Category Archives: Fără categorie

2010 – 2013 / LVIII – LXI

ANII 2010 – 2013

Anul LXI – nr. 1 – 2013

Număr întreg | Cuprins

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

FACILITAREA ÎNVĂŢĂRII, COMUNICĂRII ŞI COLABORĂRII COPIILOR ÎN RISC DE ABANDON: INTERVENŢII ÎN ARIA EDUCAŢIEI TEHNOLOGICE | Rodica CONSTANTIN, Lucian VOINEA

DEMERSUL DIDACTIC EXPLORATORIU ÎN MATEMATICA DE GIMNAZIU: FORMULE DE CALCUL PRESCURTAT | Iliana DUMITRESCU

OPŢIUNILE ŞCOLARE ŞI PROFESIONALE ALE ELEVILOR – CALEA SPRE SUCCESUL ÎN CARIERĂ | Alina GÂTLAN, Mihaela Luminiţa CREANGĂ

VALORIFICAREA ORGANIZAŢIONALĂ A FORMĂRII ŞI CONSILIERII ÎN MANAGEMENT EDUCAŢIONAL | Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ, Paul BLENDEA

IMPORTANŢA STUDIERII CURSULUI DE „PEDAGOGIE“ ÎN FORMAREA STUDENŢILOR CA VIITORI PROFESORI | Andreea-Diana SCODA

PORTOFOLIUL ELECTRONIC DE ÎNVĂŢARE – INSTRUMENT REFLEXIV DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A DEZVOLTĂRII PERSONALE/ŞCOLARE/PROFESIONALE A ELEVILOR | Lucian VOINEA

ABORDĂRI TEORETICE

GHIDUL PĂRINŢILOR PRIVIND PORTOFOLIUL EDUCAŢIONAL AL ELEVULUI | Luminiţa Cătălina TĂSICA

TEORII ŞI MODELE DE INTERVENŢIE SPECIFICE DEZVOLTĂRII CARIEREI | Speranţa ŢIBU

AGENDA EDUCAŢIEI

PREZENTAREA RAPORTULUI „DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR-CHEIE ÎN ŞCOALĂ ÎN EUROPA: PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI PENTRU POLITICĂ” | Nicoleta BERCU

SISTEMUL EDUCAŢIONAL FINLANDEZ II. DESPRE ŞCOALA PROFESIONALĂ | Sanda BORDEI

Anul LXI – nr. 2 – 2013

Număr întreg | Cuprins

LA RECHERCHE EN ÉDUCATION EN TEMPS DE CRISE: L’EXEMPLE GREC (CERCETAREA ÎN DOMENIUL EDUCAȚIONAL PE TIMPUL CRIZEI: CAZUL GRECIEI) | Louis MARMOZ, Maria MOUMOULIDOU, Giogros STAMELOS, Despina TSAKIRIS

O PERSPECTIVĂ METODOLOGICĂ ASUPRA INTERACŢIUNII DINTRE ACTORI ŞI FACTORI ÎN DEZVOLTAREA ŞI IMPLEMENTAREA CURRICULUMULUI LA NIVEL DE ŞCOALĂ ŞI DE CLASĂ | Nicoleta BERCU

ANALIZĂ NARATIVĂ PENTRU IDENTIFICAREA FACTORILOR DE STRES ÎN CAZUL DIRECTORILOR DE ȘCOALĂ | Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ

PLANUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ CA INSTRUMENT AL SCHIMBĂRII MANAGEMENTULUI ŞCOLII | Paul BLENDEA

PROMOVAREA VOLUNTARIATULUI PENTRU PERSOANELE PESTE 50 DE ANI: UN PROIECT EUROPEAN INOVATOR | Ciprian FARTUŞNIC

UN EXEMPLU DE UTILIZARE A NOILOR TEHNOLOGII ÎN PREDAREA ISTORIEI | Valentin BALUŢOIU

DESPRE DEZVOLTARE PERSONALĂ SAU CĂMAŞA OMULUI FERICIT | Ioana ŞTEFĂNESCU

O INTERSECŢIE RELEVANTĂ A REPREZENTĂRILOR PRIVIND PROFILUL ELEVULUI BUN ŞI AL PROFESORULUI BUN: REZULTATELE UNEI CERCETĂRI A OPINIILOR ELEVILOR ŞI A CADRELOR DIDACTICE | Dan Ion NASTA, Angela TEŞILEANU

ELEMENTE DE TEORIE A JOCULUI UTILIZATE ÎN DIDACTICĂ DE PEDAGOGIE | Luminiţa CATANĂ

INTRAREA ÎN CLASA A V-A: PRILEJ DE BUCURIE SAU DE ÎNGRIJORARE? | Monica CUCIUREANU

RESURSE DE EDUCAŢIE NONFORMALĂ DIN MEDIUL RURAL | Angelica MIHĂILESCU

LITERATURĂ ŞI CUNOAŞTERE. IMPLICAŢII DIDACTICE | Aniela MANCAŞ

AGENDA EDUCAŢIEI

EDEN ANNUAL CONFERENCE – OSLO, 12-15 IUNIE 2013 | Angela TEŞILEANU

Anul LXI – nr. 3 – 2013

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

FORMAREA LA DISTANȚĂ – METODOLOGII DIDACTICE ȘI MODELE DE DEZVOLTARE A CONȚINUTULUI E-LEARNING | Giuseppe D’ANGELO

CHESTIONARUL CARIEREI: UN INSTRUMENT DE ORIENTARE ÎN CARIERĂ PENTRU SPRIJINIREA ANGAJABILITĂȚII| Leonardo EVANGELISTA

FAMILII MAI PUTERNICE, COMUNITĂȚI MAI PUTERNICE: SPRIJINIREA FAMILIILOR DEZAVANTAJATE PRIN PARTENERIATE ÎNTRE FAMILIE-ȘCOALĂ-COMUNITATE | Kylie P. DOTSON-BLAKE

CUM INSPIRĂ TEORIA INTELIGENŢELOR MULTIPLE PROCESUL EDUCAŢIONAL LA NEW CITY SCHOOL | Thomas HOERR

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

INTRODUCEREA UNOR NOI SISTEME DE GUVERNANŢĂ ÎN ÎNVĂŢĂMANTUL PREUNIVERSITAR | Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ, Paul BLENDEA

MANAGEMENTUL CONSILIERII CARIEREI DE CONDUCERE ÎN EDUCAŢIE DIN/ÎN PERSPECTIVA GUVERNANŢEI ŞCOLARE | Tiberiu Marcian MIHAIL

GÂNDIREA INCONŞTIENTĂ ŞI VALORIFICAREA EI ÎN MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL | Paul BLENDEA

CONSILIERE PENTRU FACILITAREA INSERŢIEI PE PIAŢA MUNCII A ABSOLVENŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR – PERSPECTIVA MANAGERILOR DE RESURSE UMANE DIN COMPANII | Speranţa ŢIBU

DEZVOLTAREA UNEI REŢELE DE SUSŢINERE A UTILIZĂRII ARTELOR ÎN EDUCAŢIE | Mihai IACOB, Bianca FLOAREA, Raluca Ana-Maria POP, Ioana TAMAŞ

CONSILIEREA ÎN CAZUL CLASEI PREGĂTITOARE | Luminiţa TĂSICA

SITUAŢII CONFLICTUALE ÎN ORGANIZAŢIILE ŞCOLARE – REALITATE ŞI MODELE UTILIZABILE | Luminiţa CATANĂ

MODELE TEORETICE ÎN ORIENTAREA ŞI CONSILIEREA CARIEREI | Angela ANDREI (MUSCĂ)

DE LA JOC LA PERFORMANŢA PRIN TRANSFER DE EXPERIENŢĂ | Ana Maria DRĂGAN

INTERVENŢII SPECIFICE DEZVOLTĂRII CARIEREI | Speranţa ŢIBU

IDENTIFICAREA GRADULUI DE SATISFACŢIE AL PĂRINŢILOR FAŢĂ DE GRUPA PREGĂTITOARE, 2012-2013 | Grigore Ionaşcu, Violeta SIMION

MEDIEREA ÎN ŞCOALĂ, ÎNTRE NECESITATE ŞI ARTĂ | Silvia BANEA

STUDIU PRIVIND ADAPTAREA ŞCOLARĂ A COPILULUI DIN CLASA PREGĂTITOARE, 2012-2013 | Dan BUTNARU, Anca HARDULEA, Alina – Elena VASILESCU, Doru – Valentin VLASOV, Elena Manuela VLASIE

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII PROFESOR ÎN FINLANDA | Sanda BORDEI

AGENDA EDUCAŢIEI

NOBOMA – MANUALUL TRANSNAŢIONAL PENTRU DOMENIUL ÎNGRIJIRII VÂRSTNICILOR | Petre BOTNARIUC

CONGRESUL „JOURNÉES NATIONALES APMEP – 2013” | Alexandru Marcel FLORESCU, Rodica FLORESCU

