2000 – 2009 / XLVIII – LVII

2000 – 2009

LVII – no. 1-3 – 2009

Full issue | Contents

FOREWORD

POLICIES IN GUIDANCE

LIFELONG GUIDANCE AND COUNSELLING  | Mihai JIGĂU

ISO9001:2000 AND QUALITY IN GUIDANCE SERVICES | Leonardo EVANGELISTA

QUALITY AND PROFESSIONALISM IN EDUCATIONAL AND VOCATIONAL COUNSELLING | Christiane SCHIERSMANN, Peter C. WEBER

COMPETENCES OF THE COUNSELLOR

COMPETENCIES AND CAREERS GUIDANCE | Leonardo EVANGELISTA

THE ICT SKILLS OF GUIDANCE PRACTITIONERS | Petre BOTNARIUC

PROCESUL CONSILIERII

HEURISTICS: A WAY OUT OF THE DECISION-MAKING MAZE IN CAREER GUIDANCE | Bernd-Joachim ERTELT, Jean-Jacques RUPPERT

EVALUATING AND MEASURING THE RESULTS OF GUIDANCE AND COUNSELLING | Speranța Lavinia ȚIBU

SCHOOL COUNSELLING – A “BRIDGE” BETWEEN PUPILS, PARENTS AND TEACHERS | Angela MUSCĂ

GUIDANCE FOR LIFELONG LEARNING | Luminița Cătălina TĂSICA

SCHOOL COUNSELLING PRACTICE: ACTIONS, INTERACTIONS, TRANSACTIONS | Carmen IOSIFESCU

ACHIEVEMENT DOMAINS FOR PREADOLESCENTS | Daciana Angelica LUPU

EMERGING ADULTHOOD: DEVELOPMENT CHARACTERISTICS AND EDUCATIONAL CAREER INTERVENTIONS | Oana NEGRU, Ioana Eleonora POP

CAREER OPTIONS STUDIES

STUDY OF CAREER OPTIONS AMONG 8TH GRADE AND VET SCHOOLS PUPILS  | Ioan ORBAN, Cristina HARAP, Luciana SIDOR, Alina MILĂȘAN

STUDY OF CAREER OPTIONS AMONG 8TH GRADE PUPILS IN VASLUI COUNTY | Maria AMARIEI, Octavia NACU, Iuliana SĂNDULESCU

THE PROBLEMS OF ADOLESCENTS WHOSE PARENTS ARE WORKING ABROAD | Ágota BODOR, Cristina AMBRUȘ

PSYCHOLOGICAL COUNSELLING

THERAPY AND SOCIAL PSYCHO-PEDAGOGY THROUGH MUSIC IN THE TREATMENT OF HEROIN ADDICTION | Mihai IACOB

COGNITIVE-BEHAVIOURAL TECHNIQUES IN COUNSELLING ADHD DIAGNOSED CHILDREN | Ani RĂDUCU

THE PSYCHOLOGICAL SIDE OF AGGRESSIVENESS DURING ADOLESCENCE | Ramona Elena STEMANTE

MULTICULTURAL COUNSELLING

THE KNOWLEDGE AND SOCIAL REPRESENTATIONS OF A YOUNG GROUP OF ROMA IN REGARD TO HIV/AIDS PREVENTION | Delia GOIA

SCHOOL ABANDON AMONG ROMA CHILDREN | Alina GAVRILIȚĂ

PROJECTS, PROGRAMMES, EUROPEAN NETWORKS

GUIDANCE OF ENTREPRENEURIAL SKILLS IN EDUCATIVE CENTERS: ANALYSIS OF INNOVATIVE EXPERIENCES | Louis M. SOBRADO FERNÁNDEZ, Elena FERNÁNDEZ REY, Cristina CEINOS SANZ, Rebeca GARCÍA MURIAS

BRAIN DRAIN-BRAIN GAIN A LEONARDO DA VINCI-PROJECT (TRANSFER OF INNOVATION) | Regina KORTE

CAREER GUIDANCE IN ITALY | Leonardo EVANGELISTA

THE STUDY VISITS PROGRAMME. KEY FINDINGS OF STUDY VISITS ORGANISED ON LIFELONG GUIDANCE ACROSS EUROPE | Angela MUSCĂ

“YOUTH IN ACTION” PROGRAMME | Andrei POPESCU

EURODESK – WHATEVER THE QUESTION…START WITH US | Mihaela NICOLAI

STEPS TOWARDS A EUROPEAN CAREER | Daniela Elena SANDU


LVII – no. 4-6 – 2009

Full issue | Contents

FOREWORD

LES POLITIQUES LINGUISTIQUES EN ROUMANIE | Marius SALA

CONCEPTUAL ASPECTS

THE PHALANX JUNIMEA IN EDUCATION | Ioan DERŞIDAN

LA QUALITÀ DELLA DIDATTICA | Paolo OREFICE

CONSTRUCTING ELEMENTS TO THE CROSS PROGRAM OF LECTURE | Octavia COSTEA

POLITICS

INTENSIVE AND EXTENSIVE APPROACHES TO TEACHING, LEARNING AND EVALUATION FOREIGN LANGUAGES | Maria-Ionela NEAGU

THE ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE – POSSIBLE CHOICES AND NECESSARY CONNECTIONS | Florentina SÂMIHĂIAN

DEZVOLTĂRI CURRICULARE

MODELE CURRICULARE ALE LIMBII MATERNE ŞI ALE LITERATURII NAŢIONALE ÎNTR-O EUROPĂ MULTICULTURALĂ | Mirela MUREŞAN

APLICAREA TEORIEI INTELIGENŢELOR MULTIPLE ÎN ORELE DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ | Mariana NOREL

DEMERSURI DIDACTICE

PREDAREA ŞI EXERSAREA HĂRŢII CONCEPTUALE ÎN CLASĂ CA MIJLOC DE DOBÂNDIRE ŞI DE COMUNICARE A ÎNŢELEGERII: BENEFICII, FUNDAMENTĂRI ŞI REPERE METODOLOGICE | Nicoleta BERCU

