Politica editorială

POLITICA EDITORIALĂ ȘI DECLARAȚIA DE MALPRAXIS

Revista de Pedagogie este o publicație academică open access (definiție B*B*Baxată în principal pe activitatea științifică în domeniul științelor educaționale, susținând, prin urmare, analize teoretice, metodologice și empirice relevante legate de acest domeniu:

 • abordări teoretice în domeniul educației (cercetări fundamentale, analize de politici educaționale, repere europene, cercetări comparative, studii de fezabilitate);
 • cercetări empirice, modele de intervenție, studii de caz și bune practici în domeniul educației;
 • evenimente și proiecte educaționale de interes și impact asupra sistemului de învățământ;
 • recenzii ale unor lucrări de referinţă, semnate de autori români și străini.

Articolele și recenziile au scopul de a stimula dezbaterile și de a facilita crearea de rețele academice între cercetătorii interesați de aceste subiecte.

Având în vedere scopul și obiectivele sale, Colegiul de Redacție recunoaște importanța unui cod de etică al publicației și se angajează să respecte standardele comportamentului etic în toate etapele procesului de publicare.

Pentru a respecta aceste standarde etice de publicare, următoarele cerințe sunt așteptate de la editori, recenzenți și autori. Trimiterea de articole implică consimțământul dat editorilor cu privire la prevederile din ghidul de mai jos.

A. CONDIȚII GENERALE

Trimiterea manuscriselor se face numai electronic la adresa revped@ise.ro.

 1. Manuscrisele vor fi scrise în limbile engleză sau română. Lungimea recomandată a unui articol trimis este de maxim 5.500 de cuvinte (și maxim 2.000 de cuvinte pentru o recenzie), incluzând referințele.
 2. Colegiul de Redacție al Revistei de Pedagogie va citi toate contribuțiile și le va selecta ca:
  • Manuscrise adecvate,
  • Manuscrisele care necesită îmbunătățiri suplimentare (înainte de evaluarea inter pares),
  • Manuscrise respinse.
 3. Taxe de procesare a articolelor și taxe de trimitere a articolelor: revista nu percepe taxe de procesare și trimitere pentru articole. Publicarea unui articol în Revista de Pedagogie este gratuită în întregime.
 4. Primirea manuscriselor și comunicarea datei aproximative până la care evaluarea va fi realizată va fi anunțată de către echipa editorială în termen de 60 de zile de la trimitere.
 5. Manuscrisele care sunt considerate adecvate pentru publicare urmează un proces de evaluare inter pares.
 6. Cerințele de editare a manuscrisului pot fi consultate în Format de articol (docpdf).
 7. Revista nu acceptă articole trimise simultan mai multor publicații.
 8. Înainte de publicare, redactorii Revistei de Pedagogie solicită semnarea documentului privind politica drepturilor de autor.

B. RESPONSABILITĂȚILE AUTORILOR. AUTORIZAȚII

 1. Autorul/autorii vor confirma că manuscrisul prezentat este original și va/vor cita tot conținutul reprodus din alte surse, obținând dreptul de a folosi textele reproduse din alte surse.
 2. Autorul/autorii vor păstra înregistrări ale datelor utilizate sau asociate cercetării pentru manuscrisul prezentat și va/vor acorda acces la aceste date tuturor persoanelor care sunt interesate, în baza unei cereri motivate.
 3. Autorul/autorii vor garanta că lucrările acceptate spre publicare nu sunt trimise sau publicate în altă parte (autorii nu își pot trimite articolele unei alte reviste înainte de încheierea procesului de evaluare și de anunțare a rezultatelor).
 4. Autorii care publică în Revista de Pedagogie păstrează drepturile de autor asupra articolului, acesta intrând sub incidența licenței Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA) care îi lasă pe alții să modifice, să adapteze și să dezvolte creația mea în scop necomercial, atât timp cât ei precizează sursa și licențiază creațiile lor în termeni identici.
 5. Pentru alte permisiuni de a reutiliza orice parte a conținutului Revistei de Pedagogie sau pentru diferite întrebări, vă rugăm să ne contactați la revped@ise.ro.
 6. Autorul/autorii vor anunța orice tip de conflict de interese care există sau poate apărea în timpul procedurii de publicare.
 7. Autorul/autorii vor indica editorului orice eroare semnificativă în lucrarea publicată și vor coopera la corectarea erorii/erorilor identificate, sub orice formă considerată necesară de către editor.
 8. Referințele și citările vor folosi stilul APA.