PROIECTUL S.M.Y.L.E | Luminiţa TĂSICA

RECENZII

GABRIEL ALBU. GRIJILE ŞI ÎNGRIJORĂRILE PROFESORULUI. Bucureşti, Editura Paralela 45, 2013, 240p., ISBN: 978-973-471-626-5 | Luminiţa Cătălina TĂSICA

Anul LXI – nr. 4 – 2013

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

VÎGOTSKI ȘI INCLUZIUNE| Harry DANIELS

EDUCAŢIA INFORMALĂ ŞI CRIZA ŞCOLII ÎN POSTMODERNITATE | Şerban Adrian MIRCEA

TRANSDISCIPLINARITATEA – UN MODEL INTEGRAT DE ABORDARE A INSTRUIRII | Octavian MÂNDRUŢ, Marilena MÂNDRUŢ

IMPORTANŢA COMPETENŢEI DE CUNOAŞTERE ŞTIINŢIFICĂ ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI | Ion BOTGROS, Ludmila FRANŢUZAN

JOCURI MATEMATICE COMBINATORIALE – POSIBILITĂŢI DE STUDIU ÎN ŞCOALA OBLIGATORIE | Luminita CATANĂ

TEORIA MICROECONOMICĂ ŞI POLITICILE PUBLICE PRIVIND EDUCAŢIA – REFLECŢII ŞI INTEROGAŢII | Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ

REZULTATE ALE CERCETĂRILOR

INTRAREA LA ŞCOALĂ A COPILULUI | Speranţa FARCA

ASPECTE ALE ALEGERII TRASEULUI ŞCOLAR DE CĂTRE ELEVII DE CLASA A VIII-A | Viorel ROBU

PERCEPȚIA ASUPRA CONȚINUTULUI MEDIA A UNOR ELEVI ÎN CLASA A DOUA A UNUI LICEU DIN PODGORIŢA | Dijana VUČKOVIĆ, Veselin MIĆANOVIĆ

ABILITĂŢI DE VIAŢĂ ALE ELEVILOR ÎN PROGRAMUL „ŞCOALA ALTFEL”| Manuella MANU

INFLUENȚA POZITIVĂ A FAMILIILOR IMIGRANTE ASUPRA SUCCESULUI EDUCAȚIONAL AL COPIILOR LOR | Maite FERNANDEZ

ISTORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

ÎNVĂŢĂMÂNTUL ÎN SATELE DE LA SUD-VEST DE BUCUREŞTI ÎNTRE 1848-1864 | Petre ROMAN, Silvia DIACONU

ANA CONTA-KERNBACH – O SUTĂ CINZECI DE ANI DE LA NAŞTERE | Eugen NOVEANU

AGENDA EDUCAŢIEI

AGENŢIA EUROPEANĂ PENTRU CERINŢE SPECIALE ŞI EDUCAŢIE INCLUZIVĂ | Traian VRĂSMAŞ

RECENZII

HARRY DANIELS ȘI MARIANE HEDEGAARD (Eds.) VYGOTSKY AND SPECIAL NEEDS EDUCATION: RETHINKING SUPPORT FOR CHILDREN AND SCHOOLS. Londra, Continuum, 2011 | Traian VRĂSMAŞ

ANTON ILICA. O ISTORIE A IDEILOR ŞI DOCTRINELOR PEDAGOGICE DE LA ORIGINI PÂNĂ ÎN PREZENT. Chişinău, Editura Învăţătorul Modern, 2014, 325p | Dan BADEA

COMENIUS. LABIRINTUL LUMII ŞI RAIUL INIMII (1623), traducere de Irina Ionescu, Bucureşti, Editura All, 2013, 284p | Dan BADEA

CONSTANTIN CUCOŞ. EDUCAŢIA: EXPERIENŢE, REFLECŢII, SOLUŢII. Iaşi, Editura Polirom, 2013, 318p | Dan BADEA

Anul LX – nr. 1 – 2012

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

EVOLUŢII ALE EXPRESIVITĂŢII ARTISTICE ÎN ERA DIGITALĂ ŞI NOI ARGUMENTE PENTRU O EDUCAŢIE ESTETICĂ | Constantin CUCOŞ

CONTEXTUALITATEA PRAGMATICĂ A EDUCAŢIEI ISTORICE | Nina PETROVSKI

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

CONSUM CULTURAL ŞI LOISIR LA TINERII DIN ROMÂNIA. DATE DE SONDAJ | Marius LAZĂR

PREDICTORI AI ANXIETĂŢII FAŢĂ DE TESTARE ÎN RÂNDUL ELEVILOR DE LICEU. IMPLICAŢII PENTRU ACTUL DIDACTIC | Viorel ROBU

COMPETENŢA NONVERBALĂ ŞI PERFORMANŢA MOTRICĂ A STUDENŢILOR | Alina DUDUCIUC

STUDIU PRIVIND IMPACTUL UTILIZĂRII SISTEMULUI EDUCAŢIONAL ONLINE ADAPTIV ŞI INTELIGENT DE CONCEPŢIE PROPRIE ÎN PREDAREA T.I.C. | Florin OCHIA

IMAGINAŢIA CONSTRUCTIVĂ ÎN PREDAREA FIZICII – METODA PALARIILOR GÂNDITOARE | GELU MAFTEI, CRISTINA KUNCSER, MUZA MAFTEI

UN MODEL DE LECŢIE INTERDISCIPLINARĂ LA DISCIPLINE TEHNICE | Daniela CÂRSTEA

AGENDA EDUCAŢIEI

EVOLUŢIA POLITICII EUROPENE DE TINERET (1976-2011) | Adina CĂLĂFĂTEANU

ISTORIA ACTIVITĂȚILOR PENTRU TINERET ȘI A POLITICILOR PENTRU TINERET ÎN PORTUGALIA, PE SCURT | Jorge Orlando QUEIRÓS

POLITICA PRIVIND LUCRUL CU TINERII– O ISTORIE SUEDEZĂ | Torbjörn FORKBY

RECENZII

FELICE RIZZI, MICHELE BRUNELLI, ALFRED FERNANDEZ, VALERIA ARREGUI TRUJILLO, CLAIRE DE LAVERNETTE, ANA MARIA VEGA GUTIÉRREZ. L’IMPLICATION PARENTALE AU SEIN DE L’ÉCOLE. UNE APPROCHE INNOVANTE POUR UN ÉDUCATION DE QUALITÉ (Implicarea parentală în școala. O abordare inovativă pentru educația de calitate). Paris, L’Harmattan, 2011, 176 p, ISBN 978-2-296-54568-7 | Angelica MIHĂILESCU

Anul LX – nr. 2 – 2012

Număr întreg | Cuprins

INTRODUCERE

EDUCAŢIA ÎN SPIRITUL LIBERTĂŢII ŞI PEDAGOGIA CA ARTIFICIU | Dan BADEA

L’EMILE OU L’EXIGENCE PARADOXALE D’UNE ÉDUCATION À LA LIBERTÉ PAR LA LIBERTÉ (EMILE SAU CERINȚA PARADOXALĂ A EDUCAȚIEI PENTRU LIBERTATE PRIN LIBERTATE) | Annie BARTHELEMY

HISTOIRE D’UN AMOUR INTERDIT „JULIE OU LA NOUVELLE HÉLOÏSE“ DE J. J. ROUSSEAU (POVESTEA UNEI IUBIRI INTERZISE „JULIE SAU NOUA ELOIZĂ” DE J. J. ROUSSEAU) | Gabriela JIROŞ

DESPĂRŢIRE ŞI MOARTE ÎN ROMANUL JULIE SAU NOUA ELOIZĂ DE JEAN JACQUES ROUSSEAU | Petruţa SPÂNU

EDUCAŢIA NEGATIVĂ ÎN CONCEPŢIA LUI JEAN-JACQUES ROUSSEAU | Elena MACAVEI

JEAN-JACQUES ROUSSEAU – DESPRE SINE ÎN CONFESIUNI | Iliana DUMITRESCU

INFLUENŢE ALE CONCEPŢIEI DESPRE EDUCAŢIE LA ROUSSEAU ASUPRA PEDAGOGIEI CONTEMPORANE | Ioan SCHEAU

J.J. ROUSSEAU ŞI FILANTROPISMUL |Monica CUCIUREANU

ABSORBŢIA ŞI REFLECTAREA VIZIUNII PEDAGOGICE ROUSSEAUISTE ÎN CULTURA ŞI PEDAGOGIA ROMÂNEASCĂ (I) | Eugen NOVEANU

STIMULI EDUCATIVI ÎMPOTRIVA NATURII SAU UITÂND DE ROUSSEAU ŞI EDUCAŢIA NEGATIVĂ | Petre BOTNARIUC

J.J. ROUSSEAU ŞI DREPTURILE OMULUI | Izabela Nicoleta DINU

ŒUVRE PÉDAGOGIQUE DE ROUSSEAU À L’OCCASION DU TRICENTENAIRE DE SA NAISSANCE. COMPTE RENDU CRITIQUE DES RECHERCHES ACTUELLES SUR L’ŒUVRE DE ROUSSEAU DANS LE PRISME DU COLLOQUE DE CERISY-LA-FORET ET LE CONGRÈS DE GENÈVE, JUIN 2012 (ACTIVITATEA PEDAGOGICĂ A LUI ROUSSEAU CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A TREI SUTE DE ANI DE LA NAȘTEREA SA. RAPORTUL CRITIC AL CERCETĂRILOR CURENTE ASUPRA LUCRĂRILOR LUI ROUSSEAU ÎN PRISMA COLOCVIULUI CERISY-LA-FORET ȘI A CONGRESULUI DE LA GENEVA, IUNIE 2012) | Ioana UNGUREANU

