2010 – 2013 / LVIII – LXI

ANII 2010 – 2013

Anul LXI – nr. 1 – 2013

Număr întreg | Cuprins

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

FACILITAREA ÎNVĂŢĂRII, COMUNICĂRII ŞI COLABORĂRII COPIILOR ÎN RISC DE ABANDON: INTERVENŢII ÎN ARIA EDUCAŢIEI TEHNOLOGICE | Rodica CONSTANTIN, Lucian VOINEA

DEMERSUL DIDACTIC EXPLORATORIU ÎN MATEMATICA DE GIMNAZIU: FORMULE DE CALCUL PRESCURTAT | Iliana DUMITRESCU

OPŢIUNILE ŞCOLARE ŞI PROFESIONALE ALE ELEVILOR – CALEA SPRE SUCCESUL ÎN CARIERĂ | Alina GÂTLAN, Mihaela Luminiţa CREANGĂ

VALORIFICAREA ORGANIZAŢIONALĂ A FORMĂRII ŞI CONSILIERII ÎN MANAGEMENT EDUCAŢIONAL | Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ, Paul BLENDEA

IMPORTANŢA STUDIERII CURSULUI DE „PEDAGOGIE“ ÎN FORMAREA STUDENŢILOR CA VIITORI PROFESORI | Andreea-Diana SCODA

PORTOFOLIUL ELECTRONIC DE ÎNVĂŢARE – INSTRUMENT REFLEXIV DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A DEZVOLTĂRII PERSONALE/ŞCOLARE/PROFESIONALE A ELEVILOR | Lucian VOINEA

ABORDĂRI TEORETICE

GHIDUL PĂRINŢILOR PRIVIND PORTOFOLIUL EDUCAŢIONAL AL ELEVULUI | Luminiţa Cătălina TĂSICA

TEORII ŞI MODELE DE INTERVENŢIE SPECIFICE DEZVOLTĂRII CARIEREI | Speranţa ŢIBU

AGENDA EDUCAŢIEI

PREZENTAREA RAPORTULUI „DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR-CHEIE ÎN ŞCOALĂ ÎN EUROPA: PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI PENTRU POLITICĂ” | Nicoleta BERCU

SISTEMUL EDUCAŢIONAL FINLANDEZ II. DESPRE ŞCOALA PROFESIONALĂ | Sanda BORDEI

Anul LXI – nr. 2 – 2013

Număr întreg | Cuprins

LA RECHERCHE EN ÉDUCATION EN TEMPS DE CRISE: L’EXEMPLE GREC (CERCETAREA ÎN DOMENIUL EDUCAȚIONAL PE TIMPUL CRIZEI: CAZUL GRECIEI) | Louis MARMOZ, Maria MOUMOULIDOU, Giogros STAMELOS, Despina TSAKIRIS

O PERSPECTIVĂ METODOLOGICĂ ASUPRA INTERACŢIUNII DINTRE ACTORI ŞI FACTORI ÎN DEZVOLTAREA ŞI IMPLEMENTAREA CURRICULUMULUI LA NIVEL DE ŞCOALĂ ŞI DE CLASĂ | Nicoleta BERCU

ANALIZĂ NARATIVĂ PENTRU IDENTIFICAREA FACTORILOR DE STRES ÎN CAZUL DIRECTORILOR DE ȘCOALĂ | Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ

PLANUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ CA INSTRUMENT AL SCHIMBĂRII MANAGEMENTULUI ŞCOLII | Paul BLENDEA

PROMOVAREA VOLUNTARIATULUI PENTRU PERSOANELE PESTE 50 DE ANI: UN PROIECT EUROPEAN INOVATOR | Ciprian FARTUŞNIC

UN EXEMPLU DE UTILIZARE A NOILOR TEHNOLOGII ÎN PREDAREA ISTORIEI | Valentin BALUŢOIU

DESPRE DEZVOLTARE PERSONALĂ SAU CĂMAŞA OMULUI FERICIT | Ioana ŞTEFĂNESCU

O INTERSECŢIE RELEVANTĂ A REPREZENTĂRILOR PRIVIND PROFILUL ELEVULUI BUN ŞI AL PROFESORULUI BUN: REZULTATELE UNEI CERCETĂRI A OPINIILOR ELEVILOR ŞI A CADRELOR DIDACTICE | Dan Ion NASTA, Angela TEŞILEANU

ELEMENTE DE TEORIE A JOCULUI UTILIZATE ÎN DIDACTICĂ DE PEDAGOGIE | Luminiţa CATANĂ

INTRAREA ÎN CLASA A V-A: PRILEJ DE BUCURIE SAU DE ÎNGRIJORARE? | Monica CUCIUREANU

RESURSE DE EDUCAŢIE NONFORMALĂ DIN MEDIUL RURAL | Angelica MIHĂILESCU

LITERATURĂ ŞI CUNOAŞTERE. IMPLICAŢII DIDACTICE | Aniela MANCAŞ

AGENDA EDUCAŢIEI

EDEN ANNUAL CONFERENCE – OSLO, 12-15 IUNIE 2013 | Angela TEŞILEANU

Anul LXI – nr. 3 – 2013

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

FORMAREA LA DISTANȚĂ – METODOLOGII DIDACTICE ȘI MODELE DE DEZVOLTARE A CONȚINUTULUI E-LEARNING | Giuseppe D’ANGELO

CHESTIONARUL CARIEREI: UN INSTRUMENT DE ORIENTARE ÎN CARIERĂ PENTRU SPRIJINIREA ANGAJABILITĂȚII| Leonardo EVANGELISTA

FAMILII MAI PUTERNICE, COMUNITĂȚI MAI PUTERNICE: SPRIJINIREA FAMILIILOR DEZAVANTAJATE PRIN PARTENERIATE ÎNTRE FAMILIE-ȘCOALĂ-COMUNITATE | Kylie P. DOTSON-BLAKE

CUM INSPIRĂ TEORIA INTELIGENŢELOR MULTIPLE PROCESUL EDUCAŢIONAL LA NEW CITY SCHOOL | Thomas HOERR

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

INTRODUCEREA UNOR NOI SISTEME DE GUVERNANŢĂ ÎN ÎNVĂŢĂMANTUL PREUNIVERSITAR | Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ, Paul BLENDEA

MANAGEMENTUL CONSILIERII CARIEREI DE CONDUCERE ÎN EDUCAŢIE DIN/ÎN PERSPECTIVA GUVERNANŢEI ŞCOLARE | Tiberiu Marcian MIHAIL