LA SIMULATION GLOBALE. UNE PRATIQUE DIDACTIQUE EFFICACE DANS L’ENSEIGNEMENT – APPRENTISSAGE DES LANGUES ÉTRANGÈRES | Victoria – Delia BUNCEANU

METODE DE MODERNIZARE A PREDĂRII LIMBII ROMÂNE | Sofia DOBRA

COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE: POLITEŢEA VERBALĂ | Angelica MIHĂILESCU

PROIECTAREA STUDIULUI DE CAZ

DINAMICA UNOR SPECII: JURNALUL ŞI MEMORIILE DE DETENŢIE – APARIŢII EDITORIALE DUPĂ 1990 (STUDIU DE CAZ) | Maria HULBER

STUDIUL DE CAZ: DE LA PROGRAMĂ LA REALITATEA ŞCOLARĂ – O ABORDARE CRITICĂ DIN PERSPECTIVA EXPERIENŢEI DIDACTICE | Luminiţa MEDEŞAN

RECENZII

MATEI CĂLINESCU. A CITI, A RECITI. CĂTRE O POETICĂ A (RE)LECTURII. Iaşi, Ed. Polirom, Ed. a 2-a, 2007, 432 pagini, ISBN: 978-973-46-0766-2 | Irina HORGA


Anul LVII – nr. 7-9 – 2009

Număr întreg | Cuprins

CUVÂNT ÎNAINTE

PRIORITĂŢI ÎN EDUCAŢIE ŞI FORMARE – ASPECTE CONCEPTUALE ŞI POLITICI

POLICY AND PROGRAMME TRANSFER: LESSONS FOR EDUCATION FROM THE LITERATURE AND FROM PRACTICE | Jack PEFFERS

THE CHALLENGE OF PERSONALISATION FOR TOMORROW’S SCHOOLS: AN OVERVIEW | Giorgio CHIOSSO

PERSPECTIVE DE ABORDARE A ÎNVĂŢĂRII ADULŢILOR ŞI EDUCAŢIA LA DISTANŢĂ | Magdalena BALICA

BENCHMARKING GENDER POLICY IN ROMANIA. AN ANALYSIS OF VARIOUS STATE INTERVENTION PATTERNS ON GENDER ISSUES | Mirela CERKEZ

DISCRIMINATION OF THE WORKING POOR AND GENDER IN ROMANIA | Alice IANCU

THE LABOUR MARKET IN ROMANIA – CREATED BY MEN FOR MEN. WHERE DOES THE GENDER DIMENSION FIT? | Alina DRAGOLEA

GRUPURI AFLATE ÎN SITUAŢIE DE RISC – MODELE DE INTERVENŢIE EDUCAŢIONALĂ

DEZVOLTAREA POLITICILOR DE EDUCAŢIE PRIORITARĂ ÎN SISTEMUL EDUCAŢIONAL DIN ROMÂNIA: INTERVENŢIA ZEP | Mihaela JIGĂU, Ciprian FARTUŞNIC

GENUL ÎN EDUCAŢIE – UN MODEL POSIBIL DE SENSIBILIZARE ŞI REFLECŢIE ASUPRA PRACTICILOR DIDACTICE. EXPERIENŢA INSTITUTULUI DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI | Lucian VOINEA, Magdalena BALICA

VIOLENŢA ÎN SPAŢIUL ŞCOLAR: DE LA ÎNŢELEGERE LA ACŢIUNE | Mihaela JIGĂU, Ciprian FARTUŞNIC

EDUCAŢIA COPIILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ: DEMERS DE PERSONALIZARE ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ | Irina HORGA

PROVOCĂRI CĂTRE NOI PERSPECTIVE ÎN EDUCAŢIE. PARADIGMA BLENDED LEARNING | Daria DOBRE, Adriana OLARU

BASED ON THE COMMUNAL CONSTRUCTIVISM COURSE DESIGN – AN ATTEMPT TO BREAK UP THE TRANSMISSION MODEL OF UNIVERSITY TEACHING | Roumiana PEYTCHEVA-FORSYTH

CARTOON PLANET: MICRO-REFLECTION THROUGH DIGITAL CARTOONS. A CASE STUDY ON TEACHING AND LEARNING WITH YOUNG PEOPLE | Cristina COSTA, Graham ATTWELL, Helen KEEGAN

FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA | Magdalena BALICA, Ciprian FARTUŞNIC, Irina HORGA, Mihaela JIGĂU

INOVAŢII ÎN PLAN EDUCAŢIONAL – TEZE DE DOCTORAT ÎN AVANPREMIERĂ

DEFINIREA PROFILULUI PSIHO-PEDAGOGIC AL TUTORULUI ÎN E-LEARNING | Maria GOGA

NOILE TIC ŞI ÎNVĂŢAREA ÎN COMUNITĂŢI VIRTUALE | Petre BOTNARIUC

PROCESE DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR. ACREDITAREA | Bogdan FLORIAN

AGRESIVITATEA VERBALĂ MANIFESTATĂ ÎN RELAŢIILE ELEVI-PROFESORI ŞI PROFESORI-ELEVI | Andreea-Diana SCODA

L’IDENTITÉ NATIONALE – INSTITUTION À MULTIPLES FACETTES | Otilia APOSTU

RECENZII

OECD. POLITICI ÎN EDUCAŢIE PENTRU ELEVII ÎN SITUAŢIE DE RISC ŞI PENTRU CEI CU DIZABILITĂŢI ÎN EUROPA DE SUD-EST. Paris, 2007 | Lucian VOINEA

MARIA VOINEA, IULIAN APOSTU. FAMILIA ŞI ŞCOALA ÎN IMPAS? Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2008, ISBN: 978-973-737-6039 | Otilia APOSTU

DAVID PHILLIPS, MICHELE SCHWEISFURTH. COMPARATIVE AND INTERNATIONAL EDUCATION: AN INTRODUCTION TO THEORY, METHOD AND PRACTICE (Educația comparativă și internațională: introducere la teorie, metodă și practică). New York, Continuum Publishing Group, 2007, ISBN:847060595 | Monica MINCU