C. RESPONSABILITĂȚILE EDITORILOR

 1. Editorii își vor îndeplini sarcinile într-un mod obiectiv și echitabil, fără a fi afectați de opiniile personale și fără a acționa discriminatoriu sub nici un motiv.
 2. Editorii nu vor face diferențe între articolele primite pe considerente privind finanțarea, un context special sau influența comercială. Singurele criterii de acceptare sunt meritele academice și relevanța studiului pentru misiunea revistei.
 3. Editorii își rezervă dreptul de a edita sau corecta articolele (în termeni de stil, sintaxă, gramatică etc.), fără a modifica sensul original.
 4. Editorii își rezervă dreptul de a solicita autorilor modificări de conținut sau format. De asemenea, editorii vor urma procedura standard atunci când primesc reclamații, gestionând și investigând problema într-un timp rezonabil și într-o manieră obiectivă. În același timp, autorii cercetărilor analizate vor avea ocazia de a răspunde. Documentația privind aceste reclamații va fi păstrată.
 5. Editorii vor asigura anonimatul recenzenților, cu excepția cazului în care ambele părți – autorul/autorii și recenzenții – sunt de acord cu un sistem deschis.
 6. Editorii vor oferi îndrumări recenzenților cu privire la așteptările pe care trebuie să le aibă în procesul de evaluare. Documentația va fi actualizată atunci când este necesar, în conformitate cu atribuțiile și opiniile revistei și va respecta dispozițiile stabilite de acest ghid.

D. RESPONSABILITĂȚILE RECENZENȚILOR (POLITICA DE EVALUARE INTER PARES)

 1. Activitățile recenzenților se referă la (a se consulta și ghidul recenzenților): contribuția reală, asistența și îmbunătățirea manuscrisului, analiza obiectivă și nediscriminatorie, confidențialitatea informațiilor încredințate, recomandările de referințe sau surse (a se vedea acordul de evaluare inter pares).
 2. Acest proces de evaluare inter pares se bazează pe un sistem de anonimat reciproc, iar redacția își asumă sarcina de a comunica între – cel puțin – doi recenzenți externi independenți (cu afiliere academică/membri ai mediului academic și experți în domeniul articolului) și autor (i), asigurând în totalitate confidențialitatea demersului.
 3. Recenzenții sunt obligați să indice editorului orice încercare de plagiat pe care o detectează sau sursele neindicate din manuscrisul prezentat.
 4. Recenzenții vor declara orice conflict de interese care le poate influența obiectivitatea și, dacă este necesar, își vor retrage serviciile pentru respectiva lucrare.
 5. Procesul de evaluare inter pares – acceptarea, recomandarea de revizuiri sau respingerea depunerilor – va avea loc, în mod normal, într-o perioadă de trei luni.
 6. Feedback-ul procesului de evaluare inter pares (corecturi, acceptare/acceptare condiționată/respingere etc.) este transmis prin e-mail de către Colegiu autorului/autorilor. În ceea ce privește procedura de evaluare, principalele criterii de selecție pot fi găsite în formularul de evaluare inter pares.
 7. Pe baza recomandărilor recenzenților, editorii decid dacă un articol este acceptat pentru publicare – așa cum a fost prezentat sau într-o versiune modificată – sau dacă acesta va fi refuzat.
 8. Orice corecții și sugestii ale recenzenților pentru articolele acceptate spre publicare vor fi făcute de către autori, la cererea editorilor, într-o anume perioadă de timp, pe versiunea textului trimisă autorilor după procesul de evaluare inter pares. Forma finală a articolului va fi trimisă înapoi pe adresa electronică a revistei.