GÂNDIREA INCONŞTIENTĂ ŞI VALORIFICAREA EI ÎN MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL | Paul BLENDEA

CONSILIERE PENTRU FACILITAREA INSERŢIEI PE PIAŢA MUNCII A ABSOLVENŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR – PERSPECTIVA MANAGERILOR DE RESURSE UMANE DIN COMPANII | Speranţa ŢIBU

DEZVOLTAREA UNEI REŢELE DE SUSŢINERE A UTILIZĂRII ARTELOR ÎN EDUCAŢIE | Mihai IACOB, Bianca FLOAREA, Raluca Ana-Maria POP, Ioana TAMAŞ

CONSILIEREA ÎN CAZUL CLASEI PREGĂTITOARE | Luminiţa TĂSICA

SITUAŢII CONFLICTUALE ÎN ORGANIZAŢIILE ŞCOLARE – REALITATE ŞI MODELE UTILIZABILE | Luminiţa CATANĂ

MODELE TEORETICE ÎN ORIENTAREA ŞI CONSILIEREA CARIEREI | Angela ANDREI (MUSCĂ)

DE LA JOC LA PERFORMANŢA PRIN TRANSFER DE EXPERIENŢĂ | Ana Maria DRĂGAN

INTERVENŢII SPECIFICE DEZVOLTĂRII CARIEREI | Speranţa ŢIBU

IDENTIFICAREA GRADULUI DE SATISFACŢIE AL PĂRINŢILOR FAŢĂ DE GRUPA PREGĂTITOARE, 2012-2013 | Grigore Ionaşcu, Violeta SIMION

MEDIEREA ÎN ŞCOALĂ, ÎNTRE NECESITATE ŞI ARTĂ | Silvia BANEA

STUDIU PRIVIND ADAPTAREA ŞCOLARĂ A COPILULUI DIN CLASA PREGĂTITOARE, 2012-2013 | Dan BUTNARU, Anca HARDULEA, Alina – Elena VASILESCU, Doru – Valentin VLASOV, Elena Manuela VLASIE

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII PROFESOR ÎN FINLANDA | Sanda BORDEI

AGENDA EDUCAŢIEI

NOBOMA – MANUALUL TRANSNAŢIONAL PENTRU DOMENIUL ÎNGRIJIRII VÂRSTNICILOR | Petre BOTNARIUC

CONGRESUL „JOURNÉES NATIONALES APMEP – 2013” | Alexandru Marcel FLORESCU, Rodica FLORESCU

PROIECTUL S.M.Y.L.E | Luminiţa TĂSICA

RECENZII

GABRIEL ALBU. GRIJILE ŞI ÎNGRIJORĂRILE PROFESORULUI. Bucureşti, Editura Paralela 45, 2013, 240p., ISBN: 978-973-471-626-5 | Luminiţa Cătălina TĂSICA

Anul LXI – nr. 4 – 2013

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

VÎGOTSKI ȘI INCLUZIUNE| Harry DANIELS

EDUCAŢIA INFORMALĂ ŞI CRIZA ŞCOLII ÎN POSTMODERNITATE | Şerban Adrian MIRCEA

TRANSDISCIPLINARITATEA – UN MODEL INTEGRAT DE ABORDARE A INSTRUIRII | Octavian MÂNDRUŢ, Marilena MÂNDRUŢ

IMPORTANŢA COMPETENŢEI DE CUNOAŞTERE ŞTIINŢIFICĂ ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI | Ion BOTGROS, Ludmila FRANŢUZAN

JOCURI MATEMATICE COMBINATORIALE – POSIBILITĂŢI DE STUDIU ÎN ŞCOALA OBLIGATORIE | Luminita CATANĂ

TEORIA MICROECONOMICĂ ŞI POLITICILE PUBLICE PRIVIND EDUCAŢIA – REFLECŢII ŞI INTEROGAŢII | Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ

REZULTATE ALE CERCETĂRILOR

INTRAREA LA ŞCOALĂ A COPILULUI | Speranţa FARCA

ASPECTE ALE ALEGERII TRASEULUI ŞCOLAR DE CĂTRE ELEVII DE CLASA A VIII-A | Viorel ROBU

PERCEPȚIA ASUPRA CONȚINUTULUI MEDIA A UNOR ELEVI ÎN CLASA A DOUA A UNUI LICEU DIN PODGORIŢA | Dijana VUČKOVIĆ, Veselin MIĆANOVIĆ

ABILITĂŢI DE VIAŢĂ ALE ELEVILOR ÎN PROGRAMUL „ŞCOALA ALTFEL”| Manuella MANU

INFLUENȚA POZITIVĂ A FAMILIILOR IMIGRANTE ASUPRA SUCCESULUI EDUCAȚIONAL AL COPIILOR LOR | Maite FERNANDEZ

ISTORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

ÎNVĂŢĂMÂNTUL ÎN SATELE DE LA SUD-VEST DE BUCUREŞTI ÎNTRE 1848-1864 | Petre ROMAN, Silvia DIACONU

ANA CONTA-KERNBACH – O SUTĂ CINZECI DE ANI DE LA NAŞTERE | Eugen NOVEANU

AGENDA EDUCAŢIEI

AGENŢIA EUROPEANĂ PENTRU CERINŢE SPECIALE ŞI EDUCAŢIE INCLUZIVĂ | Traian VRĂSMAŞ

RECENZII

HARRY DANIELS ȘI MARIANE HEDEGAARD (Eds.) VYGOTSKY AND SPECIAL NEEDS EDUCATION: RETHINKING SUPPORT FOR CHILDREN AND SCHOOLS. Londra, Continuum, 2011 | Traian VRĂSMAŞ

ANTON ILICA. O ISTORIE A IDEILOR ŞI DOCTRINELOR PEDAGOGICE DE LA ORIGINI PÂNĂ ÎN PREZENT. Chişinău, Editura Învăţătorul Modern, 2014, 325p | Dan BADEA

COMENIUS. LABIRINTUL LUMII ŞI RAIUL INIMII (1623), traducere de Irina Ionescu, Bucureşti, Editura All, 2013, 284p | Dan BADEA

CONSTANTIN CUCOŞ. EDUCAŢIA: EXPERIENŢE, REFLECŢII, SOLUŢII. Iaşi, Editura Polirom, 2013, 318p | Dan BADEA