Anul LVII – nr. 10-12 – 2009

Număr întreg | Cuprins

IDEI CONTEMPORANE ÎN EDUCAȚIE

COMPARATIVE STUDIES AND UNTHINKING COMPARATIVE „THOUGHT”: THE PARADOX OF „REASON” AND ITS ABJECTIONS | Thomas POPKEWITZ

TIMP ȘI CALITATE PENTRU ELEV… ȘI PENTRU PROFESOR | Kees BOTH

SCHOOL COMMUNITY, PARENT PARTICIPATION AND NON-NEUTRALITY: A COMMUNITARIAN PERSPECTIVE | Monica E. MINCU

BIOLOGIE ET PSYCHANALYSE AUJOURD´HUI | Daniela VOICA

DE LA UNIVERSALISM LA ARBITRARUL CULTURAL. LIMITELE ȘI ILUZIILE PEDAGOGIEI COMPARATE ȘI ALE PEDAGOGIEI CRITICE | Dan BADEA

EDUCAȚIA TIMPURIE

ROLUL MAMELOR ÎN CREȘTEREA ȘI EDUCAREA COPIILOR | Ramona PĂUNESCU

POPULATION-LEVEL APPROACH TO INTERPRETATION AND UTILITY OF EARLY CHILD DEVELOPEMENT SCHOOL READINESS DATA: THE EARLY DEVELOPEMENT INSTRUMENT | Magdalena JANUS

CREȘELE DIN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL MODELULUI SERVICIILOR INTEGRATE CENTRATE PE COPIL | Cătălina ULRICH

REPERE PSIHANALITICE ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI | Speranța FARCA

COLABORAREA CONSTANTĂ ȘI COERENTĂ DINTRE FAMILIE ȘI GRĂDINIȚĂ | Monica CUCIUREANU

FACTORI DE RISC ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI MIC ÎN FAMILIE. DINAMICĂ INTRAFAMILIALĂ ȘI TULBURĂRI ALE NIVELULUI PSIHOAFECTIV | Gabriela ALECU

SPRE EGALIZAREA ȘANSELOR, PRIN EDUCAȚIE TIMPURIE | Alexandra MATEIAȘ

PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCAȚIONALE

THE PHOENIX PROJECT: DEVELOPING THE EDUCATIONAL RESILIENCE OF CHILDREN IN DIFFICULTY | Cristina COGGI, Paola RICCHIARDI

PROIECT DE CERCETARE PENTRU EDUCAȚIA TIMPURIE – INTEGRAREA COPIILOR ÎN GRĂDINIȚĂ | Monica CUCIUREANU

FORMAREA PĂRINȚILOR PENTRU EDUCAȚIA TIMPURIE | Speranța FARCA

EDUCAȚIA PENTRU VIAȚA DE FAMILIE – DISCIPLINĂ OPȚIONALĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL | Simona VELEA, Mihaela IONESCU

EXPERIENȚE ALE PĂRINȚILOR ȘI CADRELOR DIDACTICE. ESEURI

GRĂDINIȚA FĂRĂ JUCĂRII | Raluca VERWEIJEN-SLĂMNESCU

UNDE SUNT CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ? EDUCAȚIA TIMPURIE ÎNTRE RISCURILE ETATISMULUI ȘI ROLUL ESENȚIAL AL FAMILIEI | Șerban-Adrian MIRCEA

GRĂDINIȚA DE ARTE | Alexandrina NEAGU

GRĂDINIȚA LIBERTĂȚII DE A FI | Ana LANȚOȘ, Nicoleta DIN

STIMULAREA CREATIVITĂȚII COPILULUI PREȘCOLAR | Ana-Maria CAVESCU


Anul LVI – nr. 1-6 – 2008

Număr întreg | Cuprins

ISTORIA CA PARTICIPARE | Zoe PETRE

POLITICI

CICLUL POLITIC AL EDUCAŢIEI PENTRU CETĂŢENIE DEMOCRATICĂ | Cezar BÎRZEA

UN CADRU EDUCAȚIONAL MORAL PENTRU ERA GLOBALIZĂRII | Thomas MISCO

IMPACTUL POLITICII ASUPRA EDUCAȚIEI CIVICE ȘI A CETĂȚENIEI DEMOCRATICE ÎN AFRICA DE SUD | Sharon SUBREENDUTH, Annette DE NICKER

DEZBATERI

UNDE EXISTĂ SPAȚIUL PENTRU DEMOCRAȚIE? O TIPOLOGIE ÎN CURS DE DEZVOLTARE A STUDENȚILOR PENTRU PROFESORII DE METODE DE STUDII SOCIALE | Nancy C. PATTERSON

EDUCAŢIA / CULTURA CIVICĂ – OPŢIUNI CURRICULARE, DESCHIDERE EUROPEANĂ | Angela TEŞILEANU

ISTORIE RECENTĂ, MEMORIE, NOSTALGIE – ARGUMENT PENTRU “O ISTORIE A COMUNISMULUI DIN ROMÂNIA” | Mihai STAMATESCU

CINE ARE NEVOIE DE CALITATE ÎN EDUCAŢIA CIVICĂ | Corina LECA

PREDAREA ISTORIEI ŞI A CULTURII CIVICE DUPĂ 18 ANI DE REFORMĂ | Anca IVAN

REALITATEA CLASEI ŞI EDUCAŢIA NONFORMALĂ

POVEŞTILE: VALORI UNIVERSALE, DIFERENŢE INDIVIDUALE | Hilary COOPER, Elizabeth DITCHBURG

RELAŢIA INTERPERSONALĂ ŞI ORA DE CURS | Angela MIHĂILESCU

ISTORIA CONTRAFACTUALĂ CA INSTRUMENT DE LUCRU LA CLASELE DE LICEU | Valentin BĂLUŢOIU

EDUCAŢIA PENTRU CETĂŢENIE EUROPEANĂ ŞI EDUCAŢIA ŞTIINŢIFICĂ: VALORI COMUNE | Luminiţa CATANĂ, Alina MARHAN

PERSOANA: TEMĂ DE STUDIU PENTRU EDUCAŢIE CIVICĂ ÎN CLASA A III-A | Alexandra MATEIAŞ

ABORDAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE DIN PERSPECTIVASTRATEGIILOR DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE. UN EXEMPLU PENTRU CLASA A XI-A | Laura CĂPIŢĂ

