APEL PENTRU ARTICOLE – REVISTA DE PEDAGOGIE, NR. 2 / 2024

REVISTA de PEDAGOGIE – JOURNAL of PEDAGOGY 
Nr. 2 / 2024

Locul publicării 
România

Tipul publicației 
Online și tipărită

Data publicării 
Decembrie 2024

Publicată de 
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație – Unitatea de Cercetare în Educație

ISSN 
(print) 0034-8678; (online) 2559-639X

Tematica 
Revista de Pedagogie (Journal of Pedagogy) este o publicație academică orientată către activitatea științifică din domeniul științelor educației, care promovează analize teoretice, metodologice și empirice relevante legate de:

  • abordări teoretice în domeniul educației (de exemplu, cercetări fundamentale, analize de politici educaționale, repere europene, cercetări comparative, studii de fezabilitate);
  • rezultate ale unor cercetări, modele de intervenție, studii de caz şi bune practici în domeniul educației;
  • rezultate ale unor proiecte relevante pentru sistemul educațional;
  • recenzii ale unor lucrări de referință, semnate de autori români și străini.

Articolele și recenziile sunt dedicate stimulării dezbaterii și facilitării consolidării unei rețele academice între cercetători și practicieni interesați de aceste subiecte.

Numărul 2 din 2024 al Revistei de Pedagogie va cuprinde articole din sfera educației, cu accent pe tematica Valori și idealuri în educație. Sunt așteptate, cu prioritate, articole care abordează subiecte precum:

  • abordări recente privind filosofia educației;
  • școala românească între valori perene și transformări actuale;
  • perspective interdisciplinare: de la teoria educației la practicile școlare;
  • aspecte din istoria și actualitatea alternativelor educaționale;
  • In Memoriam: Viorel Mircea Nicolescu.

 Numărul 2 din 2024 al Revistei de Pedagogie va fi coordonat de dr. Monica Cuciureanu, cercetător științific II și Adrian Mircea, cercetător științific III.

 Termene limită

Autorii trebuie să trimită titlul și rezumatele articolelor (200-250 de cuvinte) la revped@ise.ro până la data de 15 iulie 2024. Persoanele care doresc să trimită o recenzie ar trebui să informeze echipa editorială până la aceeași dată, cu privire la lucrarea care va face obiectul recenziei.

Termenul limită până la care pot fi trimise articolele/recenziile in extenso este 1 septembrie 2024.

 Politica editorială și îndrumări pentru autori

Articolele și recenziile pot fi redactate în limba română  sau în limba engleză (de preferat în limba engleză) și trebuie să respecte cerințele de editare ale revistei, așa cum sunt prezentate în modelul disponibil pe paginile dedicate politicii editoriale și instrucțiunilor pentru autori.

Publicarea articolelor și recenziilor este gratuită. Autorii trebuie să se asigure că prezentările lor sunt contribuții originale și nu au fost trimise spre publicare niciunei alte publicații. Toate articolele trimise fac obiectul unui proces riguros de evaluare inter pares, bazat inițial pe opinia editorului și apoi pe evaluarea a cel puțin doi recenzenți independenți, în condiții de anonimat reciproc.

Ghidul complet pentru elaborarea lucrărilor, precum și mai multe detalii despre politica editorială a revistei sunt disponibile la secțiunea politică editorială de pe site.

Indexare

Revista este indexată în CEEOL, Citefactor, Crossref, De Gruyter (IBZ și IBR), DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, Google Academic, ROAD și Ulrichsweb. Articolele pe teme de învățământ superior pot fi indexate și în HEDBIB.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați redacției la adresa de contact: revped@ise.ro.