Anul LX – nr. 1 – 2012

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

EVOLUŢII ALE EXPRESIVITĂŢII ARTISTICE ÎN ERA DIGITALĂ ŞI NOI ARGUMENTE PENTRU O EDUCAŢIE ESTETICĂ | Constantin CUCOŞ

CONTEXTUALITATEA PRAGMATICĂ A EDUCAŢIEI ISTORICE | Nina PETROVSKI

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

CONSUM CULTURAL ŞI LOISIR LA TINERII DIN ROMÂNIA. DATE DE SONDAJ | Marius LAZĂR

PREDICTORI AI ANXIETĂŢII FAŢĂ DE TESTARE ÎN RÂNDUL ELEVILOR DE LICEU. IMPLICAŢII PENTRU ACTUL DIDACTIC | Viorel ROBU

COMPETENŢA NONVERBALĂ ŞI PERFORMANŢA MOTRICĂ A STUDENŢILOR | Alina DUDUCIUC

STUDIU PRIVIND IMPACTUL UTILIZĂRII SISTEMULUI EDUCAŢIONAL ONLINE ADAPTIV ŞI INTELIGENT DE CONCEPŢIE PROPRIE ÎN PREDAREA T.I.C. | Florin OCHIA

IMAGINAŢIA CONSTRUCTIVĂ ÎN PREDAREA FIZICII – METODA PALARIILOR GÂNDITOARE | GELU MAFTEI, CRISTINA KUNCSER, MUZA MAFTEI

UN MODEL DE LECŢIE INTERDISCIPLINARĂ LA DISCIPLINE TEHNICE | Daniela CÂRSTEA

AGENDA EDUCAŢIEI

EVOLUŢIA POLITICII EUROPENE DE TINERET (1976-2011) | Adina CĂLĂFĂTEANU

ISTORIA ACTIVITĂȚILOR PENTRU TINERET ȘI A POLITICILOR PENTRU TINERET ÎN PORTUGALIA, PE SCURT | Jorge Orlando QUEIRÓS

POLITICA PRIVIND LUCRUL CU TINERII– O ISTORIE SUEDEZĂ | Torbjörn FORKBY

RECENZII

FELICE RIZZI, MICHELE BRUNELLI, ALFRED FERNANDEZ, VALERIA ARREGUI TRUJILLO, CLAIRE DE LAVERNETTE, ANA MARIA VEGA GUTIÉRREZ. L’IMPLICATION PARENTALE AU SEIN DE L’ÉCOLE. UNE APPROCHE INNOVANTE POUR UN ÉDUCATION DE QUALITÉ (Implicarea parentală în școala. O abordare inovativă pentru educația de calitate). Paris, L’Harmattan, 2011, 176 p, ISBN 978-2-296-54568-7 | Angelica MIHĂILESCU

Anul LX – nr. 2 – 2012

Număr întreg | Cuprins

INTRODUCERE

EDUCAŢIA ÎN SPIRITUL LIBERTĂŢII ŞI PEDAGOGIA CA ARTIFICIU | Dan BADEA

L’EMILE OU L’EXIGENCE PARADOXALE D’UNE ÉDUCATION À LA LIBERTÉ PAR LA LIBERTÉ (EMILE SAU CERINȚA PARADOXALĂ A EDUCAȚIEI PENTRU LIBERTATE PRIN LIBERTATE) | Annie BARTHELEMY

HISTOIRE D’UN AMOUR INTERDIT „JULIE OU LA NOUVELLE HÉLOÏSE“ DE J. J. ROUSSEAU (POVESTEA UNEI IUBIRI INTERZISE „JULIE SAU NOUA ELOIZĂ” DE J. J. ROUSSEAU) | Gabriela JIROŞ

DESPĂRŢIRE ŞI MOARTE ÎN ROMANUL JULIE SAU NOUA ELOIZĂ DE JEAN JACQUES ROUSSEAU | Petruţa SPÂNU

EDUCAŢIA NEGATIVĂ ÎN CONCEPŢIA LUI JEAN-JACQUES ROUSSEAU | Elena MACAVEI

JEAN-JACQUES ROUSSEAU – DESPRE SINE ÎN CONFESIUNI | Iliana DUMITRESCU

INFLUENŢE ALE CONCEPŢIEI DESPRE EDUCAŢIE LA ROUSSEAU ASUPRA PEDAGOGIEI CONTEMPORANE | Ioan SCHEAU

J.J. ROUSSEAU ŞI FILANTROPISMUL |Monica CUCIUREANU

ABSORBŢIA ŞI REFLECTAREA VIZIUNII PEDAGOGICE ROUSSEAUISTE ÎN CULTURA ŞI PEDAGOGIA ROMÂNEASCĂ (I) | Eugen NOVEANU

STIMULI EDUCATIVI ÎMPOTRIVA NATURII SAU UITÂND DE ROUSSEAU ŞI EDUCAŢIA NEGATIVĂ | Petre BOTNARIUC

J.J. ROUSSEAU ŞI DREPTURILE OMULUI | Izabela Nicoleta DINU

ŒUVRE PÉDAGOGIQUE DE ROUSSEAU À L’OCCASION DU TRICENTENAIRE DE SA NAISSANCE. COMPTE RENDU CRITIQUE DES RECHERCHES ACTUELLES SUR L’ŒUVRE DE ROUSSEAU DANS LE PRISME DU COLLOQUE DE CERISY-LA-FORET ET LE CONGRÈS DE GENÈVE, JUIN 2012 (ACTIVITATEA PEDAGOGICĂ A LUI ROUSSEAU CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A TREI SUTE DE ANI DE LA NAȘTEREA SA. RAPORTUL CRITIC AL CERCETĂRILOR CURENTE ASUPRA LUCRĂRILOR LUI ROUSSEAU ÎN PRISMA COLOCVIULUI CERISY-LA-FORET ȘI A CONGRESULUI DE LA GENEVA, IUNIE 2012) | Ioana UNGUREANU

INCURSIUNI ÎN PEDAGOGIA SOCIOLOGICĂ – JEAN-JACQUES ROUSSEAU: SINCRONIZĂRI SPIRITUALE | Paul GRIGORIU

ROUSSEAU ÎN ZIARELE VREMII | Simona LUPU

RECENZII

IZABELA NICOLETA DINU. PARADIGMA ROUSSEAU ŞI EDUCAŢIA CONTEMPORANĂ. Iaşi, Editura Institutul European, 2006, 216p, ISBN 973-611-429-5 | Angela STAN