RECENZII

JEAN-PAUL BRIGHELLI. LA FABRIQUE DU CRÉTIN. LA MORT PROGRAMMÉE DE L’ÉCOLE (Fabrica moronului. Moartea programată a școlii). Jean-Claude Gawsewitch Éditeur, Paris 2005 | Carol CĂPIŢĂ


Anul LVI – nr. 7-12 – 2008

Număr întreg | Cuprins

CUVÂNT ÎNAINTE

STUDII

IMPACTUL CERCETĂRII ÎN DOMENIUL EDUCAȚIONAL ASUPRA POLITICII EDUCAȚIONALE ÎN EUROPA: CONSIDERAȚII PRIVIND O RELAȚIE COMPLEXĂ ȘI AMBIVALENTĂ | Wolfgang MITTER

CURRICULUM SUB REFLECTOR. RAPORT TEHNIC PRIVIND DEZVOLTAREA CURRICULARĂ ÎN PERIOADA 2001-2008 ÎN ROMÂNIA | Ligia SARIVAN & Mihaela SINGER

ROLUL ÎN SCHIMBARE AL PROFESORILOR BULGARI ÎN EDUCAȚIA SECUNDARĂ | Irene PSIFIDOU

REFORMA EDUCAȚIONALĂ DIN 1999 ÎN POLONIA. VIZIUNILE PROFESORILOR ȘI ALE PUBLICULUI LARG | Inetta NOWOSAD

POLITICI LINGVISTICE EUROPENE ȘI IMPLEMENTAREA LOR ÎN SISTEMUL DE EDUCAȚIE PREUNIVERSITAR DIN ROMÂNIA | Carmen CREȚU & Nicoleta MICLĂUȘ

IMPLEMENTAREA STANDARDELOR NAȚIONALE DE EDUCAȚIE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI ÎN EGIPT | Nagwa M. MEGAHED

POLITICA EDUCAȚIONALĂ A REFORMELOR BAZATE PE ÎMPRUMUTURI ȘI FINANȚĂRI ÎNTR-O PERSPECTIVĂ COMPARATIVĂ. CAZUL ROMÂNIEI | Eva SZOLAR

ECHITATE ÎN EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR: OPINII ALE PROFESORILOR ȘI PĂRINȚILOR DIN SLOVENIA | Mojca Kovač ŠEBART & Janez KREK

IMPLEMENTARE EDUCAȚIEI POLITICE CA DISCIPLINĂ ȘCOLARĂ: UN STUDIU DE CAZ ALE DECIZIILOR PEDAGOGICE ALE PROFESORILOR DIN HONG KONG DUPĂ 1997 | Timothy Yuen Wai WA

POLITICA PRIVIND RELIGIA ȘI EDUCAȚIA: CAZUL AFRICII DE SUD ÎN PERSPECTIVA INTERNAȚIONALĂ | C. C. WOLHUTER & J. L. VAN DER WALT & F. J. POTGIETER

ANALIZA MODULUI ÎN CARE PERCEPȚIILE PROFESORILOR MODELEAZĂ FELUL ÎN CARE EI ÎNȚELEG PREDAREA ȘI EVALUREA. CAZUL EDUCAȚIEI FIZICE | Franc CANKAR & Tomi DEUTSCH

TRANSPORTUL ȘCOLAR – UN BENEFICIU SAU O GRIJĂ PENTRU SISTEMUL DE EDUCAȚIE MUNICIPAL? | Magda Vianna DE SOUZA & Marta Luz Sisson DE CASTRO

ESEURI

A FI PROFESOR DE MATEMATICĂ | Solomon MARCUS

EDUCAȚIA SOCIOLINGVISTICĂ ÎN CONTEXTUAL MIGRAȚIEI | Mina-Maria RUSU

CONDIȚII PRELIMINARE PRIVIND POLITICA EDUCAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL CALITĂȚII EDUCAȚIEI | Mariana DOGARU

O ANALIZĂ PRIVIND ACCESUL LA RESURSE INFORMAȚIONALE, ORIENTAREA ȘI CONSILIEREA TINERILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA CARE DORESC SĂ URMEZE STUDII LICEALE ȘI UNIVERSITARE ÎN ROMANIA | Nicolae TODERAȘ

ABORDAREA DIDACTICĂ BAZATĂ PE PROCESS ÎN ÎNVĂȚARE ȘI PREDARE | Amalija ŽAKELJ

PROIECTE

ELEVII ROMÂNI ÎNȚELEG TEXTILE PE CARE LE CITESC? REZULTATE ALE PARTICIPĂRII ROMÂNIEI LA STUDIUL PIRLS 2006 | Gabriela Nausica NOVEANU

CUM SĂ CONCEPEM O EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE ÎN ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE SAU TEHNOLOGICE? | Etienne BOLMONT

CONȚINUTUL WIRELESS ȘI ÎNVĂȚAREA INTEGRATĂ A LIMBILOR: UTILIZAREA VIDEOCONFERINȚELOR ÎN VEDEREA CONSOLIDĂRII MULTILINGVISMULUI ȘI A COMPETENȚEI COMUNICATIVE ÎN EUROPA | Lauretta D’ANGELO

RECENZII

BERT. P. M. CREEMERS & LEONIDAS KYRIAKIDES. THE DYNAMICS OF EDUCATIONAL EFFECTIVENESS (Dinamica efectivității educaționale. O contributie la politicile, practicile și teoriile scolilor contemporane). Routledge, 2008 | Maria Magdalena ISAC