INCURSIUNI ÎN PEDAGOGIA SOCIOLOGICĂ – JEAN-JACQUES ROUSSEAU: SINCRONIZĂRI SPIRITUALE | Paul GRIGORIU

ROUSSEAU ÎN ZIARELE VREMII | Simona LUPU

RECENZII

IZABELA NICOLETA DINU. PARADIGMA ROUSSEAU ŞI EDUCAŢIA CONTEMPORANĂ. Iaşi, Editura Institutul European, 2006, 216p, ISBN 973-611-429-5 | Angela STAN

Anul LX – nr. 3 – 2012

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

EDUCAŢIA, TEMPLELE ŞI SLUJITORII SĂI | Speranţa FARCA

SPAŢIUL ŞCOLAR. PEDAGOGIA REFORMEI ŞI SPAŢIUL | Kees BOTH

ROLUL METAFOREI ŞI AL RAŢIONAMENTULUI ANALOGIC ÎN PREDAREA ECONOMIEI | Adrian COSTACHE

CENZURA ŞI LITERATURA ÎN EMILE SAU DESPRE EDUCAŢIE | Cristina SĂRĂCU

EDUCAȚIA PERMANENTĂ ȘI COEZIUNEA SOCIALĂ ÎN DISCURSUL POLITICILOR UE | Adriana FARI-PALKO

EDUCAŢIA PERMANENTĂ ŞI COEZIUNEA SOCIALĂ ÎN POLITICA DISCURSULUI ÎN CADRUL UE

IN MEMORIAM ANTON VELINI – PEDAGOGUL ÎNAINTEMERGĂTOR | Eugen NOVEANU

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

PROIECTUL – METODĂ MODERNĂ DE ABORDARE INTEGRATĂ A CURRICULUMULUI | Iliana DUMITRESCU

ALTERNATIVE EDUCAŢIONALE – ASPECTE DE ACTUALITATE | Monica CUCIUREANU, Luminiţa CĂTANĂ

EMOŢIILE PROFESORULUI GENERATE DE PERCEPŢIA SOCIETĂŢII | Oana GHEORGHE

MATURITATEA DECIZIEI VOCAŢIONALE: COMPONENTĂ CHEIE A DEZVOLTĂRII PERSONALITĂŢII ÎN ADOLESCENŢĂ | László BRASSAI, Mirela ROTUNDU-COJOCARU

RECENZII

SEPTIMIU CHELCEA. METODOLOGIA CERCETĂRII SOCIOLOGICE. METODE CANTITATIVE SI CALITATIVE. Bucureşti, Editura Economică, [2004] 2007, ediţia a treia, 751 p., ISBN 978-973-709-323-3 | Cristina OPRIŞ

MARIAN VASILE. STILURI DE VIAŢĂ ÎN ROMÂNIA POSTCOMUNISTĂ. CE MODELE COMPORTAMENTALE ADOPTĂM ŞI DE CE. Iaşi, Editura Lumen, 2010, 231 p., ISBN: 973-166-238-3 | Andreea-Diana SCODA

PHILIPPE JONNAERT, MOUSSADAK ETTAYEBI, ROSETTE DEFISE (eds.) CURRICULUM ŞI COMPETENŢE: UN CADRU OPERAŢIONAL (Curriculum et compétences. Un cadre opérationnel. Bruxelles, de Boeck, 2009). Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2010, 121 p., ISBN: 978-973-7973-98-6 | Carmen FLORESCU

Anul LX – nr. 4 – 2012

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

NEVOIA DE IDEAL ÎN PEDAGOGIE: C. DIMITRESCU-IAŞI, G. G. ANTONESCU, C. NARLY | Viorel NICOLESCU

PLURALISM ÎN EDUCAŢIA DIN BULGARIA | Valentina MILENKOVA

PRIMI PAŞI ÎN EDUCAŢIA NON-FORMALĂ ŞI MUNCA DE TINERET | Sorin MITULESCU

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

ŞCOALA ŞI FAMILIA – POSIBILITĂŢI DE INTERACŢIUNE ÎN ŢĂRILE EUROPENE | Eva GONÇALVES

ALFABETIZAREA DIGITALĂ, UN IMPORTANT FACTOR DE EFICIENTIZARE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR | Tatiana SHOPOVA

FORMAREA CADRELOR DIDACTICE, UN ELEMENT ESENŢIAL PENTRU CREŞTEREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI DIN ALBANIA | Loreta MAMANI, Arben GABA, Ilir BOZGO

ÎNCEPUTURILE METODEI MONTESSORI ÎN ROMÂNIA – O ANALIZĂ DIACRONICĂ | Vasile ŢAMPĂU

AGENDA EDUCAŢIEI

IN MEMORIAM PROFESOR VASILE POPEANGĂ (1920-2012) | Eugen NOVEANU

REVISTA DE PEDAGOGIE – 60 DE ANI DE EXISTENŢĂ | Petre BODNARIUC, Andreea SCODA

COMEMORARE SPIRU HARET: 1912-2012 | Paul GRIGORIU

SISTEMUL DE EDUCAŢIE FINLANDEZ (I) | Sanda BORDEI

RECENZII

EACEA. CITIZENSHIP EDUCATION IN EUROPE (Educație pentru cetățenie în Europa). Bruxelles, Eurydice, 2012, 140 p., ISBN 978-92-9201-264-9 | Ioana ŞTEFĂNESCU

Anul LIX – nr. 1 – 2011

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI CONCEPTUALE ŞI TEORETICE

VIZA DE INTEGRARE A LITERATURII ROMÂNE ÎN UE – POSTMODERNISMUL CĂRTĂRESCIAN | Cristiana-Ligia-Maria LĂPUŞAN

MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN BIBLIOTECA ŞCOLARĂ | Camelia DUMITRU

EDUCAŢIA INTERCULTURALĂ ÎN NOUL CONTEXT EUROPEAN | Mona RADU

ROLUL MENTORULUI PENTRU STAGIATURĂ ÎN FORMAREA INIŢIALĂ A CADRELOR DIDACTICE | Roxana-Sorina CONSTANTINESCU

MODELE INOVATIVE ALE COMUNICĂRII ÎN PRACTICA ŞCOLARĂ | Alina BĂLAN

EDUCAŢIA ROMÂNEASCĂ, ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERN | Daniela CÂRSTEA

O POSIBILĂ DIALECTICĂ ÎN SPAŢIUL IDEILOR PEDAGOGICE ROMÂNEŞTI INTERBELICE: TEORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI DIDACTICA | Laura SIMION

FORMAREA TEHNOLOGICĂ ÎN SISTEMUL DE EDUCAȚIE GENERALĂ ÎN REPUBLICA BULGARIA | Maria Mihaylova KAVDANSKA

POLITICI ALE EDUCAŢIEI ŞI STRATEGII EDUCAŢIONALE ÎN REALITATEA EUROPEANĂ | Giorgio CHIOSSO

REZULTATE ALE CERCETĂRILOR EDUCAŢIONALE

CUM E SĂ FII STUDENT ÎN ROMÂNIA? DESPRE ANCHETA EUROSTUDENT IV | Irina HORGA

ASPECTE PRIVIND RISCURILE ÎN SISTEMELE EDUCAŢIONALE. CONTRIBUŢII METODOLOGICE LA ELABORAREA MICROPOLITICILOR ŞCOLARE, BAZATE PE ANALIZA RISCURILOR | Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ

PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR: EXTINDEREA SISTEMULUI ZEP ÎN 24 DE COMUNITĂŢI DEZAVANTAJATE | Ciprian FARTUŞNIC, Otilia APOSTU

SISTEM DE EVALUARE CONTINUĂ: UN MODEL AMERICAN ADAPTAT SPECIFICULUI ROMÂNESC CONFORM CERINŢELOR PROCESULUI DE LA BOLOGNA | Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR

AGENDA EDUCAŢIEI

ACADEMIA ROMÂNĂ PREMIAZĂ EDUCAŢIA | Dan BADEA

RECENZII

IOAN MILICĂ. EXPRESIVITATEAARGOULUI. Iaşi, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, 2009, 352 p., ISBN 978-973-703-495-3 | Amalia-Florina POPESCU

Anul LIX – nr. 2 – 2011

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

EDUCAŢIA ŞI VALORILE MORALE | Vali ILIE

PĂRINȚI BUNI, NU DOAR PĂRINȚI „SIMPATICI” | Anna Marina MARIANI

AGRESIVITATEA COPILULUI ÎN ŞCOALĂ | Speranţa FARCA

TULBURĂRILE DE COMPORTAMENT | Gabriela ALECU

COPIII MICI ŞI NOILE MEDIA. O PRIVIRE REALISTĂ | Kees BOTH

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

CRITERII PENTRU EVALUAREA PROGRAMELOR DE ELEARNING | Olimpius ISTRATE

CALITATEA EVALUĂRII PROGRAMELOR SOCIALE ŞI EDUCAŢIONALE: NEVOIA DE FORMARE A EVALUATORILOR | Simona VELEA

COMUNICAREA DE GRUP ÎN GRĂDINIŢĂ | Monica CUCIUREANU

ÎNVĂŢAREA FIZICII – ÎNTRE NECESITATE ŞI INDIFERENŢĂ | Gelu MAFTEI

REFORMA CURRICULUMULUI ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ; STUDIU DE IMPACT | Claudiu Marian BUNĂIAŞU

PARTICIPAREA TINERILOR LA FORMARE PROFESIONALĂ. OPORTUNITĂŢI ŞI OBSTACOLE | Iulian NEACŞU, Corina-Cristiana DALU

AGENDA EDUCAŢIEI

DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ ALE ELEVILOR – ÎNTRE NECESITATE ŞI OPORTUNITATE | Adriana POPESCU

ETWINNING: DEZVOLTARE PROFESIONALĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE ŞI NOI OPORTUNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE PENTRU ELEVI | Gabriela APOSTOLESCU, Simona VELEA

PROIECTUL SEFIN: CERCETĂRI MULTIDISCIPLINARE PRIVIND UTILIZAREA SISTEMELOR INFORMATICE INTELIGENTE PENTRU EFICIENTIZAREA ÎNVĂŢĂRII | Olimpius ISTRATE, Radu GRAMATOVICI, Cristian FOTA

PROIECTUL „INTEGRATING CALL IN EARLY EDUCATION ENVIRONMENTS” | Simona GABUREANU, Irina VASILESCU

Anul LIX – nr. 3 – 2011

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

PROBLEME PRIVIND RECUNOAȘTEREA PRACTICANȚILOR COMPETENȚI ÎN ORIENTAREA CARIEREI| Leonardo EVANGELISTA

PORTOFOLIU DIGITAL ÎN SISTEM E-LEARNING| Luminiţa Cătălina TĂSICA

COMPORTAMENTUL MANAGERULUI INTUITIV | Paul BLENDEA

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII (LLP) – RAPORT NAŢIONAL INTERMEDIAR 2007 – 2009 ROMÂNIA| Petre BOTNARIUC

NOUVELLES PERSPECTIVES DANS L’ORIENTATION SCOLAIRE EN FRANCE (NOI PERSPECTIVE ÎN ORIENTAREA ȘCOLARĂ ÎN FRANȚA) | Graziana BOSCATO

TRANZIŢIA DE LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL OBLIGATORIU LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR – PERSPECTIVA CONSILIERILOR ŞCOLARI| Speranţa Lavinia ŢIBU

IMPLEMENTAREA PORTOFOLIULUI EDUCAŢIONAL ÎN ŞCOALĂ | Alina GAVRILIŢĂ

CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ A ŞCOLII ŞI VALORILE PROFESORILOR | Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ

REZULTATE PRIVIND NIVELUL DEPRINDERILOR DE CORECTARE RECIPROCĂ ALE ELEVILOR DIN CLASELE A III-A ŞI A IV-A CA URMARE A APLICĂRII MODELULUI COOPERANT LEARNING TOGETHER| Carmen POPA

FORMAREA DIDACTICĂ INIŢIALĂ ÎN VIZIUNEA STUDENŢILOR (NIVELUL I) | Gabriela DOMILESCU

PROIECTAREA PEDAGOGICĂ A SOFTULUI EDUCAŢIONAL – UN MODEL INTEGRATIV AL CONSTRUIRII CUNOAŞTERII | Petre BOTNARIUC

DEZVOLTAREA UNUI APARAT CRITIC PENTRU COMPORTAMENTUL ECONOMIC AL ACTORILOR SOCIALI ÎN RAPORT CU ÎNVĂŢĂMÂNTUL| Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ

AGENDA EDUCAŢIEI

IN MEMORIAM. SOFIA CHRISOSCOLEU-COCEA| Eugen NOVEANU

PROMEP| Luminiţa Cătălina TĂSICA

PROGRAMUL DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII – O OPORTUNITATE DE DEZVOLTARE INDIVIDUALĂ ŞI INSTITUŢIONALĂ | Corina POPESCU, Mărioara ENE

EUROGUIDANCE| Mihai IACOB

BE – OK, PROIECT EUROPEAN ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI DE TIP BULLYING | Ioana ŞANDRU

WRITING THEATRE| Alina GAVRILIŢĂ

Anul LIX – nr. 4 – 2011

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

STILURI DE ÎNVĂȚARE ȘI STILURI DE PREDARE – UNDE ESTE DIFERENȚA?| Carol CĂPIŢĂ

COMPETENȚE PROFESIONALE ÎN FORMAREA INIȚIALĂ A PROFESORILOR: UNELE ASPECTE ALE EXPERIENȚEI DE LA FACULTATEA DE EDUCAȚIE, UNIVERSITATEA DIN VALLADOLID (SPANIA) | Paloma Castro PRIETO

DIDACTICA LA ŞCOALA COMPETENŢELOR – DOMINANTE ŞI EXEMPLIFICĂRI ALE SCENARIULUI DIDACTIC | Dan BADEA

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

DE LA VARIÉTÉ À LA CONVERGENCE – CONSIDÉRATIONS SUR QUELQUES PRATIQUES ET PROJETS EUROPÉENS TOURNÉS VERS L’ÉDUCATION PLURILINGUE (DE LA VARIETATE LA CONVERGENȚĂ – CONSIDERAȚII PRIVIND UNELE PRACTICI ȘI PROIECTE EUROPENE ORIENTATE SPRE EDUCAȚIA PLURILINGVĂ) | Dan Ion NASTA

DIDACTICA LIMBILOR STRĂINE. OPORTUNITĂŢI EUROPENE ŞI STRATEGII ACTUALE | Daniela FLOAREŞ

EDUCAȚIE ÎN TRANZIȚIE: METODOLOGII DE EXPLORARE A CAZULUI ROMÂNIEI | F. Tony DI GIACOMO

REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII STUDENȚILOR ROMÂNI LA DISCIPLINELE ȘTIINȚIFICE – O EXPLORARE A TENDINȚELOR DEZVĂLUITĂ DE REZULTATELE TIMSS DIN 2003 | Gabriela Nausica NOVEANU

METODE DIGITALE COMPLEMENTARE ÎN PREDAREA-ÎNVĂŢAREA FIZICII | Carmen – Gabriela BOSTAN

ABORDAREA INTEGRATĂ A CURRICULUMULUI ŞCOLAR | Luminiţa CATANĂ, Octavian MÂNDRUŢ

EDUCAŢIE PENTRU DREPTURILE OMULUI | Eugen STOICA

DEZVOLTAREA UNUI STANDARD NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIA PENTRU ÎNTREPRINDERI ÎN ANGLIA | Craig GREWCOCK, Malcolm HOARE

CÂND PRODUCE ŞCOALA REVOLUŢIONARI. O INCURSIUNE ÎN ISTORIA SOCIALĂ A VIEŢII UNIVERSITARE INTERBELICE | Ionuţ BUTOI

PARTICIPAREA PĂRINȚILOR LA ȘCOALA OBLIGATORIE. O ABORDARE INOVATOARE PRIVIND DREPTURILE OMULUI ÎN EDUCAȚIA DE CALITATE | Michele BRUNELLI

INVERSAREA SPIRALEI CARE COBOARĂ: OPORTUNITĂȚI PENTRU ABORDĂRILE CENTRATE PE ELEV ÎN DOMENIILE PRIORITARE ALE EDUCAȚIEI | Ligia SARIVAN

FORMAREA CADRELOR DIDACTICE UNIVERSITARE. STUDIU COMPARATIV PRIVIND SCOPURILE FORMĂRII CONTINUE ŞI IMPORTANŢA LOR | Nicoleta DUŢĂ

