMENSIUNEA TEORETICĂ ŞI APLICAREA LA CLASĂ | Octavian MÂNDRUŢ

ORELE DE EDUCAŢIE PLASTICĂ ŞI KITSCH-UL | Mihaela Alexandra POP

SENSIBILITÉ ET EXPRESSION CULTURELLES: QUELQUES PISTES POUR LA FORMATION ACTIONNELLE D’UNE COMPÉTENCE CLÉ (SENSIBILITATEA ȘI EXPRESIA CULTURALE: CÂTEVA SFATURI PENTRU PREGĂTIREA ACȚIONALĂ A UNEI COMPETENȚE CHEIE) | Victoria – Delia BUNCEANU

COMPETENŢELE CHEIE – DE LA DECLARAŢII DE POLITICĂ EDUCAŢIONALĂ LA INTEGRAREA ÎN PROCESUL DIDACTIC | Ligia SARIVAN

INSTRUMENTARUL POLITICILOR LINGVISTICE EDUCATIVE ÎN EUROPA ŞI COMPETENŢA CHEIE „COMUNICARE ÎN LIMBI STRĂINE” | Dan Ion NASTA

DOMENII DE COMPETENŢE CHEIE EUROPENE: COMUNICAREA ÎN LIMBA MATERNĂ | Angelica MIHĂILESCU

DOMENIUL DE COMPETENŢĂ CHEIE MATEMATICĂ ŞI ELABORAREA CURRICULARĂ | Luminiţa CATANĂ

DIMENSIUNI AXIOLOGICE ŞI EXIGENŢE EUROPENE ÎN PREDAREA-ÎNVĂŢAREA-EVALUAREA DISCIPLINELOR SOCIO-UMANE | Angela TEŞILEANU

IMPLEMENTAREA COMPETENŢEI SOCIALE ÎN ŞCOALĂ | Mihai IACOB, Alina GAVRILIŢĂ

DOMENII DE COMPETENŢE CHEIE EUROPENE: COMPETENŢA DIGITALĂ | Petre BOTNARIUC, Luminiţa TĂSICA

OPINII PRIVIND PREDAREA ÎN CICLUL PRIMAR ÎN VIZIUNEA COMPETENŢELOR – CHEIE | Robert Constantin NENIŞANU

AGENDA EDUCAŢIEI

RESTRUCTURAREA CURRICULUM-ULUI NAŢIONAL. ANALIZA CONDIŢIILOR DE IMPLEMENTARE | Simona Luciana VELEA, Irina HORGA, Laura-Elena CĂPIŢĂ

SIMPOZION NAŢIONAL PE TEMA COMPETENŢELOR DESFĂŞURAT LA SIBIU | Constantin DINCĂ

METODOLOGIA IMPLEMENTĂRII COMPETENŢELOR – CHEIE ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR | Luminiţa CATANĂ

PROGRAM DE FORMARE „COMPETENŢELE CHEIE ÎN GEOGRAFIA ŞCOLARĂ” | Mariana EPURAŞ

DELIBERAREA ÎN DEMOCRAŢIE – GHID DE BUNE PRACTICI | Corina LECA

RECENZII

OCTAVIAN MÂNDRUŢ. COMPETENŢELE ÎN ÎNVĂŢAREA GEOGRAFIEI. GHID METODOLOGIC. Bucureşti, Editura Corint, 2010, 232 p., ISBN: 978-973-135-552-8 | Gica PEHOIU–MÂNDRUŢ

BASARAB NICOLESCU. TRANSDISCIPLINARITATEA. MANIFEST. Iaşi, Editura Junimea, 2010, 100 p., ISBN: 973-37-1223-7 | Carmen – Gabriela BOSTAN

Anul LVIII – nr.  4 – 2010

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

CONCEPTUL DE GENERAȚIE ÎN TEORIILE DESPRE TINERI | Carmen LECCARDI, Carles FEIXA 

LE RÔLE DE LA RECHERCHE SOCIALE À L’ÉPOQUE COMMUNISTE: INSTRUMENT OU ANNEXE DES STRATÉGIES POLITIQUES? LE CAS DU CENTRE DE RECHERCHES POUR LES PROBLÈMES DE LA JEUNESSE (ROLUL CERCETĂRII SOCIALE ÎN ERA COMUNISTĂ: INSTRUMENT SAU ANEXĂ A STRATEGIILOR POLITICE? CAZUL CENTRULUI DE CERCETARE PENTRU PROBLEME DE TINERET) | Alexandra BARDAN 

ȘCOALA ȘI CULTURA TINERILOR: CĂSĂTORIE NEFERICITĂ SAU CONCUBINAJ? | Carles FEIXA 

EDUCAȚIE ȘI INOVARE ECONOMICĂ | Iulian NEACȘU  

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENȚIE, BUNE PRACTICI

OPORTUNITĂȚI DE ACCES ȘI ALEGEREA ȘCOLII ÎN FRANȚA ȘI ITALIA | Benedetta CAMPIA 

CONSUM ÎN TIMPUL LIBER, AUTONOMIE ȘI PLANURI DE VIITOR ALE TINERILOR | ERCSEI Kálmán, KISS Zita, SZABÓ Júlia 

EXPERIENȚE EUROPENE ÎN POLITICA ȘI MUNCA DE TINERET. ANALIZE COMPARATIVE | Iulian NEACȘU, Ana Maria DALU, Corina DALU, Octav MARCOVICI

ANGAJABILITATE ȘI OPORTUNITȚI DE ANGAJARE PENTRU TINERII CU ORIGINE MIGRATORIE SAU ETNIC MINORITARĂ | Octav MARCOVICI 

DESCENTRALIZAREA EDUCAȚIEI, ÎNCUNUNARE A RESPONSABILITĂȚII COMUNITĂȚII LOCALE | Speranța FARCA 

CULTURA FAMILIALĂ ROMNEASCĂ ȘI VIOLENȚA ASUPRA COPIILOR | Corina BISTRICEANU PANTELIMON 

DEZVOLTAREA VOLUNTARIATULUI ÎN ROMNIA DUPĂ 1989 | Elena Mihaela DAMIAN 

RECENZII

GRIET VERSCHELDEN, FILIP COUSSEE, TINEKE VAN DE WALLE & HOWARD WILLIAMSON (eds.). THE HISTORY OF YOUTH WORK IN EUROPE. Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2009, 179 p, ISBN: 978-92-871-6608-1 | Sorin MITULESCU

CRISTINA GAVRILUȚĂ & NICU GAVRILUȚĂ. SOCIOLOGIA SPORTULUI. Iași, Editura Polirom, 2010, 254 p., ISBN: 978-973-46-1589-6 | Marius LAZĂR

SERGIU BĂLŢĂTESCU, FLOARE CHIPEA, IONEL CIOARĂ, ADRIAN HATOS & SORANA SĂVEANU (coords.) EDUCAȚIE ȘI SCHIMBARE SOCIALĂ. PERSPECTIVE SOCIOLOGICE ȘI COMUNICAȚIONALE. Editura Universității din Oradea, 2010, 397 p., ISBN: 978-606-10-0045-6 | Sorin MITULESCU