KAREN KÖNINGS. STUDENT PERSPECTIVES ON EDUCATION. IMPLICAIONS FOR INSTRUCTIONAL REDESIGN (Importanța perspectivei elevilor și efectul acesteia asupra reproiectării schimbărilor în educație). NWO, 2007 | Catalina LOMOS

JIGAU, MIHAELA (COORD.). ÎNVĂȚĂMÂNTUL OBLIGATORIU DE 10 ANI. CONDIȚII DE IMPLEMENTARE, REZULTATE ȘI MĂSURI CORRECTIVE. Institutul de Științe ale Educației, Reprezentanța UNICEF în România, Ed. Alfa MDN, Buzău, 2008 | Irina HORGA

EUGEN NOVEANU & DAN POTOLEA (COORDS.). ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI: DICȚIONAR ENCICLOPEDIC. Ed. Sigma, Bucuresti, 2007-2008; vol.1+vol.2 | Eugen NOVEANU, Dan POTOLEA

ION T. RADU, LILIANA EZECHIL. DIDACTICA. TEORIA INSTRUIRII. Editura Paralela 45, Bucuresti, 2006 | Amedeo ISTOCESCU

MARIA COBIANU-BĂCANU & PETRUȘ ALEXANDRESCU. ȘCOALA ROMÂNEASCĂ, ÎNCOTRO? Editura Paralela 45, Bucuresti, 2004 | Amedeo ISTOCESCU

VASILE MOLAN. INSPECȚIA ȘCOLARĂ, COMPONENTĂ A MANAGEMENTULUI EDUCAȚIONAL PENTRU INSPECTORI, DIRECTORI, DIRECTORI ADJUNCȚI. Editura Paralela 45, Bucuresti, 2007 | Amedeo ISTOCESCU

MUȘATA BOCOȘ & DANA JUCAN. FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI. TEORIA ȘI METODOLOGIA CURRICULUMULUI. REPERE ȘI INSTRUMENTE DIDACTICE PENTRU FORMAREA PROFESORILOR. Editura Paralela 45, Bucuresti, 2008 | Amedeo ISTOCESCU

MUȘATA BOCOȘ. DIDACTICA DISCIPLINELOR PEDAGOGICE. UN CADRU CONSTRUCTIVIST. Editura Paralela 45, Bucuresti, 2007 | Amedeo ISTOCESCU


Anul LV – 2007

Număr întreg | Cuprins

ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI. DICȚIONAR ENCICLOPEDIC. Extrase


Anul LIV – 2006

Număr întreg | Cuprins

,,MAJESTATEA SA COPILUL” ȘI PEDAGOGIILE ALTERNATIVE | Viorel NICOLESCU

PEDAGOGII ALTERNATIVE

* MONTESSORI

PEDAGOGIA MONTESSORI | Elisabeta NEGREANU

EVALUAREA EDUCAȚIEI MONTESSORI | Angeline LILLARD, Nicole ELSE-QUEST

PRIMUL MEU CONTACT CU EDUCAȚIA MONTESSORI | Carmina DOBAS

* * * – PERSPECTIVA ISTORICĂ PARALELĂ

* * * – PERSPECTIVA ISTORICĂ PARALELĂ

* * * – TENDINȚE ALE REFORMELOR ACTUALE DIN EDUCAȚIE CARE CONFIRMĂ IDEILE MARIEI MONTESSORI

* PLANUL JENA

PLANUL JENA – O PROVOCARE PESTE DECENII | Monica CUCIUREANU

* * * – CARTA ȘCOLII PRIMARE – PRINCIPIILE PLANULUI JENA

DESPRE PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE PLANULUI JENA. CUM AU LUAT ELE FIINȚĂ, CE REPREZINTĂ ȘI LA CE POT FI UTILIZATE? | Kees BOTH

KEES BOTH IN ROMANIA | Monica CUCIUREANU

IMPACTUL ASUPRA PĂRINȚILOR A INTRODUCERII ALTERNATIVEI PLANULUI JENA ÎN GRĂDINIȚĂ | Maria FEFCEAC

FREINET

MODERNITATEA ȘI ACTUALITATEA PEDAGOGIEI FREINET | Mihaela Șt. RĂDULESCU

PEDAGOGIA FREINET ÎN ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE. ȘCOALA DE VACANȚĂ FREINET | Mariana BÂNDEA

ANCHETA DOCUMENTARĂ | Mihaela DOBÂNDĂ

* * * – DIN EXPERIENȚA PRACTICIENILOR ROMÂNI AI PEDAGOGIEI FREINET

EMIL FLORESCU, UN PIONIER AL PEDAGOGIEI FREINET ÎN ROMÂNIA | Constantin GUȚU, Vasile MUSCALU

WALDORF

WALDORF – O PEDAGOGIE A METAMORFOZELOR | Liliana Emilia DUMITRIU

CITATE REFERITOARE LA PEDAGOGIA WALDORF

ABSOLVENȚI DE ȘCOALĂ WALDORF. STUDIU EMPIRIC PRIVITOR LA FORMARE ȘI ORGANIZAREA VIEȚII | Heiner BARZ, Dirk RANDOLL

STUDIU ERGONOMIC AL ACTIVITĂȚI ȘCOLARE LA ELEVII DIN CLASELE I-IV DIN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT WALDORF COMPARATIV CU SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TRADIȚIONAL | Constanta HUIDUMAC-PETRESCU

PEDAGOGIA CURATIVĂ

CUVÂNT DE SALUT | Rudiger GRIMM

CONSIDERAȚII ANTROPOLOGICE GENERALE PENTRU ÎNȚELEGEREA ORGANIZĂRII VIEȚII COMUNITARE DIN INSTITUȚIILE DE PEDAGOGIE CURATIVĂ ȘI TERAPIE SOCIALĂ ANTROPOSOFICE | Constantin PAXINO