VOLUNTARI EUROPENI DUPĂ FINALIZAREA STUDIILOR ŞI ÎNAINTE DE ANGAJARE | Sorin MITULESCU, Elena Mihaela DAMIAN

PROIECTAREA CURRICULARĂ ÎN CONDIŢIILE INSTRUIRII PE COMPETENŢE | Octavian MÂNDRUŢ, Luminiţa CATANĂ

AGENDA EDUCAŢIEI

INTERVIU CU PROFESORUL PAUL KIM, STANFORD UNIVERSITY SCHOOL OF EDUCATION | Angela TEŞILEANU

DEMERSURI DE FUNDAMENTARE A NOULUI CADRU DE REFERINŢĂ AL CURRICULUMULUI NAŢIONAL. O EXPERIENŢĂ DE PROIECT | Laura-Elena CĂPIŢĂ

UN MODEL DE FORMARE A PROFESORILOR | Angelica MIHĂILESCU

A 4A CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ – TIC PENTRU ÎNVĂȚAREA LIMBILOR STRĂINE, FLORENȚA 20-21 OCTOMBRIE 2011 | Ligia SARIVAN

CONFERINȚA ANUALĂ EDEN, DUBLIN 19-22 IUNIE 2011 | Angela TEŞILEANU

RECENZII

WIM VEEN, BEN VRAKKING. HOMO ZAPPIENS. JOC ŞI ÎNVĂŢARE ÎN EPOCA DIGITALĂ (Homo Zappiens: Growing up in a digital age, Network Continuum, 2007). Bucureşti, Editura Sigma, 2011, ISBN 978-973-649-713-1 | Daria DOBRE

EACEA. TEACHING READING IN EUROPE: CONTEXTS, POLICIES AND PRACTICES (Învățarea citirii în Europa: contexte, politici și practici). Bruxelles (EACEA P9 Eurydice), 2011, 207 p. ISBN 978-92-9201-179-6 | Veronica Gabriela CHIREA

Anul LVIII – nr. 1 – 2010

Număr întreg | Cuprins

CUVÂNT ÎNAINTE

MANAGEMENT ŞI CALITATE ÎN EDUCAŢIE

MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT – EVALUAREA INTERNĂ A PERSONALULUI DIDACTIC ÎN VEDEREA OPTIMIZĂRII EXPERTIZEI PROFESIONALE | Carmen BĂLĂŞOIU, Paul BLENDEA, Viorica POP

MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT – CERCETAREA ŞI INOVAREA REALIZATE DE PERSONALUL DIDACTIC | Carmen BĂLĂŞOIU, Paul BLENDEA, Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ, Viorica POP

MANAGEMENTUL CLASEI – ÎNTRE RUTINĂ ŞI PROVOCARE | Eugenia Claudia GOGA

MANAGEMENT ŞI ADECVARE

EDUCAȚIA NEADMINISTRABILĂ – O ALTĂ MODALITATE DE A ANALIZA MANAGEMENTUL EDUCAȚIEI | Kazuko NARUI

COMPETENŢELE MANAGERIALE – CÂT CONTEAZĂ PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI DE PROIECTE AL UNEI UNITĂŢI ŞCOLARE? | Ciprian FARTUŞNIC

DESCENTRALIZAREA CURRICULARĂ – ÎNTRE DEZIDERAT ŞI REALITATE | Olimpia MATEESCU

DE CE ABSENTEAZĂ ELEVII? | Raluca Maria ROTAR

MANAGEMENT DE SISTEM ŞI DE PROCES

COMPETENŢELE PARTAJATE ŞI POLITICILE DE DESCENTRALIZARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR | Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ

MANAGEMENT EDUCAŢIONAL – PERFORMANŢĂ ŞI DESCENTRALIZARE | Lucica CRISTEA

MANAGEMENTUL FORMĂRII

MODEL DE COMUNICARE PENTRU CASELE CORPULUI DIDACTIC | Diana MELNIC

RESPONSABILITATE ÎN FORMAREA CADRELOR DIDACTICE | Roxana Corina MĂRCUŞANU

UNELE ASPECTE PRIVIND METODELE REAL-ACTIVE ŞI FUNCŢIILE ACESTORA, INSTRUMENTE ANGAJATE ÎN PROCESUL INSTRUIRII | Ileana BĂLAN

CONSTITUIREA UNEI ECHIPE CU AJUTORUL TESTULUI BELBIN | Diana Cristina FRĂTEANU

FORME DE COMUNICARE ÎN MANAGEMENTUL EDUCATIONAL | Mircea BĂDUŢ

MODELE DE INTERVENŢIE

SITUAŢII DE ÎNVĂŢARE PENTRU ELEVII CLASELOR A XII-A. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR DE INVESTIGARE ŞI VALORIZARE A PROPRIEI EXPERIENŢE | Pompilia HERMAN

EDUCAŢIA SOLUŢIONĂRII CONFLICTELOR | Ioana-Claudia LAZĂR

SEMNIFICAŢII ŞI DEZVOLTĂRI ÎN MANAGEMENTUL EDUCAŢIEI ŞI PEDAGOGIE

MEDALION PEDAGOGIC: MIRON IONESCU | Anton ILICA

RAPORTUL DE CAPITAL INTELECTUAL AL ORGANIZAŢIEI | Laura BORBE

Anul LVIII – nr. 2 – 2010

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

CONSILIEREA CA PROFESIE ŞI PROFESIONALIZAREA PRACTICII CONSILIERII | Gheorghe TOMŞA

„COMUNITĂŢILE DE PRACTICĂ” UN POSIBIL INSTRUMENT DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A CONSILIERILOR ŞCOLARI | Carmen IOSIFESCU

METODE ŞI TEHNICI UTILE ÎN CONSILIEREA ADOLESCENŢILOR CU AGRESIVITATE RIDICATĂ | Ramona-Elena STEMATE

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

RELAŢIA CIUDATĂ ÎNTRE PERSOANELE DE GEN MASCULIN ŞI PUTERE: ANALIZA RELAŢIEI ÎNTRE VALORI ŞI STAREA DE BINE ÎN ADOLESCENŢĂ | Andrea LAUDADIO, Giuliana FRANCIOSA, Lavinia MAZZOCCHETTI, Antonietta MAIORANO, Francisco Javier Fiz PÈREZ

SERVICIILE DE ORIENTARE ŞI CONSILIEREA CARIEREI DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR EUROPEAN – ANALIZĂ COMPARATIVĂ | Speranţa ŢIBU

ACREDITAREA PROFESIONIŞTILOR ÎN CONSILIERE ÎN CONTEXT INTERNAŢIONAL: ANALIZĂ COMPARATIVĂ | Luís Sobrado FERNÁNDEZ, Elena Fernández REY, Cristina Ceinos SANZ, Rebeca García MURIAS, Ana Couce SANTALLA

INTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALĂ A PERSOANELOR SEROPOZITIVE | Geanina SURDU, Iulian PETRE

DESCHIDEREA UNOR NOI ARII ÎN CONSTRUIREA CARIEREI PENTRU COPIII STRĂZII DIN TURCIA: ŞTIINŢĂ, TEHNOLOGIE ŞI INOVAŢIE | Ilkay SAVCI

CONECTAREA SERVICIILOR DE CONSILIERE – MODELUL GIANT | Alina GRAVILIŢĂ, Mihai IACOB

AGENDA EDUCAŢIEI

„W-EDUCATION” – APĂ PENTRU VIAŢĂ – EDUCAŢIE PENTRU APĂ CURATĂ | Luminiţa TĂSICA

PRESTO – INSTRUMENTE DE SUSŢINERE A EDUCAŢIEI ÎNTRE EGALI | Delia GOIA

NCP-VET-CO | Mihai IACOB

TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA PIAŢA MUNCII | Alina GAVRILIŢĂ

ORIENTAREA VIRTUALĂ | Mihai IACOB

Anul LVIII – nr. 3 – 2010

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

DEFINIREA ŞI CLASIFICAREA COMPETENŢELOR | Cezar BÎRZEA

STUDII DESPRE CURRICULUM ȘI ISTORIA PREZENTULUI | Thomas POPKEWITZ

COMPETENŢE ŞI CUNOŞTINŢE – FAŢA ŞI REVERSUL ABORDĂRII LOR | Dan BADEA

PEDAGOGIA COMPETENŢELOR – O VIZIUNE INTEGRATOARE ASUPRA EDUCAŢIEI | Marin MANOLESCU

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

DESPRE A ÎNVĂŢA ELEVUL SĂ ÎNVEŢE | Nicoleta BERCU, Laura-Elena CĂPIŢĂ

EVALUAREA PRIN COMPETENŢE: O ABORDARE EMPIRICĂ A CRITERIILOR UTILIZATE DE CADRELE DIDACTICE UNIVERSITARE ÎN ACTIVITATEA CU STUDENŢII | Nicoleta DUŢĂ, Kattherinne Urriola LÓPEZ, Patricia Compańó FERNÁNDEZ, Juan Cárdenas TAPIA