E. RESPONSABILITĂȚI INSTITUȚIONALE

 1. Institutul de Științe ale Educației va garanta respectarea regulilor prezentate mai sus.
 2. Anexele la acest document constituie parte a acestuia și beneficiază de același statut ca și ghidul însuși.
 3. Institutul de Științe ale Educației și Colegiul de Redacție susțin și promovează principiile integrității editoriale, originalității, inovării, obiectivității, nediscriminării, egalității și libertății de exprimare și de opinie; ele încurajează calitatea lucrărilor academice, cooperarea între autori și cooperarea între recenzenți și autori, precum și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.
 4. Toate referințele vor fi menționate și orice încercare de fraudă va duce la respingerea manuscrisului depus.
 5. Pentru orice suspiciune sau acuzație de posibil plagiat, responsabilitatea revine exclusiv autorului, iar Revista de Pedagogie nu poartă răspundere juridică în acest sens.
 6. Colegiul de Redacție va publica orice corecție, clarificări, retrageri și scuze necesare pentru articole/recenzii, astfel încât informațiile prezentate în Revistă să respecte adevărul și să nu afecteze prestigiul Revistei.
 7. Procedurile de retragere a documentelor sau scuze respectă regulile și legile naționale și internaționale de publicare și se vor desfășura în conformitate cu principiile echității și dreptății.
 8. Informațiile și punctele de vedere prezentate în contribuțiile publicate sunt cele ale autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat opinia oficială a Revistei de Pedagogie. Editorii Revistei nu pot fi trași la răspundere pentru modul în care vor fi utilizate informațiile conținute în aceasta.
 9. RevPed respectă legislația privind protecția datelor personale, politica sa fiind disponibilă aici.

F. PROCEDURI PENTRU CAZURILE DE MALPRAXIS

 1. Colegiul de Redacție nu va accepta nici o încercare sau act de comportament neetic.
 2. Toate actele de malpraxis vor fi investigate dacă informațiile și dovezile prezentate sunt serioase și demne de încredere.
 3. Comportamentul neetic poate fi notificat de oricare persoană, în orice moment al procesului de publicare.
 4. Toate acuzațiile vor fi luate în serios și vor fi tratate în mod egal, urmând aceleași proceduri, până când se va ajunge la o decizie sau o concluzie.
 5. Nici o informație cu privire la anchetă nu va fi divulgată dacă nu este necesară, astfel încât persoanele implicate să nu sufere vreun prejudiciu înainte de luarea unei decizii finale.
 6. Ancheta va oferi pârâtului (pârâților) posibilitatea de a răspunde la acuzațiile făcute.
 7. Un expert poate fi consultat, dacă este necesar, cu acordul părților implicate.
 8. Editorii vor efectua ancheta în timp util și urmând principiile unui proces echitabil.
 9. Rezultatele investigației pot fi:
  • Nu a apărut un comportament de malpraxis; acuzațiile sunt respinse.
  • Comportamentul neetic este o încălcare minoră, iar actul poate fi tratat fără implicații majore pentru jurnal, editori, redactori, autor (i) și asociați ai revistei sau instituției.
  • Comportamentul neetic este o încălcare gravă și va fi sancționat în funcție de gravitatea sa, după cum urmează:
   1. O poziție oficială prezentată autorului malpraxisului, astfel încât toate aspectele acțiunilor sale să poată fi eliminate și împiedicate în viitor;
   2. O scrisoare de avertizare trimisă pârâtului, scrisoare care va fi considerată drept prima abatere etică;
   3. Publicarea comportamentului neetic și a scrisorii de avertizare împreună cu scuzele autorului (autorilor);
   4. Publicarea detaliată a abaterilor și retragerea studiului;
   5. Adoptarea unei interdicții de publicare în Revistă pentru o anumită perioadă și publicarea deciziei;
   6. Informarea autorităților competente pentru investigații suplimentare și acțiuni în acest domeniu.
 10. Colegiul de Redacție va corecta cu promptitudine orice declarație înșelătoare dovedită, orice raport distorsionat sau inexactitate semnificativă care s-a publicat. Orice articole și/sau studii frauduloase dovedite vor fi retrase.
 11. Editorii vor respecta dreptul cititorilor și al asociaților din mediul academic de a fi informați clar despre orice acte frauduloase sau neetice.
 12. Acuzațiile, investigațiile și deciziile finale ale editorilor vor fi păstrate într-un registru special.