ÎNCEPUTURILE PEDAGOGIEI CURATIVE ÎN LUME | Livia VLAD

PEDAGOGIA CURATIVA – PREZENTARE GENERALĂ | Mihaela ȘEULEANU

FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI CURATIVE | LIVIA VLAD

PARTICULARITĂȚI ALE ORGANIZĂRII PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN ALTERNATIVA EDUCAȚIONALĂ DE PEDAGOGIE CURATIVĂ | Anca-Maria Perța

ISTORICUL EURITMIEI | Constantin GRUIA

EURITMIA ARTISTICA ȘI EURITMIA CURATIVĂ | Ioan ENACHE

CONTINUITATEA PEDAGOGIEI CURATIVE | Mirella PINTEA, Iolanda STĂNICĂ, Camelia VOICA, Livia VLAD

STEP BY STEP

ALTERNATIVA EDUCAȚIONALĂ STEP BY STEP ȘI CALITATEA ÎN EDUCAȚIE | Ioana HERSENI

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ – UN ,,BUN VENIT LA ȘCOALĂ” | Simona PETRAN

SCAUNUL AUTORULUI – SCAUNUL ÎN CARE NE SIMȚIM BINE | Laura GUNESCH

MODALITĂȚI DE OPTIMIZARE A RELAȚIEI DE GRUP DIN GRĂDINIȚA ,,STEP BY STEP” | Lavinia Gabriela RUSU, Didina BURSUC

***

RADU PETRE ȘI CONDUCEREA DE SERIE A CLASEI | Steliana LEFTER

ALTERNATIVELE EDUCAȚIONALE – ÎNTRE EFECTUL PYGMALION ȘI OBSESIA CRONOS | Gheorghe FELEA

RECENZII

MIHAELA ȘT. RĂDULESCU. METODOLOGIA CERCETĂRll ȘTIINȚIFICE. ELABORAREA LUCRĂRILOR DE LICENȚĂ, MASTERAT, DOCTORAT. Editura Didactică și Pedagogică, București, 2006 | Angela STERPU


Anul LIII – 2005

Număr întreg | Cuprins

PARADIGMELE SCHIMBĂRII

STUDII ȘI CERCETĂRI ROMÂNEȘTI

FORMAREA INIȚIALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT ROMÂNESC | Romiță B. IUCU

UN CURRICULUM CENTRAT PE COMPETENȚE PENTRU FORMAREA INIȚIALĂ A PROFESORILOR: DE LA DEZIDERAT LA REALITATE | Mihaela SINGER, Ligia SARIVAN

FORMAREA PERSONALULUI DIDACTIC: PREMISE PENTRU SCHIMBARE | Luciana Simona VELEA, Olimpius ISTRATE

PROFESIONALISM MORAL ȘI FORMARE INIȚIALĂ | Dan BADEA

VIRTUALIZAREA FORMĂRII CADRELOR DIDACTICE. DETERMINĂRI ȘI EVOLUȚII POSIBILE | Constantin CUCOȘ

FORMAREA INIȚIALĂ A PROFESORILOR DE ISTORIE. STRUCTURI ȘI STANDARDE EUROPENE | Laura CĂPIȚĂ

OBSTACOLE PSIHOLOGICE ÎN FORMAREA INIȚIALĂ | Gabriel ALBU

CURRICULUM DE FORMARE INIȚIALĂ A PROFESORILOR: PLAN DE STUDIU PENTRU UN PROGRAM DE MASTERAT IN EDUCAȚIE | Șerban IOSIFESCU

FORMAREA PERSONALULUI DIDACTIC – ÎNTRE DEZIDERAT ȘI REALITATE | Ion Al. DUMITRU

FORMAREA PROFESORILOR – O PROBLEMĂ CRUCIALĂ ÎNTR-O ERA A SCHIMBĂRII | Rodica Mariana NICULESCU

DIMENSIUNEA SOCIALĂ A FORMĂRII ACADEMICE INIȚIALE | Octavia COSTEA

FORMAREA INIȚIALĂ A CADRELOR DIDACTICE UNIVERSITARE. PROBLEME ȘI PERSPECTIVE. STUDIU DE CAZ | Amedeo ISTOCESCU

FORMAREA INIȚIALA A CADRELOR DIDACTICE. MODELE ȘI EXPERIENȚE EUROPENE | Mihaela SUDITU

FORMAREA INIȚIALĂ ȘI PROFESIONALIZAREA CADRELOR DIDACTICE | Roxana TUDORICĂ

MENTORATUL DE CALITATE ÎN FORMAREA INIȚIALĂ, CONDIȚIE ESENȚIALĂ PENTRU ASIGURAREA CALITĂȚII | Doina FLEANȚĂ, Monica MĂRĂȘESCU

ROLUL ȘI LOCUL MENTORULUI ÎN PROFESIONALIZAREA PROFESORILOR DEBUTANȚI | Mirela POPESCU

EXTINDEREA ARIEI DE COMPETENȚE NECESARE PRACTICII EDUCAȚIONALE. UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE ȘI COMUNICAȚIONALE | Petre BOTNARIUC

COMUNICAREA PARAVERBALĂ ÎN FORMAREA INIȚIALĂ. ASPECTE PSIHOPEDAGOGICE | Alina PETRESCU

DIN EXPERIENȚA ALTOR SISTEME EDUCAȚIONALE

FORMAREA PROFESORILOR ÎN ANGLIA ȘI ȚARA GALILOR. EDUCAȚIA INIȚIALĂ | Gerald DUNNING, David A. TURNER

EDUCAȚIA PROFESORILOR ÎN GERMANIA. CONTINUITATE SI SCHIMBARE | Wolfgang MITTER

FORMAREA PROFESORILOR ÎN CANADA. O EXPLORARE A DISCURSULUI DIDACTIC | Marie J. MYERS

EDUCAȚIA PROFESORILOR ÎNTR-O SOCIETATE DEMOCRATICĂ ÎN SCHIMBARE: O PERSPECTIVĂ DIN FLORIDA | Marcella L. KYSILKA

ABORDAREA JAPONIEI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA EDUCAȚIEI PRIN FORMAREA PROFESORILOR LA LOCUL DE MUNCĂ | Mohammad Reza Sarkar ARANI, Masami MATOBA