O NOUĂ PARADIGMĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC: CENTRAREA PE COMPETENŢE | Maria Eliza DULAMĂ

2005 REFORMA CURRICULUMULUI ÎN TURCIA ȘI UN EXEMPLU DESPRE GEOGRAFIE | Eyüp ARTVINLI

INSTRUIREA CENTRATĂ PE COMPETENŢE – ÎNTRE DIMENSIUNEA TEORETICĂ ŞI APLICAREA LA CLASĂ | Octavian MÂNDRUŢ

ORELE DE EDUCAŢIE PLASTICĂ ŞI KITSCH-UL | Mihaela Alexandra POP

SENSIBILITÉ ET EXPRESSION CULTURELLES: QUELQUES PISTES POUR LA FORMATION ACTIONNELLE D’UNE COMPÉTENCE CLÉ (SENSIBILITATEA ȘI EXPRESIA CULTURALE: CÂTEVA SFATURI PENTRU PREGĂTIREA ACȚIONALĂ A UNEI COMPETENȚE CHEIE) | Victoria – Delia BUNCEANU

COMPETENŢELE CHEIE – DE LA DECLARAŢII DE POLITICĂ EDUCAŢIONALĂ LA INTEGRAREA ÎN PROCESUL DIDACTIC | Ligia SARIVAN

INSTRUMENTARUL POLITICILOR LINGVISTICE EDUCATIVE ÎN EUROPA ŞI COMPETENŢA CHEIE „COMUNICARE ÎN LIMBI STRĂINE” | Dan Ion NASTA

DOMENII DE COMPETENŢE CHEIE EUROPENE: COMUNICAREA ÎN LIMBA MATERNĂ | Angelica MIHĂILESCU

DOMENIUL DE COMPETENŢĂ CHEIE MATEMATICĂ ŞI ELABORAREA CURRICULARĂ | Luminiţa CATANĂ

DIMENSIUNI AXIOLOGICE ŞI EXIGENŢE EUROPENE ÎN PREDAREA-ÎNVĂŢAREA-EVALUAREA DISCIPLINELOR SOCIO-UMANE | Angela TEŞILEANU

IMPLEMENTAREA COMPETENŢEI SOCIALE ÎN ŞCOALĂ | Mihai IACOB, Alina GAVRILIŢĂ

DOMENII DE COMPETENŢE CHEIE EUROPENE: COMPETENŢA DIGITALĂ | Petre BOTNARIUC, Luminiţa TĂSICA

OPINII PRIVIND PREDAREA ÎN CICLUL PRIMAR ÎN VIZIUNEA COMPETENŢELOR – CHEIE | Robert Constantin NENIŞANU

AGENDA EDUCAŢIEI

RESTRUCTURAREA CURRICULUM-ULUI NAŢIONAL. ANALIZA CONDIŢIILOR DE IMPLEMENTARE | Simona Luciana VELEA, Irina HORGA, Laura-Elena CĂPIŢĂ

SIMPOZION NAŢIONAL PE TEMA COMPETENŢELOR DESFĂŞURAT LA SIBIU | Constantin DINCĂ

METODOLOGIA IMPLEMENTĂRII COMPETENŢELOR – CHEIE ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR | Luminiţa CATANĂ

PROGRAM DE FORMARE „COMPETENŢELE CHEIE ÎN GEOGRAFIA ŞCOLARĂ” | Mariana EPURAŞ

DELIBERAREA ÎN DEMOCRAŢIE – GHID DE BUNE PRACTICI | Corina LECA

RECENZII

OCTAVIAN MÂNDRUŢ. COMPETENŢELE ÎN ÎNVĂŢAREA GEOGRAFIEI. GHID METODOLOGIC. Bucureşti, Editura Corint, 2010, 232 p., ISBN: 978-973-135-552-8 | Gica PEHOIU–MÂNDRUŢ

BASARAB NICOLESCU. TRANSDISCIPLINARITATEA. MANIFEST. Iaşi, Editura Junimea, 2010, 100 p., ISBN: 973-37-1223-7 | Carmen – Gabriela BOSTAN

Anul LVIII – nr. 4 – 2010

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

CONCEPTUL DE GENERAȚIE ÎN TEORIILE DESPRE TINERI | Carmen LECCARDI, Carles FEIXA

LE RÔLE DE LA RECHERCHE SOCIALE À L’ÉPOQUE COMMUNISTE: INSTRUMENT OU ANNEXE DES STRATÉGIES POLITIQUES? LE CAS DU CENTRE DE RECHERCHES POUR LES PROBLÈMES DE LA JEUNESSE (ROLUL CERCETĂRII SOCIALE ÎN ERA COMUNISTĂ: INSTRUMENT SAU ANEXĂ A STRATEGIILOR POLITICE? CAZUL CENTRULUI DE CERCETARE PENTRU PROBLEME DE TINERET) | Alexandra BARDAN

ȘCOALA ȘI CULTURA TINERILOR: CĂSĂTORIE NEFERICITĂ SAU CONCUBINAJ? | Carles FEIXA

EDUCAȚIE ȘI INOVARE ECONOMICĂ | Iulian NEACȘU

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENȚIE, BUNE PRACTICI

OPORTUNITĂȚI DE ACCES ȘI ALEGEREA ȘCOLII ÎN FRANȚA ȘI ITALIA | Benedetta CAMPIA

CONSUM ÎN TIMPUL LIBER, AUTONOMIE ȘI PLANURI DE VIITOR ALE TINERILOR | ERCSEI Kálmán, KISS Zita, SZABÓ Júlia

EXPERIENȚE EUROPENE ÎN POLITICA ȘI MUNCA DE TINERET. ANALIZE COMPARATIVE | Iulian NEACȘU, Ana Maria DALU, Corina DALU, Octav MARCOVICI

ANGAJABILITATE ȘI OPORTUNITȚI DE ANGAJARE PENTRU TINERII CU ORIGINE MIGRATORIE SAU ETNIC MINORITARĂ | Octav MARCOVICI

DESCENTRALIZAREA EDUCAȚIEI, ÎNCUNUNARE A RESPONSABILITĂȚII COMUNITĂȚII LOCALE | Speranța FARCA

CULTURA FAMILIALĂ ROMNEASCĂ ȘI VIOLENȚA ASUPRA COPIILOR | Corina BISTRICEANU PANTELIMON

DEZVOLTAREA VOLUNTARIATULUI ÎN ROMNIA DUPĂ 1989 | Elena Mihaela DAMIAN

RECENZII

GRIET VERSCHELDEN, FILIP COUSSEE, TINEKE VAN DE WALLE & HOWARD WILLIAMSON (eds.). THE HISTORY OF YOUTH WORK IN EUROPE. Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2009, 179 p, ISBN: 978-92-871-6608-1 | Sorin MITULESCU

CRISTINA GAVRILUȚĂ & NICU GAVRILUȚĂ. SOCIOLOGIA SPORTULUI. Iași, Editura Polirom, 2010, 254 p., ISBN: 978-973-46-1589-6 | Marius LAZĂR

SERGIU BĂLŢĂTESCU, FLOARE CHIPEA, IONEL CIOARĂ, ADRIAN HATOS & SORANA SĂVEANU (coords.) EDUCAȚIE ȘI SCHIMBARE SOCIALĂ. PERSPECTIVE SOCIOLOGICE ȘI COMUNICAȚIONALE. Editura Universității din Oradea, 2010, 397 p., ISBN: 978-606-10-0045-6 | Sorin MITULESCU

RP 2016 / 1

THEORETICAL APPROACHES

ARE SKILLS FORECASTS USEFUL FOR GUIDANCE AND CAREERS EDUCATION ? | Pedro Moreno DA FONSECA

Full article | Abstract & Keywords

Abstract: The utility and adequacy of skills forecasts to support the work developed in career guidance and counselling and careers education is discussed. To do so the quality of underlying survey data is analysed and career learning theory is used to discuss their potential role in developing career management skills of individuals. Conclusions indicate that forecasts utility is increased by combining distinct sources of data in career services provision and by widening the range for speculative utilisation of data. Examples of successful integration of forecasts in practice oriented career learning activities are provided.

Keywords: Career guidance, Careers Education, Forecasts, Skills forecasts, Career learning, Labour market information.