Anul LX – nr. 3 – 2012

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

EDUCAŢIA, TEMPLELE ŞI SLUJITORII SĂI | Speranţa FARCA

SPAŢIUL ŞCOLAR. PEDAGOGIA REFORMEI ŞI SPAŢIUL | Kees BOTH

ROLUL METAFOREI ŞI AL RAŢIONAMENTULUI ANALOGIC ÎN PREDAREA ECONOMIEI | Adrian COSTACHE

CENZURA ŞI LITERATURA ÎN EMILE SAU DESPRE EDUCAŢIE | Cristina SĂRĂCU

EDUCAȚIA PERMANENTĂ ȘI COEZIUNEA SOCIALĂ ÎN DISCURSUL POLITICILOR UE | Adriana FARI-PALKO

EDUCAŢIA PERMANENTĂ ŞI COEZIUNEA SOCIALĂ ÎN POLITICA DISCURSULUI ÎN CADRUL UE

IN MEMORIAM ANTON VELINI – PEDAGOGUL ÎNAINTEMERGĂTOR | Eugen NOVEANU

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

PROIECTUL – METODĂ MODERNĂ DE ABORDARE INTEGRATĂ A CURRICULUMULUI | Iliana DUMITRESCU

ALTERNATIVE EDUCAŢIONALE – ASPECTE DE ACTUALITATE | Monica CUCIUREANU, Luminiţa CĂTANĂ

EMOŢIILE PROFESORULUI GENERATE DE PERCEPŢIA SOCIETĂŢII | Oana GHEORGHE

MATURITATEA DECIZIEI VOCAŢIONALE: COMPONENTĂ CHEIE A DEZVOLTĂRII PERSONALITĂŢII ÎN ADOLESCENŢĂ | László BRASSAI, Mirela ROTUNDU-COJOCARU

RECENZII

SEPTIMIU CHELCEA. METODOLOGIA CERCETĂRII SOCIOLOGICE. METODE CANTITATIVE SI CALITATIVE. Bucureşti, Editura Economică, [2004] 2007, ediţia a treia, 751 p., ISBN 978-973-709-323-3 | Cristina OPRIŞ

MARIAN VASILE. STILURI DE VIAŢĂ ÎN ROMÂNIA POSTCOMUNISTĂ. CE MODELE COMPORTAMENTALE ADOPTĂM ŞI DE CE. Iaşi, Editura Lumen, 2010, 231 p., ISBN: 973-166-238-3 | Andreea-Diana SCODA

PHILIPPE JONNAERT, MOUSSADAK ETTAYEBI, ROSETTE DEFISE (eds.) CURRICULUM ŞI COMPETENŢE: UN CADRU OPERAŢIONAL (Curriculum et compétences. Un cadre opérationnel. Bruxelles, de Boeck, 2009). Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2010, 121 p., ISBN: 978-973-7973-98-6 | Carmen FLORESCU

Anul LX – nr. 4 – 2012

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

NEVOIA DE IDEAL ÎN PEDAGOGIE: C. DIMITRESCU-IAŞI, G. G. ANTONESCU, C. NARLY | Viorel NICOLESCU

PLURALISM ÎN EDUCAŢIA DIN BULGARIA | Valentina MILENKOVA

PRIMI PAŞI ÎN EDUCAŢIA NON-FORMALĂ ŞI MUNCA DE TINERET | Sorin MITULESCU

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

ŞCOALA ŞI FAMILIA – POSIBILITĂŢI DE INTERACŢIUNE ÎN ŢĂRILE EUROPENE | Eva GONÇALVES

ALFABETIZAREA DIGITALĂ, UN IMPORTANT FACTOR DE EFICIENTIZARE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR | Tatiana SHOPOVA

FORMAREA CADRELOR DIDACTICE, UN ELEMENT ESENŢIAL PENTRU CREŞTEREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI DIN ALBANIA | Loreta MAMANI, Arben GABA, Ilir BOZGO

ÎNCEPUTURILE METODEI MONTESSORI ÎN ROMÂNIA – O ANALIZĂ DIACRONICĂ | Vasile ŢAMPĂU

AGENDA EDUCAŢIEI

IN MEMORIAM PROFESOR VASILE POPEANGĂ (1920-2012) | Eugen NOVEANU

REVISTA DE PEDAGOGIE – 60 DE ANI DE EXISTENŢĂ | Petre BODNARIUC, Andreea SCODA

COMEMORARE SPIRU HARET: 1912-2012 | Paul GRIGORIU

SISTEMUL DE EDUCAŢIE FINLANDEZ (I) | Sanda BORDEI

RECENZII

EACEA. CITIZENSHIP EDUCATION IN EUROPE (Educație pentru cetățenie în Europa). Bruxelles, Eurydice, 2012, 140 p., ISBN 978-92-9201-264-9 | Ioana ŞTEFĂNESCU

Anul LIX – nr. 1 – 2011

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI CONCEPTUALE ŞI TEORETICE

VIZA DE INTEGRARE A LITERATURII ROMÂNE ÎN UE – POSTMODERNISMUL CĂRTĂRESCIAN | Cristiana-Ligia-Maria LĂPUŞAN

MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN BIBLIOTECA ŞCOLARĂ | Camelia DUMITRU

EDUCAŢIA INTERCULTURALĂ ÎN NOUL CONTEXT EUROPEAN | Mona RADU

ROLUL MENTORULUI PENTRU STAGIATURĂ ÎN FORMAREA INIŢIALĂ A CADRELOR DIDACTICE | Roxana-Sorina CONSTANTINESCU

MODELE INOVATIVE ALE COMUNICĂRII ÎN PRACTICA ŞCOLARĂ | Alina BĂLAN

EDUCAŢIA ROMÂNEASCĂ, ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERN | Daniela CÂRSTEA

O POSIBILĂ DIALECTICĂ ÎN SPAŢIUL IDEILOR PEDAGOGICE ROMÂNEŞTI INTERBELICE: TEORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI DIDACTICA | Laura SIMION

FORMAREA TEHNOLOGICĂ ÎN SISTEMUL DE EDUCAȚIE GENERALĂ ÎN REPUBLICA BULGARIA | Maria Mihaylova KAVDANSKA

POLITICI ALE EDUCAŢIEI ŞI STRATEGII EDUCAŢIONALE ÎN REALITATEA EUROPEANĂ | Giorgio CHIOSSO

REZULTATE ALE CERCETĂRILOR EDUCAŢIONALE

CUM E SĂ FII STUDENT ÎN ROMÂNIA? DESPRE ANCHETA EUROSTUDENT IV | Irina HORGA

ASPECTE PRIVIND RISCURILE ÎN SISTEMELE EDUCAŢIONALE. CONTRIBUŢII METODOLOGICE LA ELABORAREA MICROPOLITICILOR ŞCOLARE, BAZATE PE ANALIZA RISCURILOR | Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ

PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR: EXTINDEREA SISTEMULUI ZEP ÎN 24 DE COMUNITĂŢI DEZAVANTAJATE | Ciprian FARTUŞNIC, Otilia APOSTU

SISTEM DE EVALUARE CONTINUĂ: UN MODEL AMERICAN ADAPTAT SPECIFICULUI ROMÂNESC CONFORM CERINŢELOR PROCESULUI DE LA BOLOGNA | Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR

AGENDA EDUCAŢIEI

ACADEMIA ROMÂNĂ PREMIAZĂ EDUCAŢIA | Dan BADEA

RECENZII

IOAN MILICĂ. EXPRESIVITATEAARGOULUI. Iaşi, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, 2009, 352 p., ISBN 978-973-703-495-3 | Amalia-Florina POPESCU

Anul LIX – nr. 2 – 2011

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

EDUCAŢIA ŞI VALORILE MORALE | Vali ILIE

PĂRINȚI BUNI, NU DOAR PĂRINȚI „SIMPATICI” | Anna Marina MARIANI

AGRESIVITATEA COPILULUI ÎN ŞCOALĂ | Speranţa FARCA

TULBURĂRILE DE COMPORTAMENT | Gabriela ALECU

COPIII MICI ŞI NOILE MEDIA. O PRIVIRE REALISTĂ | Kees BOTH

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

CRITERII PENTRU EVALUAREA PROGRAMELOR DE ELEARNING | Olimpius ISTRATE

CALITATEA EVALUĂRII PROGRAMELOR SOCIALE ŞI EDUCAŢIONALE: NEVOIA DE FORMARE A EVALUATORILOR | Simona VELEA

COMUNICAREA DE GRUP ÎN GRĂDINIŢĂ | Monica CUCIUREANU

ÎNVĂŢAREA FIZICII – ÎNTRE NECESITATE ŞI INDIFERENŢĂ | Gelu MAFTEI

REFORMA CURRICULUMULUI ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ; STUDIU DE IMPACT | Claudiu Marian BUNĂIAŞU

PARTICIPAREA TINERILOR LA FORMARE PROFESIONALĂ. OPORTUNITĂŢI ŞI OBSTACOLE | Iulian NEACŞU, Corina-Cristiana DALU

AGENDA EDUCAŢIEI

DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ ALE ELEVILOR – ÎNTRE NECESITATE ŞI OPORTUNITATE | Adriana POPESCU

ETWINNING: DEZVOLTARE PROFESIONALĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE ŞI NOI OPORTUNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE PENTRU ELEVI | Gabriela APOSTOLESCU, Simona VELEA

PROIECTUL SEFIN: CERCETĂRI MULTIDISCIPLINARE PRIVIND UTILIZAREA SISTEMELOR INFORMATICE INTELIGENTE PENTRU EFICIENTIZAREA ÎNVĂŢĂRII | Olimpius ISTRATE, Radu GRAMATOVICI, Cristian FOTA

PROIECTUL „INTEGRATING CALL IN EARLY EDUCATION ENVIRONMENTS” | Simona GABUREANU, Irina VASILESCU

Anul LIX – nr. 3 – 2011

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

PROBLEME PRIVIND RECUNOAȘTEREA PRACTICANȚILOR COMPETENȚI ÎN ORIENTAREA CARIEREI| Leonardo EVANGELISTA

PORTOFOLIU DIGITAL ÎN SISTEM E-LEARNING| Luminiţa Cătălina TĂSICA

COMPORTAMENTUL MANAGERULUI INTUITIV | Paul BLENDEA

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII (LLP) – RAPORT NAŢIONAL INTERMEDIAR 2007 – 2009 ROMÂNIA| Petre BOTNARIUC

NOUVELLES PERSPECTIVES DANS L’ORIENTATION SCOLAIRE EN FRANCE (NOI PERSPECTIVE ÎN ORIENTAREA ȘCOLARĂ ÎN FRANȚA) | Graziana BOSCATO

TRANZIŢIA DE LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL OBLIGATORIU LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR – PERSPECTIVA CONSILIERILOR ŞCOLARI| Speranţa Lavinia ŢIBU

IMPLEMENTAREA PORTOFOLIULUI EDUCAŢIONAL ÎN ŞCOALĂ | Alina GAVRILIŢĂ

CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ A ŞCOLII ŞI VALORILE PROFESORILOR | Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ

REZULTATE PRIVIND NIVELUL DEPRINDERILOR DE CORECTARE RECIPROCĂ ALE ELEVILOR DIN CLASELE A III-A ŞI A IV-A CA URMARE A APLICĂRII MODELULUI COOPERANT LEARNING TOGETHER| Carmen POPA

FORMAREA DIDACTICĂ INIŢIALĂ ÎN VIZIUNEA STUDENŢILOR (NIVELUL I) | Gabriela DOMILESCU

PROIECTAREA PEDAGOGICĂ A SOFTULUI EDUCAŢIONAL – UN MODEL INTEGRATIV AL CONSTRUIRII CUNOAŞTERII | Petre BOTNARIUC

DEZVOLTAREA UNUI APARAT CRITIC PENTRU COMPORTAMENTUL ECONOMIC AL ACTORILOR SOCIALI ÎN RAPORT CU ÎNVĂŢĂMÂNTUL| Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ

AGENDA EDUCAŢIEI

IN MEMORIAM. SOFIA CHRISOSCOLEU-COCEA| Eugen NOVEANU

PROMEP| Luminiţa Cătălina TĂSICA

PROGRAMUL DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII – O OPORTUNITATE DE DEZVOLTARE INDIVIDUALĂ ŞI INSTITUŢIONALĂ | Corina POPESCU, Mărioara ENE

EUROGUIDANCE| Mihai IACOB

BE – OK, PROIECT EUROPEAN ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI DE TIP BULLYING | Ioana ŞANDRU

WRITING THEATRE| Alina GAVRILIŢĂ

Anul LIX – nr. 4 – 2011

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

STILURI DE ÎNVĂȚARE ȘI STILURI DE PREDARE – UNDE ESTE DIFERENȚA?| Carol CĂPIŢĂ

COMPETENȚE PROFESIONALE ÎN FORMAREA INIȚIALĂ A PROFESORILOR: UNELE ASPECTE ALE EXPERIENȚEI DE LA FACULTATEA DE EDUCAȚIE, UNIVERSITATEA DIN VALLADOLID (SPANIA) | Paloma Castro PRIETO