UTILIZAREA CONTINUUMULUI COMPETENȚELOR PROFESIONALE PENTRU A CONSOLIDA DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIU ÎN HONG KONG | Shun-wing NG

APARIȚII EDITORIALE

GETTA VILĂU (ED.), BIBLIOGRAFIE PEDAGOGICĂ, RETROSPECTIVĂ ROMÂNEASCĂ 1785-1948, Vol. I-III, Ed. a 2-a, Editura Bibliotecii Pedagogice, București, 2005

VENERA MIHAELA COJOCARIU, EDUCAȚIE PENTRU SCHIMBARE ȘI CREATIVITATE, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2003

IOAN CERGHIT, SISTEME DE INSTRUIRE ALTERNATIVE ȘI COMPLEMENTARE. STRUCTURI, STILURI ȘI STRATEGII, Aramis, București, 2002

ELENA MACAVEI, LUCIAN BOLOGA – VIAȚA ȘI OPERA, Psihomedia, Sibiu, 2005

EMILIO TENTI FANFANI, LA CONDICION DOCENTE – ANALISIS COMPARADO DE LA ARGENTINA, BRASIL, PERU Y URUGUAY, Editura Siglo XXI Editores Argentina, Buenos Aires, 2005

PUBLICAȚII PERIODICE

PSIHOPEDAGOGIA COPILULUI

IN MEMORIAM

IACOB FELIX

VASILE PETRI

ION POP RETEGANUL


Anul LII – 2004

Număr întreg | Cuprins

DESPRE PERSPECTIVE ASUPRA DIMENSIUNII DE GEN ÎN EDUCAȚIE

PROGRAM PILOT DE INTERVENȚIE PRIN SISTEMUL ZONELOR DE EDUCAȚIE PRIORITARĂ

PERSPECTIVE ASUPRA DIMENSIUNII DE GEN ÎN EDUCAȚIE | Magdalena BALICA, Ciprian FARTUȘNIC, Irina HORGA, Mihaela JIGĂU, Lucian VOINEA

OUTLOOK ON THE GENDER DIMENSION IN EDUCATION | Magdalena BALICA, Ciprian FARTUȘNIC, Irina HORGA, Mihaela JIGĂU, Lucian VOINEA

PROGRAM PILOT DE INTERVENȚIE PRIN SISTEMUL ZEP (ZONE PRIORITARE DE EDUCAȚIE) | Magdalena BALICA, Ciprian FARTUȘNIC, Irina HORGA, Mihaela JIGĂU, Ligia SARIVAN

EDUCATION PRIORITY AREAS PROJECT | Magdalena BALICA, Ciprian FARTUȘNIC, Irina HORGA, Mihaela JIGĂU, Ligia SARIVAN

CENTRELE DE RESURSE PENTRU PĂRINȚI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR | Mihaela IONESCU

THE RESOURCE CENTERS FOR PARENTS FROM THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM – A STUDY ANALYSIS | Mihaela IONESCU


Anul LI – 2003

Număr întreg | Cuprins

EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ – UN IMPERATIV SAU O PRIORITATE? | Călin RUS

INTERCULTURALITATE, MULTICULTURALITATE ȘI EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ | Cezar BÎRZEA

EDUCAȚIE ȘI MULTICULTURALISM | George F. MCLEAN

NOI PROVOCĂRI ÎN EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ | Octavia COSTEA

SA CULTIVĂM DIFERENȚA ÎN EDUCAȚIE? | Cătălina ULRICH

EDUCAȚIA PENTRU CETĂȚENIE ÎN ANGLIA: CREAREA UNEI NOI DISCIPLINE | David KERR

CULTURA EUROPEANĂ, DIMENSIUNE EUROPEANĂ, EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ | Roxana TUDORICĂ

CONDUITE INTERCULTURALE PRIN EDUCAȚIE | Olimpia ISTRATE

STUDIU INTERCULTURAL AL PREFERINȚELOR PENTRU ANUMITE METODE CORECTIVE | Camelia-Marinela ȚUGUI

UN CAZ DE INTERCULTURALITATE ÎN AFACERILE FRANCOFONE: LOCUITORII DIN QUEBEC ȘI ROMÂNII ÎN ȚĂRILE LOR DE ORIGINE (UN CAS D’INTERCULTURALITE EN FRANCOPHONIE DES AFFAIRES: QUEBECOIS ET ROUMAINS DANS LEURS PAYS D’ACCEUIL) | Michaela GULEA, Ruxandra CONSTANTINESCU-ȘTEFANEL

EVALUAREA AUTENTICĂ ÎN SCOPUL FORMĂRII UNOR CETĂȚENI ACTIVI. STUDIU COMPARATIV DIN PERSPECTIVA EVALUĂRII AUTENTICE | Norica OPREA, Georgeta DRAGNA

CĂTRE O SOCIETATE INTERCULTURALĂ | Laura DUMBRĂVEANU

RECENZII

EDWARD DE BONO, GÂNDIREA LATERALĂ, Editura Curtea Veche, București, 2003. Trad. de Sabina Dorneanu | Paul BLENDEA

TARIQ MODOOD ȘI PNINA WERBNER (COORD.). THE POLITICS OF MULTICULTURALISM IN THE NEW EUROPE – RACISM, IDENTITY AND COMMUNITY (POLITICILE MULTICULTURALISMULUI ÎN NOUA EUROPA – RASISM, IDENTITATE ȘI COMUNITATE), Editura Zed Books Ltd, Londra & New York, 1997 | Ovidiu MĂNTĂLUȚĂ


Anul XLX – 2002(2)