COMPROMISED MISSION: VOCATIONAL INDECISION | László BRASSAI

Full article | Abstract & Keywords

Abstract: The theoretical approach and the empirical results point that vocational decision is an important task in the development of identity, decisional maturity which in the same time revealing optimal functioning of personality. This developmentally salient situation is passed successfully by those with clear options, while being perceived as a source of major stress by those with doubts of their choice, or to choosing between vocational alternatives (undecided) and by those with no alternatives, or uninterested in vocational decision (indecisiveness) alike. Some of the causes if vocational indecisiveness have been identified early on, this being the order informational, competences or emotional. The existential framework can provide a process-oriented framework for interpreting career indecisiveness. This article focus on existential consideration for career counselling highlighted the added values of existential approach in interpreting career indecisiveness.

Keywords: adolescence, career indecisiveness, existential theory.


THE ROLE OF COUNSELLING IN DEVELOPING THE STUDENTS’ EDUCATIONAL RESILIENCE | Ramona Elena ANGHEL

Full article | Abstract & Keywords

Abstract: Promoting educational resilience is necessary in our society, considering the high number of students that are confronted with many adverse conditions – from individual risk factors to systemic ones – that affect their academic and professional development. Educational resilient students maintain their motivation for learning and they succeed academically despite the influence of risk factors that make them vulnerable to school failure. School counselling has an active and meaningful role in developing students’ educational resilience, through direct interventions as well as programs addressed to the teachers and parents, or through activities that support school-community partnerships.

Keywords: educational resilience, students, school counselling, resources.


HOW TO MAKE USE OF LEARNING OUTCOMES-BASED ASSESSMENT. EXAMPLES FROM RELIGIOUS EDUCATION | Emil LAZĂR

Full article | Abstract & Keywords

Résumé: L’éducation comprend deux parties complémentaires, l’une anthropologique et autre expressive (manifeste). Les attitudes et les valeurs religieuses sont font partie du domaine affectif. Le table avec les niveaux données des résultats d’apprentissage est une proposition pour une possible grille d’évaluation appréciatif-qualitative positive (pour montrer ce qu’il faut corrigé) dans l’éducation religieuse. Chaque niveau est défini d’un ensemble de descripteurs quels indiquent les résultats d’apprentissage relève pour les compétences aproprié du niveau respectif.

Les mots-clé: évaluation, éducation religieuse, résultats d’apprentissage, niveaux d’appréciation, table des niveaux.

Abstract: From the perspective of values, education involves two complementary parts, one anthropological and one manifest. Religious attitudes and values belong to the affective field. These are decomposable units that are hard to evaluate. The matrix of learning outcomes is a project for a positive positive-qualitative evaluation grid proposed for use in the religious education. Each level is defined by a set of descriptors that indicate learning outcomes relevant to the competencies corresponding to that level.

Keywords: Evaluation, religious education, learning outcomes, levels of appreciation, matrices.


MULTIGRADE EDUCATION IN EUROPE | Irina Roxana ACATRINEI

Full article | Abstract & Keywords

Abstract: Each child has the right to be understood and encouraged during the learning process. They are different in their development, learning styles, individual features. In a multigrade classroom, there are also age differences. In a multigrade class, teaching means working simultaneously with two, three or four classes, in the same time, depending on the number of students. The educational process is conducted according to the same plan and curricula available to other schools. The multigrade teaching continues to be a reality in our days. The geographical specificity of some countries, the social and economic situation of the provinces contribute to its preservation. It is our duty, of everyone to know its specifics and to invest in human and material resources.

Keywords: management, competence, school manager, performance 


RESEARCH RESULTS

THE RIGHT TO EDUCATION IN THE 21ST CENTURY. INTERVIEW-BASED STUDY WITH INTERNATIONAL AND EUROPEAN OFFICIALS, POLICY-MAKERS AND JUDGES | Mihaela-Viorica RUŞITORU

Full article | Abstract & Keywords

Abstract: The right to education is a social right guaranteed by both European and wider international legal tools such as the European Convention on Human Rights and the Universal Declaration of Human Rights. The hypothesis of this research was that the right to education evolves constantly, influencing educational policies. An interview-based study with officials, judges and policymakers from UNESCO, OECD, ILO, CoE, ECHR and CJEU was mobilised in order to check this hypothesis. The thematic analysis demonstrated that the right to education encompasses, not only margin of appreciation and subsidiarity, but also axes concerning compulsory education and alphabetisation, mobility and non-discrimination.

Keywords: right to education, political analysis, International Organisations, United Nations Education, Science and Culture Organisation (UNESCO), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), International Labour Organisation (ILO), Council of Europe (CoE), European Court of Human Rights (ECHR), European Union (EU), Court of Justice of the European Union (CJEU). 


TEACHERS’ USE AND PERCEPTIONS OF DIGITAL SCHOOL TEXTBOOKS IN ROMANIA | Diana COJOCNEAN

Full article | Abstract & Keywords

Abstract: The current study presents the case of the Romanian education system adopting digital textbooks in primary school. The study is based on the data collected from a one-question online survey conducted within the online teachers’ community,didactic.ro, and on qualitative data collected from two sources, firstly, a ethnographic source, namely, teachers’ online comments to the one-question survey and secondly, English teachers’ answers to an online open ended questionnaire. The data from these sources were triangulated in order to render a better picture of the use and perceptions of digital textbooks in the Romanian education system. The main aim of the study was to investigate the way primary school teachers use the available digital textbooks but also to examine the extent to which these textbooks are perceived as useful or not by primary school teachers and to identify the possible faults and positive aspects related to the use and content of digital textbooks.

Keywords: e-learning, digital textbooks, digitization policy, computer assisted language learning (CALL), mobile assisted language learning (MALL). 


THE RELATIONSHIPS BETWEEN SPECIAL EDUCATION NEEDS STUDENTS (SEN) AND THEIR SCHOOL MATES FROM THE PERSPECTIVE OF INCLUSIVE EDUCATION | Nicoleta ADET, Cristian-Mihai POMOHACI

Full issue | Abstract & Keywords

Abstract: The main components of inclusive education are access and equal opportunities. This creates a friendly environment where the student can feel good and reach his full potential. The transition to inclusive education depends on the willingness and openness to diversity of a number of components of the educational process, as well as of the students as a human resource from inclusive schools. Seen as in Romania there are no fully inclusive schools, but only integrating schools, we point out possible directions for inclusive education to take which will improve conditions for students integrated in normal schools. This study is part of a larger research project. Here we focus on aspects that improve the wellbeing of students with special educational needs (CES acronym in Romania) with respect to relations with the other pupils.

Keywords: inclusion, integration, wellness, special educational needs, tolerance. 


A COMPARATIVE STUDY ON STUDENTS’ AND EMPLOYERS’ PERCEPTION ON COMPETENCIES AND SKILLS ACQUIRED TO ACCESS THE JOB MARKET | Manuela EPURE, Ruxandra Eleonora VASILESCU

Full article | Abstract & Keywords

Abstract: The graduates’ access in the job market is secured, to a large extent, by the level of training on completion of studies, i.e. the acquired competencies and skills. At the same time, the employers are concerned with attracting young graduates not only holders of a university degree, but those who make the proof of a good theoretical and practical training, to meet the current demands and perform well on the job. The POSDRU competition gave us the opportunity to have the Adapt2jobs (www.adapt2jobs.ro) project financed, and enabled us this study. The comparative study was designed on the principles of quantitative research and was possible as a result of processing the data collected during two student and employer surveys, basically aiming at the same variables. The originality of the study lies in the simultaneous analysis of both the students’ and the employers’ perception over the same variable, e.g. the capacity to identify problems and find solutions. The results of the study were used during the implementation of the Adapt2jobs project and underlied the intervention on the curriculum but also on the content of three different areas of studies: social sciences, economic sciences and architecture.

Keywords: competencies, skills, curriculum, survey, employers, students, job market, UBC (University-Business Cooperation). 


EDUCATION AGENDA

THE PROJECT “PREVENTING AND REDUCING SCHOOL BULLYING THROUGH DEMOCRATIC CITIZENSHIP AND HUMAN RIGHTS EDUCATION” | Andreea-Diana SCODA

Full article


eTWINNING ROMANIA – THE RESULTS IN 2015 | Alexandra ARAMĂ, Oana GHEORGHE

Full article


“SUPPORT CULTURE IN EDUCATION”. DEVELOPING A KNOWLEDGE-BASED NETWORK TO FACILITATE ACCESS TO CULTURE IN ROMANIAN SCHOOLS| Raluca IACOB

Full article


WHAT CHANGES WOULD YOU LIKE TO SEE IN THE ROMANIAN EDUCATIONAL SYSTEM? RESPONSES FROM AMERICAN PEACE CORPS VOLUNTEERS | John Robert MUNDAHL

Full article


BOOK REVIEWS

ROBERT J. MARZANO. ARTA ŞI ŞTIINŢA PREDĂRII: UN CADRU CUPRINZĂTOR PENTRU O INSTRUIRE EFICIENTĂ (The art and science of teaching: a comprehensive framework for effective instruction, 2007, ASCD, Virginia). Bucharest, Trei Publishing House, 2015, 365 p., ISBN 978-606-719-318-3 | Armand A. VOINOV

Full review


FULL ISSUE

rp 2014 – 2

THEORETICAL APPROACHES

CHANGING EDUCATION IN A CHANGING SOCIETY. SOME REMARKS ON THE POLISH CASE | Krystyna SZAFRANIEC

Full article | Abstract&Keywords

Abstract: After 1989, young Poles showed high expectations related to education. As a result of strong pressure for change, education began to open in the direction of popular expectations even before real reforms have been implemented. Later on reforms were promoted but schools, instead of playing a growing role in promoting young generation remained the same channel that helps families with promoting social and cultural benefits, contributing to the polarization of society. Therefore, further reforms are needed both at the pre-university and university levels to provide better educational and vocational guidance, to develop creativity and original thinking.