DIDACTICA LA ŞCOALA COMPETENŢELOR – DOMINANTE ŞI EXEMPLIFICĂRI ALE SCENARIULUI DIDACTIC | Dan BADEA

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

DE LA VARIÉTÉ À LA CONVERGENCE – CONSIDÉRATIONS SUR QUELQUES PRATIQUES ET PROJETS EUROPÉENS TOURNÉS VERS L’ÉDUCATION PLURILINGUE (DE LA VARIETATE LA CONVERGENȚĂ – CONSIDERAȚII PRIVIND UNELE PRACTICI ȘI PROIECTE EUROPENE ORIENTATE SPRE EDUCAȚIA PLURILINGVĂ) | Dan Ion NASTA

DIDACTICA LIMBILOR STRĂINE. OPORTUNITĂŢI EUROPENE ŞI STRATEGII ACTUALE | Daniela FLOAREŞ

EDUCAȚIE ÎN TRANZIȚIE: METODOLOGII DE EXPLORARE A CAZULUI ROMÂNIEI | F. Tony DI GIACOMO

REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII STUDENȚILOR ROMÂNI LA DISCIPLINELE ȘTIINȚIFICE – O EXPLORARE A TENDINȚELOR DEZVĂLUITĂ DE REZULTATELE TIMSS DIN 2003 | Gabriela Nausica NOVEANU

METODE DIGITALE COMPLEMENTARE ÎN PREDAREA-ÎNVĂŢAREA FIZICII | Carmen – Gabriela BOSTAN

ABORDAREA INTEGRATĂ A CURRICULUMULUI ŞCOLAR | Luminiţa CATANĂ, Octavian MÂNDRUŢ

EDUCAŢIE PENTRU DREPTURILE OMULUI | Eugen STOICA

DEZVOLTAREA UNUI STANDARD NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIA PENTRU ÎNTREPRINDERI ÎN ANGLIA | Craig GREWCOCK, Malcolm HOARE

CÂND PRODUCE ŞCOALA REVOLUŢIONARI. O INCURSIUNE ÎN ISTORIA SOCIALĂ A VIEŢII UNIVERSITARE INTERBELICE | Ionuţ BUTOI

PARTICIPAREA PĂRINȚILOR LA ȘCOALA OBLIGATORIE. O ABORDARE INOVATOARE PRIVIND DREPTURILE OMULUI ÎN EDUCAȚIA DE CALITATE | Michele BRUNELLI

INVERSAREA SPIRALEI CARE COBOARĂ: OPORTUNITĂȚI PENTRU ABORDĂRILE CENTRATE PE ELEV ÎN DOMENIILE PRIORITARE ALE EDUCAȚIEI | Ligia SARIVAN

FORMAREA CADRELOR DIDACTICE UNIVERSITARE. STUDIU COMPARATIV PRIVIND SCOPURILE FORMĂRII CONTINUE ŞI IMPORTANŢA LOR | Nicoleta DUŢĂ

VOLUNTARI EUROPENI DUPĂ FINALIZAREA STUDIILOR ŞI ÎNAINTE DE ANGAJARE | Sorin MITULESCU, Elena Mihaela DAMIAN

PROIECTAREA CURRICULARĂ ÎN CONDIŢIILE INSTRUIRII PE COMPETENŢE | Octavian MÂNDRUŢ, Luminiţa CATANĂ

AGENDA EDUCAŢIEI

INTERVIU CU PROFESORUL PAUL KIM, STANFORD UNIVERSITY SCHOOL OF EDUCATION | Angela TEŞILEANU

DEMERSURI DE FUNDAMENTARE A NOULUI CADRU DE REFERINŢĂ AL CURRICULUMULUI NAŢIONAL. O EXPERIENŢĂ DE PROIECT | Laura-Elena CĂPIŢĂ

UN MODEL DE FORMARE A PROFESORILOR | Angelica MIHĂILESCU

A 4A CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ – TIC PENTRU ÎNVĂȚAREA LIMBILOR STRĂINE, FLORENȚA 20-21 OCTOMBRIE 2011 | Ligia SARIVAN

CONFERINȚA ANUALĂ EDEN, DUBLIN 19-22 IUNIE 2011 | Angela TEŞILEANU

RECENZII

WIM VEEN, BEN VRAKKING. HOMO ZAPPIENS. JOC ŞI ÎNVĂŢARE ÎN EPOCA DIGITALĂ (Homo Zappiens: Growing up in a digital age, Network Continuum, 2007). Bucureşti, Editura Sigma, 2011, ISBN 978-973-649-713-1 | Daria DOBRE

EACEA. TEACHING READING IN EUROPE: CONTEXTS, POLICIES AND PRACTICES (Învățarea citirii în Europa: contexte, politici și practici). Bruxelles (EACEA P9 Eurydice), 2011, 207 p. ISBN 978-92-9201-179-6 | Veronica Gabriela CHIREA

Anul LVIII – nr. 1 – 2010

Număr întreg | Cuprins

CUVÂNT ÎNAINTE

MANAGEMENT ŞI CALITATE ÎN EDUCAŢIE

MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT – EVALUAREA INTERNĂ A PERSONALULUI DIDACTIC ÎN VEDEREA OPTIMIZĂRII EXPERTIZEI PROFESIONALE | Carmen BĂLĂŞOIU, Paul BLENDEA, Viorica POP

MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT – CERCETAREA ŞI INOVAREA REALIZATE DE PERSONALUL DIDACTIC | Carmen BĂLĂŞOIU, Paul BLENDEA, Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ, Viorica POP

MANAGEMENTUL CLASEI – ÎNTRE RUTINĂ ŞI PROVOCARE | Eugenia Claudia GOGA

MANAGEMENT ŞI ADECVARE

EDUCAȚIA NEADMINISTRABILĂ – O ALTĂ MODALITATE DE A ANALIZA MANAGEMENTUL EDUCAȚIEI | Kazuko NARUI

COMPETENŢELE MANAGERIALE – CÂT CONTEAZĂ PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI DE PROIECTE AL UNEI UNITĂŢI ŞCOLARE? | Ciprian FARTUŞNIC

DESCENTRALIZAREA CURRICULARĂ – ÎNTRE DEZIDERAT ŞI REALITATE | Olimpia MATEESCU

DE CE ABSENTEAZĂ ELEVII? | Raluca Maria ROTAR

MANAGEMENT DE SISTEM ŞI DE PROCES

COMPETENŢELE PARTAJATE ŞI POLITICILE DE DESCENTRALIZARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR | Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ

MANAGEMENT EDUCAŢIONAL – PERFORMANŢĂ ŞI DESCENTRALIZARE | Lucica CRISTEA

MANAGEMENTUL FORMĂRII

MODEL DE COMUNICARE PENTRU CASELE CORPULUI DIDACTIC | Diana MELNIC

RESPONSABILITATE ÎN FORMAREA CADRELOR DIDACTICE | Roxana Corina MĂRCUŞANU

UNELE ASPECTE PRIVIND METODELE REAL-ACTIVE ŞI FUNCŢIILE ACESTORA, INSTRUMENTE ANGAJATE ÎN PROCESUL INSTRUIRII | Ileana BĂLAN

CONSTITUIREA UNEI ECHIPE CU AJUTORUL TESTULUI BELBIN | Diana Cristina FRĂTEANU

FORME DE COMUNICARE ÎN MANAGEMENTUL EDUCATIONAL | Mircea BĂDUŢ

MODELE DE INTERVENŢIE

SITUAŢII DE ÎNVĂŢARE PENTRU ELEVII CLASELOR A XII-A. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR DE INVESTIGARE ŞI VALORIZARE A PROPRIEI EXPERIENŢE | Pompilia HERMAN

EDUCAŢIA SOLUŢIONĂRII CONFLICTELOR | Ioana-Claudia LAZĂR

SEMNIFICAŢII ŞI DEZVOLTĂRI ÎN MANAGEMENTUL EDUCAŢIEI ŞI PEDAGOGIE

MEDALION PEDAGOGIC: MIRON IONESCU | Anton ILICA

RAPORTUL DE CAPITAL INTELECTUAL AL ORGANIZAŢIEI | Laura BORBE

Anul LVIII – nr. 2 – 2010

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

CONSILIEREA CA PROFESIE ŞI PROFESIONALIZAREA PRACTICII CONSILIERII | Gheorghe TOMŞA

„COMUNITĂŢILE DE PRACTICĂ” UN POSIBIL INSTRUMENT DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A CONSILIERILOR ŞCOLARI | Carmen IOSIFESCU

METODE ŞI TEHNICI UTILE ÎN CONSILIEREA ADOLESCENŢILOR CU AGRESIVITATE RIDICATĂ | Ramona-Elena STEMATE

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

RELAŢIA CIUDATĂ ÎNTRE PERSOANELE DE GEN MASCULIN ŞI PUTERE: ANALIZA RELAŢIEI ÎNTRE VALORI ŞI STAREA DE BINE ÎN ADOLESCENŢĂ | Andrea LAUDADIO, Giuliana FRANCIOSA, Lavinia MAZZOCCHETTI, Antonietta MAIORANO, Francisco Javier Fiz PÈREZ

SERVICIILE DE ORIENTARE ŞI CONSILIEREA CARIEREI DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR EUROPEAN – ANALIZĂ COMPARATIVĂ | Speranţa ŢIBU

ACREDITAREA PROFESIONIŞTILOR ÎN CONSILIERE ÎN CONTEXT INTERNAŢIONAL: ANALIZĂ COMPARATIVĂ | Luís Sobrado FERNÁNDEZ, Elena Fernández REY, Cristina Ceinos SANZ, Rebeca García MURIAS, Ana Couce SANTALLA

INTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALĂ A PERSOANELOR SEROPOZITIVE | Geanina SURDU, Iulian PETRE

DESCHIDEREA UNOR NOI ARII ÎN CONSTRUIREA CARIEREI PENTRU COPIII STRĂZII DIN TURCIA: ŞTIINŢĂ, TEHNOLOGIE ŞI INOVAŢIE | Ilkay SAVCI

CONECTAREA SERVICIILOR DE CONSILIERE – MODELUL GIANT | Alina GRAVILIŢĂ, Mihai IACOB

AGENDA EDUCAŢIEI

„W-EDUCATION” – APĂ PENTRU VIAŢĂ – EDUCAŢIE PENTRU APĂ CURATĂ | Luminiţa TĂSICA

PRESTO – INSTRUMENTE DE SUSŢINERE A EDUCAŢIEI ÎNTRE EGALI | Delia GOIA

NCP-VET-CO | Mihai IACOB

TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA PIAŢA MUNCII | Alina GAVRILIŢĂ

ORIENTAREA VIRTUALĂ | Mihai IACOB

Anul LVIII – nr. 3 – 2010

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

DEFINIREA ŞI CLASIFICAREA COMPETENŢELOR | Cezar BÎRZEA

STUDII DESPRE CURRICULUM ȘI ISTORIA PREZENTULUI | Thomas POPKEWITZ

COMPETENŢE ŞI CUNOŞTINŢE – FAŢA ŞI REVERSUL ABORDĂRII LOR | Dan BADEA

PEDAGOGIA COMPETENŢELOR – O VIZIUNE INTEGRATOARE ASUPRA EDUCAŢIEI | Marin MANOLESCU

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

DESPRE A ÎNVĂŢA ELEVUL SĂ ÎNVEŢE | Nicoleta BERCU, Laura-Elena CĂPIŢĂ

EVALUAREA PRIN COMPETENŢE: O ABORDARE EMPIRICĂ A CRITERIILOR UTILIZATE DE CADRELE DIDACTICE UNIVERSITARE ÎN ACTIVITATEA CU STUDENŢII | Nicoleta DUŢĂ, Kattherinne Urriola LÓPEZ, Patricia Compańó FERNÁNDEZ, Juan Cárdenas TAPIA

O NOUĂ PARADIGMĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC: CENTRAREA PE COMPETENŢE | Maria Eliza DULAMĂ

2005 REFORMA CURRICULUMULUI ÎN TURCIA ȘI UN EXEMPLU DESPRE GEOGRAFIE | Eyüp ARTVINLI

INSTRUIREA CENTRATĂ PE COMPETENŢE – ÎNTRE DIMENSIUNEA TEORETICĂ ŞI APLICAREA LA CLASĂ | Octavian MÂNDRUŢ

ORELE DE EDUCAŢIE PLASTICĂ ŞI KITSCH-UL | Mihaela Alexandra POP

SENSIBILITÉ ET EXPRESSION CULTURELLES: QUELQUES PISTES POUR LA FORMATION ACTIONNELLE D’UNE COMPÉTENCE CLÉ (SENSIBILITATEA ȘI EXPRESIA CULTURALE: CÂTEVA SFATURI PENTRU PREGĂTIREA ACȚIONALĂ A UNEI COMPETENȚE CHEIE) | Victoria – Delia BUNCEANU