Număr întreg | Cuprins

*** CERCETAREA PEDAGOGICĂ INSTITUȚIONALIZATĂ – ANIVERSÂND 50 DE ANI

ÎNAINTE DE… RETROSPECTIVĂ SUBIECTIVĂ | Eugen NOVEANU

INVESTIGAȚII ÎN ISTORIA GÂNDIRII ȘI PRACTICII PEDAGOGICE | Ion Gh. STANCIU

50 DE ANI ÎN CĂUTAREA UNEI TEORII (STATUTUL REFLECȚIEI PEDAGOGICE ÎN REVISTA DE PEDAGOGIE) | Dan C. BADEA

PSIHOPEDAGOGIA SPECIALĂ ÎN CONTEXTUL ȘTIINȚELOR EDUCAȚIEI | Gheorghe RADU

ORIENTĂRI ÎN DIDACTICA LIMBILOR MODERNE | Octavian OPRICĂ

PEDAGOGIA SOCIALĂ ȘI SOCIOLOGIA EDUCAȚIEI PERMANENTE – CONTRIBUȚII ALE CERCETĂRII | Gheorghe BUNESCU

UN „SECTOR…” PREA ÎNDEPĂRTAT… JURNAL ATIPIC | Alexandru DARIE

… ȘI DUPĂ: NOI ORIZONTURI – PROIECTE INTERNAȚIONALE | Matei CERKEZ

MODERNIZAREA CURRICULUMULUI ȘCOLAR ÎN ROMÂNIA DE DUPĂ 1989: PROVOCĂRI, CONSTRÂNGERI, PERSPECTIVE | Mihaela SINGER

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ÎN MEDIUL RURAL ÎN ROMÂNIA – DIAGNOZĂ ȘI STRATEGIE DE DEZVOLTARE | Mihaela JIGĂU, Florentina ANGHEL, Magda BALICA, Ciprian FARTUȘNIC, Irina HORGA, Cornelia NOVAK

STUDIILE I.E.A. | Gabriela NOVEANU

A TREIA CULTURĂ ÎN CONTEXTUL EDUCAȚIEI EUROPENE | Octavia COSTEA

DE LA ORIENTAREA ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ LA CONSILIEREA CARIEREI | Mihai JIGĂU

CERCETĂRI DE MANAGEMENT EDUCAȚIONAL | Șerban IOSIFESCU

CONTRIBUȚIA INSTITUTULUI DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI LA MIȘCAREA MONTESSORIANĂ DIN ROMÂNIA | Elisabeta NEGREANU


Anul XLX – 2002(1)

Număr întreg | Cuprins

REVISTA DE PEDAGOGIE LA „CEASUL UNEI TRIPLE ANIVERSĂRI” | Andrei CUJBĂ

STUDII ȘI CERCETĂRI

NOI PERSPECTIVE PENTRU ÎNVĂȚAREA UMANĂ | Cezar BÎRZEA

CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ ȘCOLARĂ ȘI SCHIMBAREA | Mihaela IONESCU

DEZBATERILE ACADEMICE ÎN FORMATUL „KARL POPPER” – PREZENTAREA UNEI NOI METODE ȘI A AVANTAJELOR FOLOSIRII SALE CA AUXILIAR DIDACTIC | Viorel MURARIU

DATE DIN STUDII INTERNAȚIONALE PRIVIND FACTORII CE INFLUENȚEAZĂ ÎNVĂȚAREA | Viorica Livia POP

CADRUL LEGISLATIV AL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI: 1990-2000 | Eleonora RĂDULESCU

COMPONENTE SEMIOLOGICE ALE PARADIGMEI INTERCULTURALE DE EDUCAȚIE | Octavia COSTEA

REALIZAREA UNUI CURRICULUM CENTRAT PE COMPETENȚE – O PROVOCARE ASUMATĂ | Mihaela SINGER

PUNCTE DE VEDERE

A CITI ȘI A FACE LECTURĂ | Matei CERKEZ

CÂTEVA CONSIDERAȚII PE TEMA VALORILOR ÎN ȘCOALA DE ASTĂZI | Irina HORGA

POSIBILUL „MÂINE” – PRIVIRE ASUPRA VIITORULUI EDUCAȚIEI | Bogdan VÎLCEANU


Anul XLIX – 2001

Număr întreg | Cuprins

DREPTURILE COPIILOR ȘI DISCRIMINAREA ÎN EDUCAȚIE

DECLARAȚIA TINERILOR ȘI A COPIILOR – PREZENTATA LA CONFERINȚA DE LA OREBO, SUEDIA – PENTRU SESIUNEA SPECIALA A NAȚIUNILOR UNITE

STUDII ȘI CERCETĂRI

EDUCAȚIA PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ ÎNTR-O SOCIETATE ÎN SCHIMBARE | Cezar BÎRZEA

CONVENȚIA CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI ȘI PREVENIREA DISCRIMINĂRII NEGATIVE | Octavia COSTEA

DISCRIMINAREA – O PROBLEMĂ DE POLITICĂ EDUCAȚIONALĂ ÎN SOCIETATEA POSTMODERNĂ: REALITATE SAU SLOGAN? | Dan BADEA

EDUCAȚIA INCLUZIVĂ CA PRINCIPIU METODOLOGIC | Liliana EZECHIL

PROTECȚIA ȘI DREPTURILE COPILULUI ÎN SISTEMUL ROMÂNESC DE ÎNVĂȚĂMÂNT | Ștefan POPENICI

DREPTURILE COPILULUI PROMOVATE DE MARIA MONTESSORI | Elisabeta NEGREANU

ORGANIZAȚIA SALVAȚI COPIII – DREPTUL COPIILOR LA NON-DISCRIMINARE

PUNCTE DE VEDERE

TOȚI COPIII AU DREPTUL SA ZÂMBEASCĂ

ÎNVĂȚĂMÂNTUL OBIȘNUIT, UN OBSTACOL PENTRU COPIII CU DIZABILITĂȚI FIZICE? | Camelia LUPU

COPIII SPUN DA LEGII COPILULUI! | Alexandru ROȘU


Anul XLVIII – 2000

Număr întreg | Cuprins

DICȚIONARUL PEDAGOGILOR ROMÂNI