Keywords: “downward elevator”, educational structure, education paths, higher and secondary education, life-long learning, polarization of society, supply of education.


TOMA COCIŞIU AND THE ACTIVE SCHOOL IDEAS DICTIONARY | Steliana LEFTER, Viorel NICOLESCU

Full article | Abstract&Keywords

Abstract: Toma Cocişiu (1887-1986), one of the most active and long-living pedagogues of the Romanian Active School, who’s name is linked to the founding of the famous „Blaj Experimental School”, left a rich archive behind, mirroring his efforts, projects, hopes and dreams. He aimed to elaborate – among other things – a comprehensive „Dictionary of Ideas of the Active School”. The manuscript, unpublished until now, contains a series of files on emblematic ideas concerning fundamental pedagogical terms. This article tries to present Cocişiu’s efforts in this direction.

Keywords: Toma Cocişiu, alternative education, Blaj experimental school, individual study, child experience.


RESEARCHES, INTERVENTION MODELS, GOOD PRACTICES
THE JENA PLAN IN THE NETHERLANDS | Kees BOTH

Full article | Abstract&Keywords

Abstract: More than 50 years ago the first non-graded multi-aged groups organized according to the Jena Plan were registered in the Netherlands. Their number increased quite fast, due to several factors: the interest of parents and teachers for innovation in education; the openness of the Dutch educational system for freedom and innovation in education, encouraging parents, teachers and communities to organize schools with certain pedagogical or confessional particularities; last but not least, the support of experts in the educational field, in order to adapt the Peter Petersen model to the realities of the contemporary Dutch society and school. This is in fact a major strength of the Jena Plan: its openness and the adaptability to present-day needs and realities of schools and societies. This article starts from the contribution of prof. Kees Both „Jena Plan in the Netherlands”, held during the national seminar with international participation „Jena Plan in Romania – Two Decades of Existence” (Mangalia, 5 – 7 September 2014). Translation: Monica Cuciureanu

Keywords: Jena Plan, freedom in education, world orientation.


THE JENA PLAN AFTER TWO DECADES IN THE ROMANIAN EDUCATION SYSTEM | Gheorghe FELEA

Full article | Abstract&Keywords

Abstract: This article starts from the contribution of conf. univ. dr. Felea „Globalisation and Pluralism in the Romanian Pre-univerty School System”, held during the national seminar with international participation “Jena Plan in Romania – Two Decades of Existence” (Mangalia, 5 – 7 September 2014). The author briefly describes in the first part of the article the history of the Jena Plan in Romania, both during the period between the two World Wars and after 1989. In the second part of this material a special attention is given to the terms ”identity” and ”alterity”, which belong to the specific concepts connected to the field of educational alternatives. Conclusions and a rich list of references are to be found at the end of this article, dedicated to the celebration of two decades of existence of the Jena Plan in Romania.

Keywords: educational pluralism, identity, alterity, difference, educational alternative.


QUO VADIS JENA PLAN | Monica CUCIUREANU

Full article | Abstract&Keywords

Abstract: Teachers and experts from Romania and abroad have met to celebrate 20 years of activity according to the Jena Plan in Romania, but also to analyze the recent history of this educational alternative in our country and to design its future development. This article starts from two contributions of the author ”Reform in Early Childhood Education from the perspective of the Jena Plan” and ”Recent tendencies in the Jena Plan movement in Romania”, held during the national seminar with international participation ”Jena Plan in Romania – Two Decades of Existence” (Mangalia, 5 – 7 September 2014).

Keywords: educational pluralism, identity, alterity, difference, educational alternative.


ORIENTATION IN THE ENVIRONMENT WITHIN THE JENA PLAN | Luminiţa MARTINESCU

Full article | Abstract&Keywords

Abstract: Taking into account the age-particularities of children at preschool level, a special emphasis is made on their direct contact with nature and with real life, in general, because personal experience is the best foundation for learning. According to the Jena Plan, kindergarten-teachers should start from practical issues in order to enable children to acquire knowledge, to help them develop through an internal individual process and to achieve good education. The orientation into the environment must be seen in this context. The environment represents all external factors, both related to nature and to human society, influencing one’s existence and condition. Since birth, children grow and develop bio-psycho-socially under the direct influence of the environment. It represents for them the main source of learning. Being directly in contact with people, objects, natural and social phenomena, preschool children develop their personality and adjust to certain realities.

Keywords: Jena Plan, preschool education, orientation in the environment.


STEP BY STEP… AMONG MEMORIES | Ioana TARĂU

Full article | Abstract&Keywords

Abstract: This year Step by Step reached 20 years since its implementation in the Romanian educational system. The innovative elements (the approach by using teaching, learning and evaluation methods which take into account child personality, the personalisation of education, the activity in activity centres), as well as the principles on which this alternative is based, have led to the spreading of this program in the entire country, both at pre-school, as well as at primary-school level. At School No. 5 in Bucharest the alternative has been successfully working for sixteen years, and, starting this school year, the number of Step by Step classes has surpassed the traditional method classes at primary school level. The article presents both views regarding the approach and the integration of alternative education in public schools distinguishing the Step by Step particularities and the traditional system.

Keywords: alternative education, integrated curriculum, thematic study.


THE TEACHER’S ENTHUSIASM AND THE POWER OF WORDS IN EDUCATION – ANALYSES WITHIN THE INTERDISCIPLINARY MASTER PROGRAM: ALTERNATIVE PEDAGOGIES AND DRAMA IN EDUCATION (PED-ARTE) | Crenguţa Lăcrămioara OPREA

Full article | Abstract&Keywords

Abstract: To be a good teacher requires being a good actor in the classroom, to be able to convey to the students emotion and desire to learn more about certain contents. It is important the way in which the teacher manages to stimulate the curiosity and maintain the students’ interest in living the joy of personal discoveries. Through the way he communicates with the student and using appropriate methods and techniques to stimulate creativity, the teacher may attract his interest, his curiosity and his desire for knowledge. The enthusiasm of the teacher is the key for a good learning in school. This encourages the student‘s interest, maintains his attention and a positive attitude. In this way, there is an increase in the student‘s motivation which directly influences his educational results and his performance.

Keywords: education, enthusiasm, physical and mental health, power of words, interactive teaching and learning.


VOLUNTEERING – A CRITERION TO ASSESS ENVIRONMENTAL EDUCATION | Marţian IOVAN

Full article | Abstract&Keywords

Abstract: The author proves that the efficiency of the environmental education could be much higher if included within the broader sphere of moral and civic education and if it is driven by a more extensive ideal sprung from the fundamental human right to a clean and well preserved environment, by the contemporary moral and civil values. Based on empirical research, the author pleads and motivates for an increased capitalization of the humanities and social sciences, of art, of environmental ethics and aesthetics in shaping “the ecological personality” of the tomorrow people. Seen as a result of the environmental education, the ecological personality materializes in volunteering in order to find the answers for the environmental issues in the contemporary societies. When shaping this kind of personality profile, the ecological awareness need not be underestimated to the detriment of the positive attitudes and feelings towards the environment, the human will and the orientation of character. When shaping these personality traits through environmental education activities, one must emphasize the importance of practice and applied actions aimed to protect the environment, and in general, the practice of civic-moral education method.

Keywords: environmental education; eco-ethics; sustainable development; environmental issues; volunteering; moral values.


REVIEWS

MARTI TARU, FILIP COUSSÉE, HOWARD WILLIAMSON (Eds.). THE HISTORY OFYOUTH WORK IN EUROPE. RELEVANCE FOR TODAY’S YOUTH WORK POLICY. Vol. 4, Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2014, 142 p., ISBN 978-92-871-7736-0 | Sorin MITULESCU

Full review

GABRIEL ALBU. GRIJILE ŞI ÎNGRIJORĂRILE PROFESORULUI (THE TEACHER’S CONCERNS AND WORRIES). Piteşti, Paralela 45 Publishing House, 2013, 239 p., ISBN 978-973-47-1626-5 | Dan BADEA

Full review

FULL ISSUE