COMPETENŢELE CHEIE – DE LA DECLARAŢII DE POLITICĂ EDUCAŢIONALĂ LA INTEGRAREA ÎN PROCESUL DIDACTIC | Ligia SARIVAN

INSTRUMENTARUL POLITICILOR LINGVISTICE EDUCATIVE ÎN EUROPA ŞI COMPETENŢA CHEIE „COMUNICARE ÎN LIMBI STRĂINE” | Dan Ion NASTA

DOMENII DE COMPETENŢE CHEIE EUROPENE: COMUNICAREA ÎN LIMBA MATERNĂ | Angelica MIHĂILESCU

DOMENIUL DE COMPETENŢĂ CHEIE MATEMATICĂ ŞI ELABORAREA CURRICULARĂ | Luminiţa CATANĂ

DIMENSIUNI AXIOLOGICE ŞI EXIGENŢE EUROPENE ÎN PREDAREA-ÎNVĂŢAREA-EVALUAREA DISCIPLINELOR SOCIO-UMANE | Angela TEŞILEANU

IMPLEMENTAREA COMPETENŢEI SOCIALE ÎN ŞCOALĂ | Mihai IACOB, Alina GAVRILIŢĂ

DOMENII DE COMPETENŢE CHEIE EUROPENE: COMPETENŢA DIGITALĂ | Petre BOTNARIUC, Luminiţa TĂSICA

OPINII PRIVIND PREDAREA ÎN CICLUL PRIMAR ÎN VIZIUNEA COMPETENŢELOR – CHEIE | Robert Constantin NENIŞANU

AGENDA EDUCAŢIEI

RESTRUCTURAREA CURRICULUM-ULUI NAŢIONAL. ANALIZA CONDIŢIILOR DE IMPLEMENTARE | Simona Luciana VELEA, Irina HORGA, Laura-Elena CĂPIŢĂ

SIMPOZION NAŢIONAL PE TEMA COMPETENŢELOR DESFĂŞURAT LA SIBIU | Constantin DINCĂ

METODOLOGIA IMPLEMENTĂRII COMPETENŢELOR – CHEIE ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR | Luminiţa CATANĂ

PROGRAM DE FORMARE „COMPETENŢELE CHEIE ÎN GEOGRAFIA ŞCOLARĂ” | Mariana EPURAŞ

DELIBERAREA ÎN DEMOCRAŢIE – GHID DE BUNE PRACTICI | Corina LECA

RECENZII

OCTAVIAN MÂNDRUŢ. COMPETENŢELE ÎN ÎNVĂŢAREA GEOGRAFIEI. GHID METODOLOGIC. Bucureşti, Editura Corint, 2010, 232 p., ISBN: 978-973-135-552-8 | Gica PEHOIU–MÂNDRUŢ

BASARAB NICOLESCU. TRANSDISCIPLINARITATEA. MANIFEST. Iaşi, Editura Junimea, 2010, 100 p., ISBN: 973-37-1223-7 | Carmen – Gabriela BOSTAN

Anul LVIII – nr. 4 – 2010

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

CONCEPTUL DE GENERAȚIE ÎN TEORIILE DESPRE TINERI | Carmen LECCARDI, Carles FEIXA

LE RÔLE DE LA RECHERCHE SOCIALE À L’ÉPOQUE COMMUNISTE: INSTRUMENT OU ANNEXE DES STRATÉGIES POLITIQUES? LE CAS DU CENTRE DE RECHERCHES POUR LES PROBLÈMES DE LA JEUNESSE (ROLUL CERCETĂRII SOCIALE ÎN ERA COMUNISTĂ: INSTRUMENT SAU ANEXĂ A STRATEGIILOR POLITICE? CAZUL CENTRULUI DE CERCETARE PENTRU PROBLEME DE TINERET) | Alexandra BARDAN

ȘCOALA ȘI CULTURA TINERILOR: CĂSĂTORIE NEFERICITĂ SAU CONCUBINAJ? | Carles FEIXA

EDUCAȚIE ȘI INOVARE ECONOMICĂ | Iulian NEACȘU

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENȚIE, BUNE PRACTICI

OPORTUNITĂȚI DE ACCES ȘI ALEGEREA ȘCOLII ÎN FRANȚA ȘI ITALIA | Benedetta CAMPIA

CONSUM ÎN TIMPUL LIBER, AUTONOMIE ȘI PLANURI DE VIITOR ALE TINERILOR | ERCSEI Kálmán, KISS Zita, SZABÓ Júlia

EXPERIENȚE EUROPENE ÎN POLITICA ȘI MUNCA DE TINERET. ANALIZE COMPARATIVE | Iulian NEACȘU, Ana Maria DALU, Corina DALU, Octav MARCOVICI

ANGAJABILITATE ȘI OPORTUNITȚI DE ANGAJARE PENTRU TINERII CU ORIGINE MIGRATORIE SAU ETNIC MINORITARĂ | Octav MARCOVICI

DESCENTRALIZAREA EDUCAȚIEI, ÎNCUNUNARE A RESPONSABILITĂȚII COMUNITĂȚII LOCALE | Speranța FARCA

CULTURA FAMILIALĂ ROMNEASCĂ ȘI VIOLENȚA ASUPRA COPIILOR | Corina BISTRICEANU PANTELIMON

DEZVOLTAREA VOLUNTARIATULUI ÎN ROMNIA DUPĂ 1989 | Elena Mihaela DAMIAN

RECENZII

GRIET VERSCHELDEN, FILIP COUSSEE, TINEKE VAN DE WALLE & HOWARD WILLIAMSON (eds.). THE HISTORY OF YOUTH WORK IN EUROPE. Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2009, 179 p, ISBN: 978-92-871-6608-1 | Sorin MITULESCU

CRISTINA GAVRILUȚĂ & NICU GAVRILUȚĂ. SOCIOLOGIA SPORTULUI. Iași, Editura Polirom, 2010, 254 p., ISBN: 978-973-46-1589-6 | Marius LAZĂR

SERGIU BĂLŢĂTESCU, FLOARE CHIPEA, IONEL CIOARĂ, ADRIAN HATOS & SORANA SĂVEANU (coords.) EDUCAȚIE ȘI SCHIMBARE SOCIALĂ. PERSPECTIVE SOCIOLOGICE ȘI COMUNICAȚIONALE. Editura Universității din Oradea, 2010, 397 p., ISBN: 978-606-10-0045-6 | Sorin MITULESCU